Hide Articles List

20 articles on this Page

Y t) E IEI E U

YMLADDFA DDYCHRYNLLYD.

News
Cite
Share

YMLADDFA DDYCHRYNLLYD. CYBUDDIAD 0 LOFRUDDIAETH. YR oedd golwg tosturlol ar John Klingsbell, morwr Almaenaldd, mewn trenKhohad a gyn naltwyd yn Nghaerdydd, dydd Mawrbb, ar gorph morwr lawasiaidd, oeda ya cael el adnabod wrth yr enw John Smith. Yr oedd amryw gadacbau wedi cael en rhwynoo am et ben, ac yr oedd mor wan fel y darparwyd cadair iddo elstedd ami Dangoswyd darnau o botelau o gwrw a dar- Inn toredig, gydag ystaenlan o waed arnynfc, a heiyrn o gwmpas y tan yr oedd cnawd dynol a gwallt amynt, er d ngos nodwedd ddychryn- Hyd yr ymdrechfa a gymmercdd le wrth oleu c tnwyll mewn cegin-se er Hetty yn Nghaer- dydd, nos S ibbatb a dywedir iddi barhau ara awr. Yr oedd amry « ddarnau o wydr ar ben Smith, a dywedal Dr. BuIst iddo, y mae'n sicr, dderbyn l'hwng ngain a deg ar hugain o duyrnodtan ar el ben. Yr oedd gwefas isaf y earcharor yn mron wedi cael ei tborl ymaith, ac yr oedd llawer o doriadan ar el ddwylaw. Pan gymmerwyd y caTcharor i'r ddaifa yr oedd yn cysgu yn agos i'w gydymaith ar y llong. Yr oedd Smith yn ddyn cryf, ac yn droschwe troedfed4 o ucher, a'i wrthwynebydd yn ddyn cadarn, ond yn llawer llai. Dywedai Klingsbeil iddynt gweryla l'u gilydd ynghylch pehiannwyr. Y trangcediga'itaraw- odd ef i ddechreu ar ei ben gyda photel; eymmer- odd ataer ynddo gerfydd ei wddf, taflodd ef ar lawr, a sathrodd ef o dan draed. A chwanegodd Klingsbeil, Yr oedd cyn gryfed ddwy waith a mi.' Dychwelodd y rheithwyr reithfarn o Lofrudd- iaeth wirfoddol' yn erbyn yr Almaenwr; a rhoddasant gerydd i geidwad y Hetty am ganiatau iddynt gael gormod o gwrw.

LLANGEFNI.

LLYS YR YNADON.

[No title]

----I 0 YNYS ENTJLI I YNYS…

GWYR Y OADEIRIAU.

YR EGLWYS A'R GWYLI&U.

COSTAU BUCHFRECHU.

'ELIJAH.'

MARCHNADFA PORTHMADOG %

| DAMWAIN OFIDUS,

CRICCIETH.

TYMMOR WYN.

HELYNTION ARIANOL CYNGHOR…

GLAN Y MOR, TREFOR.

ETHOLIAD YN EIFION.

Cyfrol Goffa DR. PÁRRY.

[No title]

f GO G L B 0 (J