ο»Ώ REPORTER" -RAILWAY -GUIDE. I|1914-05-16|The Abergavenny Mail - Welsh Newspapers Online
Hide Articles List

9 articles on this Page

M???M?????saM??s? ? ||jSj…

Advertising

Advertising

[No title]

NEWS IN BRIEF.I

[No title]

REPORTER" -RAILWAY -GUIDE.…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

REPORTER" RAILWAY GUIDE. I Hereford and Ledbury to Worcester, Birmingham, and London Sundays. a m a m a ma ma ma rap mp mp nip inp mp m Pilip m p m p m p mlP mil. m p m Hereford dep7 30 8 44 9 35 1130 12501257 2 20 3 10 4 20 5 8 6 20 8 25 8 10 945 Withington .7 39 9 45. 1 7 3 2-2. 5 19.oo oo. 8 20 9 55 Stoke Edith .7 46 9 52 1 14 3 30 5 26 8 28 10 4 Ashperton .7 53 9 59.oo .oo 1 21 3 37 5 33 8 36 Ledbury .8 1 10 81132 1 30 a 3 46 1 20 4 435 426 417 45 8 47 10185 5 Colwall .8 139 101021114712 2 b 1 41 2 58 3 584 33 554650/'757. 8 59 10285 17 Malvern Wells 8 22 1031 1152 1 46 14 44 37 5 59 d 8 2 9 5 1934 SM Malvern, Great 8 299 181037 U5512 9 1 30 1 513 6 4 10 4 42 5 06 5 6 588 10 9 0913 1038'?n 10 9 13 10385 30 Malvern Link 8 32 1043 1 56 4 144 46. 6 9 18 15 9 18 ..1842? 34 Bransford Read 1050 4 22 ?8 24 **?8 10495 41 Henwick I057. ? 4 28 6 19 8 31 9 28 10565 47 Henwick 8 34 9 2811 4 1225 2 7 3 17 4 305 1 5 10 6 24 7 9 8 34 9 15 9 33 10595 !q Worcester F.S. 8 479 521110 1 472 133 354 365 55 306 277 358 40 9 38 u 6~ „ Worcester 8. H. 8479 52 1110 1 472 133 354 365 55 306 27/7 358 40 9 38 11  Birmingham 10 51025 .? 1 27 4 22 6 158 128 12 1017 4 i7q S Wolverh'mpto..n .10441110 1 22 1 58 4 20 4 38 6 478 13 8 42 11231123 6 28«Va Eveshasn 9 1410531147 3 4 2102  4 38 6 478 138 42 1140 4 12?n Evesham 9 1410531147 3 12 5 23 6 2715 11231123 6 286 28 Evesham 10301245 1 40 4 20 7 11 9 10 Oxford .759 ? 10 0 ? g 528S 8 8 Reading .1110 1 322 25. 5 0. 7 59 10 0 8 52*  London arrlH02 10,3 5 4 155 52. 8 581050 I9 429 42 a Calls Tuesday at 2-45. b Calls if required te pick up for LoBdon. c Calls at Colwall to set down from Hereford and beyond on notice to guard at Hereford, d Sets down from North of Shrews- bury and from Cardiff, Bristol, and beyond, on notice to guard at Hereford. London, Birmingham, and Worcester to Ledbury and Hereford. Sundays. a ma ma ma ma ma ma ma ma mp mp mp mp mp mp mp mp mp mp ma mp ma m London dep 5 40 i 45. 9 501033 1 40 1 45 4 45 4 55 7 30 1020 Reading .? 6 40 10431120. 2 30. 3b07 35 11 8 Oxford 8 5 8 35 1125 12 0 3 8 6 208 55. 12 0 Evesham 8 2 9 10 9 47 1156 1231 1 40 4 17 7 13 7 30 1029 9 23 ..133 Wolverh'mpton 7 10 9 10 10 81120 12 01 3 375 5 356 38 ?. 9 151W 3 40 Birmingham 8 5 9 33 10151135 1145lalO 4 0 5 50 5 00 7 5 9 251160 "3 20 Worcester S.H.7 159 15 9 50 1030 1039 1228 1 5 2 22 3 30 4 0 4 15 4 50 6 35 6 55 7 488 101122 2 35 6 30 Worcester F.S. 7 209 209 531053 112412431 9 2 24 3 32 175 6 377 7 7 17 8 8 1811271 02 386 33 Henwick 7 239 239 58 2 29 3 37 4 22 6 42 8 211130 2 43 Bransford Road7 29 9 30 3 43 4 28 6 48. 8 271136 2 48 Malvern Link 7 39 9 40 i?ii ii *5 1 2i2 3 53 4 37 6 56 7 22 7 29 8 35 11461 17 2 57 6 48 Ma?ern,Great7 479 4510171111 11401259127248359422442?5207 4 7 32 7 36 8 22 8 44 1152 1 233 1655 7 10 7 42 1 8 481157 3 57 0 Malvern Wells,7 519 4910211115 1 312 5 4 4 4 46| 7 10 7 42 8 48 1157 3 5 7 0 Colwall .7 58 9 5710281122 1 372 59 4 9 4 55 297 15 7 49 8 5412 6 3 117 6 Ledbury 8 1210 710391134 1 49 3 9 4 22 5 2 5 39 7 40 8 0 9 31215139320717 Ashperton 8 20 1046 1 56 3 16 5 10 8 9 Stoke Edith 8 28 1 0,552 6 2 213 2*2 (1 161 7 30 Withington .8 36 1058. 2 11?3 33 *55 12 1" 88 25| ia<a 7 37 AshperEtodn it], 18 36 11015108?? 1153 1220? 1 2 22 3 42 4  5 5 30,5 i 8i 8 318 35,8 54 E-? 12 01 7 50 Hereford arr8 45 1110,1l53 1220 1 332 22 3 42 4 55 5 30,5 58 8 38 358 54 ?20 7 50 1ST A train leaves Wolverhampton at 7-15 a.m., Birmingham 8-5, Worcester F.S. 9-4, Malvern 9-18, and arrives at Hereford 9-50. a Saturdays depart 1-23 p.m. b Reading West Station depart 5-5 p.m. c Stops if required at Colwall to set down from Birmingham (Snow II). Ledbury and Paddington (via Worcester). a a m ma m p mp mp m p m Ledbury 8 ] 10 81122 1 304 435 42 H' PLaedddbiunrgyto..n.?lIlO 11 mla ml& D1!P m[p mfp m¡p m Paddinton 1110 3 64 16 5 50 8 5811050 Sundays-l,edbnry 5-5 pm, Paddington 9-42 pm la m a m|a mp mjp m p nip mp m Paddington15 40l9 50 1(40)1 4011 ? IP.. 4 55 Ledbmy.11341 49|3 9?5 215 89 /8 0 9 3 Thursdays and Saturdays only Paddington (dep) 7-30 pm, Ledbury (arr) 12-10 pm Sundays—Paddington 10-20 am, Ledbury 3-20 pin Ledbury and Paddington (via Gloucester). am ampm pm Led bury  8 20 11012 l 1 58 l4 p2m7 l9 pm7 Ledbury lamla.mlpmlpmlpm Paddington 1240 12 35 6 0 j 8 30 330 am a m | a m pm pm Paddington laml&m\am\pmlpm Ledbury 1123 1 1514 20 7 45 1 Hereford, Rose, and Monmouth. a m a m a m p m p m p m p m Hereford dep6 20 9 5312552 54 106 25 Ross arr6 50 1026 1 29-2 28 4 456 58 „ dep 6 58 8 1810351*35 2 55 5 0 7 5 Kerne Bridge 7 6 8 27 10461*47 3 65 97 15 Lydbrook 7 10 8 3210521*53 3 125 147 20 8 Mond's Yat.7 15 8 3710592 0 3 195 197 25 Monmouth, MH 7 258 4 11191?2*1313 305 29 7 34 gonmouth, Troy 7 29 8 51 11172*17 3 35 5 33 7 38 Tintern I ?12521 4 23 Chepstow arr | 1262 4 39 a ma ma mp mp mp mp m Cbepstow dep 7 9 1130 2 48 6 38 Tintern 7 2511463 4 6 54 Monm'th, Troy 7*30 9 30 1225 3 386 27 408 15 Tintern T goi 7 33 9 34 1234 3 42 6 6 7 43 8 20 8ymond's Yat 7*45:9 461246 3 526 15 7 538 33 Lydbrook 7*50,9 531255 3 586 21 7 598 40 Kerne Bridge. 7*53 9 59 1 04 36 288 48 45 RoM arr8 310101 114 136 388 138 56 „ dep 8*81028128 4 246 57 1 9 50 Bedford 8*35 1058,1 564 537 271. 1015 Rail Motor Car. No Sunday trains. Hereford, Leominster, Bromyard, and Worcester. a mia ma mp mp mp m Hereford dep 7 2710533 3õ 5a12 Leominster dep 7 25?7 9 8 257 5 11205138 3 4 107 38 Steens Bridge 7 25 9 512284 207 48 Fencote 7 36?9 16 1239 4 31 7 59 Rowden Mill 7 429 2212454 37 8 5 Bromyard 7 52 9 32 1255 4 47 8 15 Suckley 8 3 9 43 1 5 4 58 8 28 Knightwick .8 7. 471 95 48 32 Leigh Court 8 149 54 1 16 5 128 39 Henwick 8 24 19 4 1 26 5 22 8 49 1 29?5 288 51 1 Worcester (F. St arri 8 2$6 111100 17 3, 1 29 5 28 8 51 „ (S.H.) arr 8 3110131 345 358 57 amamp mpmpmpm Worcester (S.H.)dep 8 )51035 2 355 207 48 (F. St.) 8 18 1038 2 395 22 7 53 Henwick 8 23 1043 2 44 5 23 7 56 Leigh Court 8 33 1053 2 54 5 338 8 Knightwick 8 41 1H 3 25 418 16 Suckley 8 4 11 6 3 7 5 "8 26 Bromyard ?.85911173186 OK 40 Rowden Mill 9 6 1127 3 20 6 7 8 47 Fenoote 9 1811363 396 188 56 Steens Bridge .9 26 1144 3 47 6 269 4 Leominster M 1146 3 54 6 338 11 Hereford a.r.r 1 9 1 1u 011121436 61a3 b554o ?6 7 2303 943, a Hereford dep 6-30 p.m. Mondays, Wedaerfdays, and Fridays. 1 b Moadays, Wednesdays and Fridays only. Liverpool and Manchester to Hereford and South Wales. Sundays. p M.p ma ma in a m a ma m[a. ma ma nip mp nip mp mp m p mp mp mpmp mp mp mp ma m|p m Manchei»tei LR. 12 5j 8 25 9 25 1040 1215 « 3 0j 4 257 1012*5 — 9 0,1155 Shrewsbury dep 2 2 353 .3.0 I ?2 7 1 8 15 9 10 1030 12 0 2 40' 4 25 7 10 12*5 9 O'l 155 Liverpool 1155f 2 35 8 159 10 1030 12 0 ? 2 40. 4&307 01155 9 2011 0 Chester .11 2 2 7 8 409 45 1023 1217 cc 2 15 4 25 5 30 7 45 11 2 9 3511 2 Shrewsbury dep 2 202 353 30 6 45 8 25103011 5 12331 0,2 25 Q 5 0 5 156 10 7 45 9 20 2 20 5 53 30 Church Stretton I 7 208 57 132247? 5446 378 16 5 34| Craven Arms 4 8 7 38 9 14 11 0 1 453 0 4b35 6 3 6 53,8 32 — 5514 8 Ludlow ? » 4 20 7 5710 51113 1145 2 63 11 5dO 6 07 5|8 50 — 6 104 20 Woofferton June- l Woofferton June. &« 5? 8 1010151124 1153 2 18 3 21 5d 6 327 17i9 2 6 20 Berrington & Eye^H 3^ 8 18 1021 1130 2 24 5dl5 6 38 9 8. Berrington & Eye Z  441 82816271135 12 9 2 313 35 5d21 6 507 309 15 6 304 41  c 2 39. 5d28 657 9 23. d a Ford Bridge 1% 8 3511034 2 39 5d28 6 57 9 23 — § j gd Dinmore 8 41 1040 1224 2 46 5d34 7 3 9 291.1 0 S Moreton  8461046 2 51 5d39 7 8 9 34 ••• S 2 Hereford arr 3 253 435 5 8 57 11 0 1158 12 8 1236 1 38 3 3 3 55 65dd 3g 7 8 7' *i5 945ilO25.3 25 — 6 555 5 r, 6 61 720 Hereford dep3 353 5 5 157 159 109 541243121612251 46 4 2 6 13 6 22 6 50 8 58 5810353 35 7 158 10 Abergavenny 4e33 5 638 11 1012 1 40 5 0 7 27 458 559 301 4e33 — 19 0 New p ort 5 125 ? 0 8 32103,1?10432 0 5 22 7 8 59 189 4811264 50 8 2119 20 Pontypool Rd arr 4 50 a .8 3210331043 2 0 1 15 2 36 5 22. 7 3 a .8 59 189 481126 4 50 8 29 20 Newport 5 15 1 9 4 110572 45 1 383 13 5 40 7 334 ? §? 9 48 10 5'11149 5 15 8 2710 0 Cardiff 5 43 SJ 9 25 11183 15 2 03 34 6 8 7 55 8 J 102712105 43 8 501027 Swansea 9 04 1055 12484846 I 4 6 5 40. 7 55 9 2.5 ?. 121714 15 7 tO 8 501?4 1027 a Saturdays excepted. b Mondays only. c Calls if required for Hereford. d Mondays, Wednes- days, and Fridays only. e Abergavenny June, s via Aberdare. Saturday midnight. Hereford and South Wales to Liverpool and Manchester. Sundays, p m a m a m|a ma ma ma ma ma ma mp mp ma ma mp mp ma mp mp mp mp mp mlp m a nilp m Swansea .855 5a 0 1050 11101140 2 45 3 35 5 35 8*55 5 0 3 10 Cardiff .1235 7 15 6 30 8 40 9 30. 1238 1 02 25 2 374 15 5 40 7 0 7 401235 7 32 6 7 Newport .1258 7357 5923 9 52 1 2 1 312 45 3 64 37 5 40 7 18 7 30 8 11258 7 5716 29 Pontypool Rd 7 347 349 56 1030 10401 28 2 8 3 19 3 405 13 615 8 583 8 407 0 Abergavenny 8 58 10 1030 1110 2 38 4 3 6 40 8 25 9 01 Hereford 'arr220 8419KM042U81118 1215 2 15 2 26 3 4 5 5 06 0 740821 9272209407?7 Hereford dep 2 25 7 30 9 20 1046 1053 1126 1140 1230 2 33 3 35 4 15 4 305 12 6 86d308 0 9 32 2 25 1025 8 0 Moreton 7 39. 1149 1238 4 39 b 6d39 Dinmore 7 46 9 33 11 5 1155 b 3 47] 4 45 5 25 6d46 8 14 Ford Bridge 7 53. 12 1 4 511 b 6d53. Ford Bridge 7 53 l i *i 5 12 5 1 1250 3 t ? 4 565 37 6d588 25 10458 25 Leominster 7 57 9 45 1115 12 5 1250 3 58 4 56 5 37 6d588 25. oo. 1045 8 25 Berrington & Eye 8 7 9 54 1122 1214. 4 6. 5 45 45 d Woofferton June. 8 15 10 2 1128 12221 4 4 13 5 115 54 )dl3 8 39 1059 8 39 Ludlow 8 25 1013 1136 12311 12 4 22. 5 20 6 2 7d25 1I 7|8 50 Craven Arms 8 45 1030 1155 1250,1 24. 4 38 5 396 27 1128 9 6 Church Stretton 9 4 1048 1 44 4 50 6 43 11449 22 Shrewsbury arr 3 30 9 35 11131149 1230 1 44 4 50 "?3 7 4 7 13 1040 3 301220 9 47 Cheater 5 301113 1 30 2 16 3 375 27 7 1 8 30 1234 5 4 15 1234 Liverpool *iS 48 121? 1 3.5 2 25 4455 25 7 20 9 101 34 .13 It, Manee.ter L R..15 331220 1 35 2 27 450533 7 10 9 01. oo. 1 3 551 28 a Mondays excepted. b Stops to set down beyond Hereford, c Not Monday mornings, d Mondays, Wednesdays, & Fridays only. Saturday night. Ledbury to Birmingham, Derby, Manchester, Liver- pool. Sheffield and Leeds. Sundays. ampmampmp mpmpmpmpmpmampm Ledbury dep8 1 10 81 30 2b45 4 205 426 417 458 4710185 5 MaJvern .8 17 10371513 64426 27 58 109 1310388 40 Worcester arr 11102 133 355 56 277 358 409 3311 69 5 Worcester dep 9 a 8 10111235 2 25 3 49 5 40 7 5 8 299 10 1015 1129 9 10 Birmingham. 10 211 3 1 423 36 4 42 6 488 1010 59 55 11 512229 55 Derby .11251238 3 22 5 25 6 28 8 201025 1125 1238 1 42 1125 Manchester 2 38i5 20 7 17 8 401012 2 40 2 40 4 30 5 25 Liv6rpool 3 5016 15 8 15 ?9 30 ?11 5 5 5 5 10 6 0 Sheffield 1233 1 40J4 20 6 30 8 5940 1225 1 50 3 01225 Leeds arr 1 28 3 0 5 327 30,9 1511 5 1 30 3 10*4 421 30 a Foregate Street b Tuesdays only. Leeds, Sheffield, Liverpool, Manchester, Derby, and Birmingham, to Ledbury. Sundays. a ma ma ma ma ma mp rap mp mp ma mp m it.ed8 12 62 58 8 105511202 50 4 204 37 2581220 Sheffield .1129 4 26 10201120 1 32 3 18 6 22 4 27 1 30 Liverpool .1130 83010 5113012553 305 0 11301115 Manchester 12 0 9 20105512201 50 4 20 5 50 12 01230 Derby .2z256 15 10551240.2 28 4 356 157 45 6 32 3 0 Birmingham.3z40 8 40 1 151 553 825 507 489 0 8 45 4 55 Worcester arr 4z28 9 39 2 93 8 4 30 6 54 8 45 10 0 9 56 6 3 Worcester dep7 15,9 50 2 22 3 30 4 507 17 9 451122 1015630 Malvern 7 4711014 2 45 3 56 5 97361011H52 ? 1044 6 52 Ledbury arr8 121039 3 9 4 22! 8 0 1216* 1 39 7 17 < Monday mornings excepted. Thursdays and Saturdays.

REPORTER" -RAILWAY -GUIDE.…

M???M?????saM??s? ? ||jSj…