ο»Ώ Advertising|1914-02-17|Yr Adsain - Welsh Newspapers Online
Hide Articles List

4 articles on this Page

CORWEN. -I

LLANGAR, ger CORWENI

Balance Sheet of Pierrots'…

Advertising

Advertising
Cite
Share

RIMoe FAMILY LINIMENT kills all pain whether caused by R-lieuma tism, Sciatica, Lumbago, Gout, Neuralgia, Cramps,Sprains,Bruises or Burns, etc.,etc. You should never be without this remark- able liniment. Ask for KIMOC FAMILY LINIMENT and see that you get it. Sold by all Chemists at Is., 2S., and 4s. per bottle, or post free from HEAI,y & BIGELOW, Co l quitt-stre?et, Liverpoo l England. 27, COlqUitt_,8treet, Liverpool, I GRAMAPHONE and RECORDS Second hand Cbeap., G. M. WILSON, London Road, Corwen. .t !t tt U. t t tt.U 3 Capel y Methodistiaid, jj 3 CORWEN. •r —————— w'  J Traddodir DARLITH AR HOWEl HARRIS GAN Y, ParCh. M. H. JONES, B.A. (Ton Pentre), NOS WENER, MAWRTH 13eg, 1914. CADEIRYDD: T. DUDLEY MORGAN Ysw, ]J N. P. BANK. 5 Drysau yn agored am 6-30 3* I ddechreu am 7. S -:0:- £ •| Tocynau l/« a 6d. 5 S Mae'FDarHtbydd yn awdurdod uchel ? ar y testyn gan mai efe sydd wedi cae1 Y* •r ei benodi gan Gynghrair EgI wysi '? Rhyddion Cymru i ysgrifenu pamphled M S phled ar achlysur dau can' mlwyddiant <* ? Howel Harris. Cofier y dyddiad, sef s* •jj nos Wener, Mawrth y 13eg. s WANTED. Apprentices to the Millinery, Dress- making and General Drapery Departments. Apply to O. A. LLOYD, Waterloo House, Corwen. x.di feS!i BLANCHARD'S PILLS Are unrivalled for all Irregularities, &e., they speedily afford rel ef and, never fail to alleviate all suffering. They supersede Pennyroyal, Pil Cochia, Bitter Apple, etc. BLANCHARD'S are the Best of all Pills for Women." Sold in boxes, i/lf, by BOOTS' Branches, and all Chemists, or post free, same price, from LESLIE MARTYN, Lid, 34,-Daiston Lane, LONDON. (CHEMKTS). Ftee Sample aad^Booklet Id. stamp.