ο»Ώ Advertising|1913-02-19|Yr Udgorn - Welsh Newspapers Online
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.

Advertising

Advertising
Cite
Share

j | CONSTIPIVTION r. VITALITY. If you Slave bowel troubl you lack your fuli share of vital "orce. Think Nothing s ips one's energy so quickly or so mrciy as Cotsstifxitiiui. Bcf;:re \cucan h:to fcciri?ht. you must rc.c.1 ,;iSl :iturc's I u;ctiol1s. and (i tly th.n, can you experience that vitality so ;eccssary to your well being. If you suffer from Constipat on or bowel disorder, even if on'y occasionally, you need Rexali OrJcrlics," the Laxative Confection. i\c.\)!i "Orderiirs ::rc r.ot a harsh purgative. They act g(!itly, yet surely, and never causc p. m or cxct jsivc oosc ness of tiu; bowels. Rex;I Orderlie s" arc iiical for chil- dren and for weak r age j^e.-ple, as well as f< r the stn>n a;ul i'earty. And, rctvu m!:cr. « u run n:* risk what- ever \v!:c;i tr,ing I»exa!l Orderlies," for they arc on the po itivc gu rantcc that YOU r niuncy will be r; turnci. if they do not give \01 entire satisfactic i. Rcxall ".);criies -.ire tainable in three sizes, Is. and 2s. Rexall OrJcrlics" are me of the famous Rcxail Ren CJIC of vvhich there is one for each of t; comtv, human ills. L, ('r' Rexail Rem*, ly, ii-i, itng Rexail Orderlies," is sold upon th j unqualified go :rantee: The ?'?tf?e? /? r? Co.. and the /?.Y(t? s;l ()p i*s ?'xT???<o?, guarantee it to a; t'f JOlt sa' in/action; If it doc" not, back to the shop where you bouyjtt it and get your I It belongs to you, and we .-fit you to have it. i;_xall O-derlies can onlv be obtained from the R ail Chemists—tl f- -e is one in almost C\" y community, ihe Rexail Chemist in i Pwlihcli is R. C". C I FE THII HlOji STKBET, JV^JX-PLLI

- - - - - - -- - - - -Nil"…

IAthraw Ysgol Amaethyddol…

Mam yn Canfod ei Phlant I…

[No title]

Cymanfa Ddirwestol Gwynedd.\…

Ein Cyfeiilion yn Nghasrnarfon.…

-I Undeb Ysgolion Annibynv,…

Rhai ffeithiau yriglyn a tlechreuad…

- _.- - - - - - - Y TRYCHINEB…

Y Trengholiad ar Gorff Trevanion.