Hide Articles List

20 articles on this Page

Y t) E IEI E U

YMLADDFA DDYCHRYNLLYD.

LLANGEFNI.

LLYS YR YNADON.

[No title]

----I 0 YNYS ENTJLI I YNYS…

GWYR Y OADEIRIAU.

News
Cite
Share

GWYR Y OADEIRIAU. Yr wythnos ddiweddaf bnwyd yn Uenwi cadeiriau y gwahaool gyngborau a byrddan gwarcbeidio!. Er i Mr. Owen Jones, Erw Fair. roddi ar ddeall na ciymmerai efe mo'i ail etbol yn gadeirydd Bwrdd Gwarcheid- waid Penrhyndeudraetb yn y cyfarfod a gynnaliwyd cyn y diweddaf, etto y tro diweddaf ail etho!wyd ef i'r gadair. Nid oedd Mr. Jones yn bresennol. Byddaf yn erbyn i'r an personau fod yo gadeirwyr ar hyd y blynyddoedd. Gwelir y gwelliantau tnawrion sydd wedi cyrameryd lie yn Mwrdd Gwatcheidwaid y Penrhyn er's pan y daeth Mr. Jones i'r gadair. Y mae newid cadeir- ydd yn iecbyd i sSfydliad eyboeddus o'r fatb. Ond yn yr acbos .resennol rhaid i mi ddy- weyd nad oea yn y bWldd yo bresennol neb a allai wneyd gwaitb Mr. Jones. Dywedaf brn gydi theimlad priodol at bawb eraill. Nid oes yo,) neb wedi dangoa gallu arbenig fel ag i gyfl twnhau y bwrdd i'w ddewis yn gadeirydd yn lie Mr. 0. Jones. Fe ailai y goddefa Mr. Jones air ofeiroiadaetb garedig gan un sydd yn ei edmyga fel cadeirydd mewn llawer iawn o betbau. Ei brif ddi ftygioo ydynt ei f d yn siarad gormod ei hun, yn fyr ei dymmer, ac yn rhy barol i hwyao ei tarn ei bun ar yr aelodau. Er y diffygion hyn cadeirydd da iawn ydyw ac y mae ei rinweddau yn dra lliosog. Mr. William Jones, Penbryn Isaf, Tal- sarnan, woaed yn ia-gadeirydd. Un o'r aelodau bynaf a ffyddionaf yw ef. Llawen- bif yn fawr wrth ddeall ei fod wedi cael ei ddyrchafu i'r ynadaeth. Pe buasai yn Dori buasai ar y faingc ynadol er's llawer blwydd- yn. Elid allan o'r ffordd i cbwilio am Doriaid i'w gwneyd yn ustusiaid, gan aowy- btddu Rbyddfrydwyr II faru a aafle gym- deithasol tra dymuool. Mr. J. R. Owen, Aelygartb, a woaed etto yn gadeirydd cyngbor Porthmadog, a Mr. John Humphreys yn li-gadeirydd. Dynion ifeuaingc deallaa ydynt. Y mae Mr. Owen yo fab i'r ben gyfaill hoft a pboblogaidd, y diweddar Mr. Robert Owen, Rbiw, Ffestin- iog, ac y mae Mr. Humphreys yn nai i'r diweddar a'r poblogaidd Mr. J. H. Jonea, cyfreitbiwr, Peorallt, Llanbedr. Ail-etbolwyd Mr. D. H. Davies, Rosser, Llangybi, yn gadeirydd Oyngbor Gwledig Lleyn, a Mr. W. E. Williams, Yagubor Hen, Llanystumdwy, yn is-gadeirydd. Dyma etto bennodiad rhagoiol. Dau d,,I) a ieuaogo goleue ig a hyddysg yn y gwaith ydynt. Mr. O. Tegid Jones, Trawsfynydd, yw cadeirydd newydd Cyogbor Gwledig Dao- draeth. Aelod rbagorol yw efe.

YR EGLWYS A'R GWYLI&U.

COSTAU BUCHFRECHU.

'ELIJAH.'

MARCHNADFA PORTHMADOG %

| DAMWAIN OFIDUS,

CRICCIETH.

TYMMOR WYN.

HELYNTION ARIANOL CYNGHOR…

GLAN Y MOR, TREFOR.

ETHOLIAD YN EIFION.

Cyfrol Goffa DR. PÁRRY.

[No title]

f GO G L B 0 (J