Hide Articles List

5 articles on this Page

EGLWYS PISGAH, BANCFFOS-I…

GWRTHWYNEBWYR CYDWYBODOL A'R…

TWYLL-RESYMEG PLEIDWYRI PRYNIAD…

CALFARIA, ABERCYNON.I

News
Cite
Share

CALFARIA, ABERCYNON. I Cyfarfod Ymadawol. Wedi deuddeg iii'l y,iie d cl o w,eiii i do mlynedd o weinidojgaeth hapus a llwyddiannjus yn ein plith, gadawc(dd ein parchjus weiruidog, y Parch. B. Howells, yr eglwys hQll am Drelettert, Sir Benfro. Bydd yn gofled fawr Ini ymadael o'r brawd a'i briod gweithgar o'r cylch, obilegid buont yn hyniod weithgar ia hapus yma. Yn ystod gweinidogaeth ein buiawd, b'll foddion i gyfodi tuedd ysbirydol yr eglwys i radd ucliol djawn, a thrwy :ei ymdrech- ion a'i lajDeliadau sym'bylodd yr1 eglwysi gliiio £ 1,400 or ddyled. Biu ei anwyl b!riod hefyd yn llafurus dros ben ym mhlith y, chwioryacl yn neilltuol gyda gwiaith y Zeinjana a chenhadaethau er- eill, a theyrnged i gymeriiad ac enw da ein brawd a'n ohwaer ydoedd y dqrf a gynjullasai yng Nghalfaria, nos Pawrth, lonor 22. Cafwyd cyfarfjod llawn ymhob yistyr, a theijmiwyd ar- ddeliad y Mjeijstir ar vrrr holl ymwneuth- ur. LIywyddwyd gan y 'P,.axch. W. 'A. Williiajms, Pontypridd, ac wedi canu ernyn gweddiwyd gan y Parch. Wi. S. Thomas, Penrhiwceibr. Wedi canu dra- chefn, siaradodd y Llywydd, gan ddiat- gan 'ei ftinder am fyned o Mr. Howells o Galfaria, gan y ki-mlal oT, er nad yn gwarafun dynion da i Sir Benfro, mai ^Morgannwg syicfd a'r hawf gyntaf ar gryfloin crefydd, icblegid, ym îUor- ) gannwg y oeir Front Trenches y âi- afol, lao y)1.0 y dylai'r 'Guards' fod., Darlleinodd lythyrau oddiwrth y Paxchii H. Ri. Howells, YnyisWoeth; ac E. G. Thomas, Owmparc. yn datgan eu gofid niad allenit fod yn y cyfarfod, ac yn dym!uno''n dda i Mr. Howells, a hefyd frysneges oddiwrth y Piaxch. T. Rich- ards, Llanilltyd. Siaradwyd ym mhellach gan "Drys- orydd ylr eglwys, "Mr'. Evan Howell, a ddywedai i'r1 gweinidog bob amser gael pdb parch yma, a chael lei giad w uwoh augen a phryder am fbethau tym- horol. Sylwodd i'r gweinidog godidel- frydjau ytslbrydol yr eglwys a'i iharwain gyda phetbau. tymborol hefyd. Mynegodd y, Parch. J. R. Davies hefyd dre-3 yr eglwys, ei pfid o golli'i- gweinidog. Silaliadodd y Parch. R. T. Evans, Bodedern, Mon, ar ran y, bechgyn a fU,'1l dechreu eu gyrfia weinidogaethol yng Nglnalfaria, athy,stiai iddynt oil bob iamser gael cyniorth gan y gwein- iidog, a hyderlai y oai rhywun eto ym Mhenfro fwynliau,'r un f(paint. Cafwyd laraith gyrhaeddgar iawn gan y Parch. W. S., ThoDaas, Llwynpia. Ar ran "Cyngoir yr Eglwysi Rhyddion mynegodd y Parch. R. H. Pritchard (Wi.), ei ofiud o golli dyn oryf oedd yn fwy na therfynau enwad. a siaradodd y ch.T. W. Jones (A.) dros Gyf- arfod y Gweinidogion, a thygfciaji i M.r Howells godi uwoh rhwy medigiaeth cap el ac enwadi i ddef nyddioldeb ymhob cylch. Siaradodd H. H. Evans, Ysw., M.E., Cilfynydd, Ca-deirydfd Cymanfra Dwy- rain Morgannwg yn hvoocl, effeithiol. Siarjadodd y Parch. W. Jones, Tre- lxarris, ac R. I). Phillips, Cilfynydd, a chan y Parch. D. P. Evans, Merth- yfl -Vajo Siaradodd y Parch. T. Frimston, Trehiafod, 'Cadeirydd y, Dosparth, a daxllenodd odlau cyfareliiadol i Mr. Howell. YAa iamrhegwyd Mrs. Howells gan Mrs. Jones, aolod hynaf yr eglwys, a st&t o lestiii hardd, ar ran yr eglwys a chyfeillion, a diolcliodd Mrs. Howells yn dm effeithiol. Mr. James Howells, y diacon hyn- af, efe. yn f|rawd 'i'r Paxch. D. C. Howells, NUestog, yr un modcf a gyf- fwynocfa i-r gweinidog Wallet of Notes, ac ar ran y gangen leol o'r 'Alliance of Hanover,"âCymdeitlias pur deb1, cyflwynodd ei chadeirydd, Mr. T. D. Thomas i Mr. Howells, Fountain Pen ac "Electric Hand Lamp. Yna mewn jaraith ddeheuig dros hen a swynodd bawb ac a enilIodd gan- moliaeth y Llywydd, cyflwynodd Aliss Sally Jones, ar ran y dosparth yn yr Ysgol Sul, Inkstand hyfryd i Alice, meroh hynaf Mr. Howells, a chan gyff- elyhru. byw-yd i fordaith, lie y mae angen owmpawd a goleudai, cyflwyn- odd Mr. J. O. Davies, Arolygydd yr Ysgol Sul, Feibla-u i Aliee, Lily, a Winnie, ar ran yr YsgoJ, gan hyderu y'u defnyddia-nt i'w cadw rhag creig- iau a pheryglon ar hyd eu hoes. Arebodd y Parch. B. Howells gan ddi-olch i'r cyfeillion am y rhoddion, ond teimloi'-n'hapiisaah o wybod nad oedd y rhoddion Oind cysgod o'rteim- ladau da 9r cymorth parod a rodd- wyd idd gan blawb yn ystod ei wein- idogaeth. Ni wyddai paham yr ai, o Galfaria. Yn wir, pan ddaeth yr alwad i Drelettert, oeisiodd ddefnyddio eires- wimf, iaTohfan gynnyg pin a phapiur rhoes i lawr resymrau drots lyiieft a thros ajriqsi, a ohai ddeg droo aros i [un dros fyned; felly hilI raid taflu'r papur, a dywedyd wirth Dduw: 'Arglwydd', bodd- Ion wyf i aros; boddlon wyf i fyned; Dy ewyllys Di a wnoler;" ac fel yna y penderfynodd fyned. Diolcbai am 'loyalty' ei set fawr, ac am Amenau ei bobl, pian yn amf yn dweud gwir- ioneddau Ilym ac amhoblogaidd. Teirn- lai iddo adael llawer helY ei wineud, a chyda'r ddyled ni weithiodd dldim ond gofyn i'r Arglwydd agar calonau ei bbbl, a Ijynny gydag egni di-ildio rhai dr swyddogion ioedd 'secret' y llwyddiant. Dymunai fendith Duw ar yr eglwys a'r cylch yn y dyfodol. Yr oedd Mrs. Howells wedi ei han- rhegu cyn hyn gan Mrs. J. Lloyd, gwraig yr ysgrifenydd, ar ran y chwi- oitydd yn y 'Zenana, ag Household Ser- vice defnyddiol. Heblaw'r siaradwyr a enwyd gwel- soim yn biriesennol ymhlith ereill y Parchn. J. James, Cwmbiach; T. J. Hughes, Ulou-ntain Ash; W. B. Tho- mas, Berthlwyd; S. Samuel; H. Jeff- reys, Bethania, Abercynon; ac R. S. Thomas (M.C.), Abercynon. J. LLOYD, Ysg.

Advertising