Hide Articles List

4 articles on this Page

0 Faes y Gad. i

IY CymdeithasaiiI

I ■ Llith y Tramp, - :

News
Cite
Share

I Llith y Tramp, Mishtir Golycydd,âFel y gwetas' i y tro dwetha fe gwplws: y Seance yn sytan isht a huddug yn cwmpo i gawi, a, fe gwniiws y Spwcs i gwt ac off ag e heb I gymint a gweid "gwd neit" wrtlion ni; a I ma'r bai' i'w sharo rhynt yr Haldet-iiian, Dr. Jones, a Mishtir Dawkins. Ddyla'r doctor ddim gofyn shwd gwestiwn iddo fa, blecid ma Mishtir D. T. Thomas, Glas- fryn, o'r farn nad os dim corcscriws ym myd y Spwcs. Ma D.T., yn lienor da, a l-weti talu lot o sylw i sbrytion a corc- scriws, a ma fa'n siwr ojfod yn gwpod, a w i o'r un farn ag e. Falla bed, fod mwy o fai ar yr Halderman nag ar y Doctor, blecid yr odd a weti rhoi ar ddiall i'r Spwcs ta Syr Olifar Lodgj, ne Syr Cona-n Doil, fydda'r midiym yn seance t'owr Parcyderi, ta beth, dyna beth wetws yr hen frawd Mishtir 'Martin wrtho i, a ma fe'n Spiritiwalist mowr ar y slei, mynta, nhw wrtho i. Ond dos dim dowt nad ar Mishtir Dawkins yr odd y bai mwya, blecid fe hefalychws Syr Conan Doil fel midiym mor bei'Sath n&s twyilo'r Spwcs. A mindwch chi ma'r dyn sy'n gallu imi- t?to ne? twyllo Spwcs yn dicyn o chap. Ac os nad odd Syr Conan Doil yn gallu ] weid. a o'r blan, fe all i weid a nawr ar ol i Mishtir Dawkins i dwyllo'r Spwcs, "Himiteshion is ddi sinsiarest fform of fBateri." Yit oedd yn dda; da fi ddarllan llith Shon Siams, LIansamlet, yn y Darian. Dyna'r peth gora o'r holl bethach da odd Ylldi, nesa at y'n llith i mhiiuan. Un mistecvjbach odd yn llith Blion, sef i fod n'n (Cretu fod y prytyddion yn gas i'r Tramp. Dyw nhw ddim, blecid manh\n dwli amo fa isht a cath ar fwstard. Dim end rhyw sewdilrwmffwcb isha a D. G., Rhondda, sy'n cretu i fod a'n brytydd, sy'n gas wrtho fa. Ma Eilir Mai yn ¡ brytydd, a fe ddyla ymhwedd mwy a'r Awan ria ma fa. Darllenwch yto i Fesur Petar Lein e i fi, ma fa'n dilwng o'r tes-- tun, a'r awdur mwyn. Wei dyn! Eilir Mai. Ond am D. G. Rhondda, dos dim mwy o farddoniath yndo fa nag sy miwri plisman weti marw. Ac am Ap Hefin yn gwiddi 'Cany)us' uwch ben skwd goleh, dos, dim isha i neb i golli i dempar, blecid â ma Ap yn un o'r dynion piwra yn nhre A.bei- Dariari, ond i fod a'n apt o golli I hen os caiff a gynghaneddion idd i biesci fa. Weisoch chi'r Mesura Petar Lein halas i i Ap Hefin a'r D. G. ft.honildL)," Ron nhw yn ddrychynllyd o wherw. Shwd y gnetho i nhw dw i ddim yn gwpod. A beth wetws yr Ap am y'n rhai i? Run peth ag a wetws a am sothach D. G. Rhondda, "Campus." Bo i ddim i thenciw am ddyn sy'n gwiddi gita'r cwn I a'r sgwarnog. Ond otych chi yn gwppd .vs Me i cen 11 1 1 '1 '(1 I beth ddigwddws i Rhys Meigen weti iddo fa neud 'Cyff Cler' o D. Ap Gwilym? Os nag ych chi, whilwch miwn, blecid ma'r ua peth yn mynd i ddigwdd i D. G. Rhon- dda ar ol iddo fa ddarllan y mhrytydd- iath. W i'n watcho Deth Colym y "Rhondda Gaset" bob wsnoth, a w i'n synnu na fysa ( rhwpath am dano fa weti 'mddangos* cyn hyn. Rhaid fod bywvd cath yndo fa. Ond dynon tyff i'w pryt- yddion. W i'n siwr, lied, y gnaiff llith Shon Siams, a henglynion Eilif Mai les mowr 1 Crymlyn isht a nethon nhw i fL Pan ma amban un yn mynd yn dost w inna'n mynd ,yn dost, a phan ma un aran Ytl mynd yn dost w i'n mynd i d imIo']] ifancach, a sgowjnach yn gwmws. 'Ma na gannodd o bobol yn dost achos fod Crym- j lyn yn dost, a ma'r cannodd yn dechrai gwella am i fod, ynta'n gwella. "Chear j yp," Crymlyn annwl. "Ysbryd gwr a gynnal ei glefyd;" mynta Selyfâw i'n | gweid tSelyfyn lie Solomon, er mWYlI pleso Bera, Sam yr Halier, a'r «riw yna. Ma mwy o'ch hisha chi. a' eh sort yr ochor yma n;r'r ochor draw. Sticwch i wella. Yr wsiioth. hjm rown i weti meddwl rhoi ticyn o hanas y cwrdd mowr gynhalwd yn y City Hall, Llansaiplat, i'm hanrh' yd- eddu i, ond ma'n rhaid i fi i adal a tan yr wsnoth nesa, am fod. gita fi beth pwysic- ach yr wsnoth hyn, blecid flforsf things ffirst yw hi gita fi, a dyma fe, ma diwadd y byd i ddod ar Rhag. 17eg. Ac os daw a, ma lie: i onfi na chaiff darllenwrs y Darian ddim darllan y llith hon. Ond ta shwd y daw hi w i'n mynd i chwpla b. i*, wath dw i ddim yn lico gatal pethach aru hanner, diwadd y byd ne bido: Nid y fi, na Old Moore, ond Proff. A. It1. Portal Merica, sy'n i weid a. Ma, na rwpath ma fa'n aiw yn cataclysm yn mynd i s?nho't byd o fodolath ar y det uchod. Owa i'n meddwl yn wastod?aw enw Latm ar lysert 111 i neud te llysa. at 1,6TI yn y stymog odd catactystn. iMa'n depig fod yna dwlJ jitoii,r wedi mynd. yn yr hoid, dieon. mowr i g'fddu u by I ni, a bod pob sort o gases yn mdmomas o hono fe am gannodd o filoedd o filitiroeiid i'r awyr! Tybad mai o'r lv\li hwinu\ i- odd y Germans yn cal u gasesY 1 ;i nut;f\i amtwg nawr ta mynd i gal i gaso, a «,id i losgi, y *na'r hen fvd ma. Oini dyna sy'n od, fod di- wadd y hyd i dddo acha, 1iydd Merchar, a nid aclm duld Satwn, blecid ma dydd o. lef- ydd. i terklwl y bydda dvdd Satwn yn flVll dnjinod n ith fe fydda'n cwpla'r wsnoth yn ddoch'a. Oad os yw a'n mynd gwpJa ar yr 17eg, na i ddim aehwn, b1eÃd dw i ddim VR un o'r rhemy sy'n <?utach ar drefniata Rhaghiniath, ond ,fe liewn, bed, fa',r diwadd yn cal. i bospono nes bo hi weti yn (!,ii. i'bosi)o?"(, h() bi Ni?t?ti at]4, y 1-n,O(l gwl bagad o Grjsmas Boc-es, a Ta goiia. l'heiily os dxgwddifl- a ar vr I Teg, ond w I i'h ithn bolon os felny lnahi i fod. Y j)etli, mowr i chi a finna vw bod yn baiod wetny dim ots pun ai ai- ddydd Mei-cher 1 ne ddydd Satwn, cyn ne weti Ndolig, y claw a. Ond ma'n rhaid i fi i gal gweid na w 1 ddim yn lico'r bobol ma sy'n cisho l'nynd Iniwn i garpad bag y Brenin Mowr. Ma. l'hyw grancod yn torri mas bob rhyw hyn a hyn i weid fod diwadd y byd ar y (let a r det, a ma lot o bobol tach sofft yn  cratu hhw. Byw fel y dylan ni, a nend y'n gwaith, yw'n busnes ni. A dyna w i n mynd -i nuthur. Ar of i fi gwpla yn Llansamlat, fe a sha Hinvaa fel w i weti promisho. Ac os na, ddwa i sha Hnwan fefydd y bobol yn gwpod beth sydd weti dtgwdd. TRAMP, O. B. E.

Advertising