Hide Articles List

20 articles on this Page

Y t) E IEI E U

YMLADDFA DDYCHRYNLLYD.

LLANGEFNI.

LLYS YR YNADON.

[No title]

----I 0 YNYS ENTJLI I YNYS…

GWYR Y OADEIRIAU.

YR EGLWYS A'R GWYLI&U.

COSTAU BUCHFRECHU.

'ELIJAH.'

MARCHNADFA PORTHMADOG %

| DAMWAIN OFIDUS,

CRICCIETH.

TYMMOR WYN.

HELYNTION ARIANOL CYNGHOR…

GLAN Y MOR, TREFOR.

ETHOLIAD YN EIFION.

Cyfrol Goffa DR. PÁRRY.

[No title]

f GO G L B 0 (J

News
Cite
Share

f GO G L B 0 (J rsfodd Messiah' (Handel) ei pherfformio D< B Fercher, gsu Uymdetttaas Gorawl Undebol Conwy, o flaen tlodion Tlotty Conwy. Nid oes on ymdreobfa etboliadol wedi bod yn Eifion er's 14»g o flynyddoedd. Nid rhyfedd, gan hyny, fod peiriannwalth trefniadau y pleidlau gwleidyddol dipyn yn rhydlyd. Yr wvthoos ddiweddaf. wedl dipddef cyst ulda. hirfaith,' bu farw Dr. William Wiilianci?, Caernar f on, yn 60ain mlwydd oed. Yt oedd yn dal aniryw awyddi oyhoeddaa ya y' iref, >, Yn Nolgellau, ddydd Gwener, traddodwyd John Divieg, brodor o Ruthyn, i sefyll ei brawf yn mrawdly3 sir Feirionydd, ar y cyhuddiadb briodi Rosins P.-ioe, a'i wraig gyntat yn fyw. 5 Y dydd o'r blaen yr oedd y bardd adnabvddusf « Me'riadpg ya d,tblu ei 931in flwvdd Ai, oedrao;. Trigiaosja yn Llanfalr Caerelniou, sir Drefaldwyn Yr 08 Id w -it arddangos e hun yn Rhyddfrydwr selog bob amser. Rhoddid canmoliaeth uohel i Mr. Clement E iwards, yr aelod seoeddol dros fwrdetadreS Din- bych. am yr araeth a draddododd yn Nh £ y Cy- ff'-edia cos Fe obar, ar Fesur Anghydwelediad Undebau Crefrtwyr. Fasiwyd penderfyniad yn ng'nyfarfod Cynghor Sitoi Sir Gaemarfoo, dydd Iau, yn llongyfaroh yr HenadnrJ. Bryn Roberta ar ei benoodiad yo farnwr llysoedd mAn ddyledion Morganwg, yn lie y diweddar F&rnwr Gwilym Williams. Cafodd Mr. J. T Jones ei ethol am y 18fed waith yn olynol yn gadeirydd Bwrdd Gwarcheid waid Pwllheli ddyid Meroher diweddaf. Yr oedd wedi bod yn aelod o'r bwrdd am 46 o flyn- yddoedd, ac yn is-gadelrydd am, 23 o fiynydd oedd Y mae Mr. E lla Lever, Colwyn Biy. wedi bod yn dadleu er's ohwarter caarif dros ddefaydd o dwfr y m6r i ostwng llwoh mewn trefydd ar Iky mor Bona. y bydd iddo gadw y ffyrdd yn fwy llaitb, yn gystal a lladd bob rhyw bryfetach a geir EtBWO ilwch Yn eglwys St, Saviour, Walton street, Llundain, prvdnawa dydd Iaa,ioymmerodd priodas le rhwnsr Mr Macarm- Meredith, Pentre Bychan Hall, sir Ddinbych, & Miss Ethel Maud Frackland, merch bynaf y diweddar Ie-filwriad Syr William Frank. land a Lady Waddolog Frankland, Tbrikelby House, Ascot Cedwir coffi Ceiriog yn wyrdd mewn rnndj gwreidd,ol yn Llandadno. Ar ei ddydd gwyl oyfarfyddir i wledds-vn gyntaf ar ddanteitlhfw d ao yoa ar flrwyth awen y bardd poblogaidd rhoddir batbodyn arian hefyd yn wobr am yr adroddiad goreu o ddernyn o'i waith. Ar yr 20fed o Ebrill, 1887. y ba farw, ond noa Lun y bawyd yn gwledda eleri. Mewa oyfarfod o bwyllgor gwelthlol Cymdeithaa Ryddfrydig Arfou. a gynnaliwyd yn Mangor, dydd Marcher, penderfynwyd yn nnfrydol ly. chwyn symm^dlad I gydnaboa gwasanaeth Mr. William Jones fel aelod seneddol dros y rhanbarth am ddeng mlynedd, Etbolwvd Mr. J. Pentir Williams yn yggrifenydd mygedol y madiad a Mr. Robert Robartt, Llandudoo, yn drysorydd mygedol Uynnallwyd cymmanfa gaon gan Undebysgol- ion Sabbothol Methodlstiaid Calfioaidd Cblwyn By a Chonwy yn nghapet Siloh, Llandadoo, ddydd Meroher. Mr. J. 0 Dtviea, Oolwyo Bay. oedd yr arweinydd. Llywyddid oyfarfod y pryd- nawn gan Mr H. Jones, Deganwy a ohyfarfod yr hwyr gan Mr. W. Edwards, Conwy. Holwyd y plant o-n y Parch J. D. Owen, Glanconwy a Mr E. Jonas. Glanoonwy. Ar fferm Castell, Penmynydd. air deawyd o hyd i esgyrn dynol. Barnir iddyot gael eu cladda yn y ddasar ganrifoedd yn ol, Yn ddi waddar codwyd t oewydtl ar y fferm a thra yr oedd dyciin yn oloddlo ffô. talr trood edd o led a dwy droedfedd o ddyfoder y oanfyddwyd yr eagyra. Yr oedd amryw feddan yn gorwedd ar draws y ff53 Canfyddwyd esgyrn, hefyd, yn y beddaa; ond gyate i ag yr efleithlodd yr awyr arnyat, aethant vn llwoh. Tybir fod yr hen dt wadi osel ei adeilada mor ball yn ol ag amser y Frenhines E)jzbotb. Cymmerodd dlgwyddiad effefthiol le yn llys y rcln-ddyledton yn Nghaer, dydd Ian. Hysbysodd Mr. S. Moss, A s., yr hwn oedd yn llywpddu. yo abseanoldeb Syr Horacio Lloyd, trwy afiechyd, ar 01 d'wrood caled o waith, mat yr schon- oedd efe yn ei wrandaw yr adeg hono fyddel yr olaf y diwr- nod hwnw. Ar hyncododd dyn, o wisgiad gwael, ar ei drael, a chan s'arad A'r barnwr dywedodd Yr wyf yn gwneyd appSl atooh am i cbwl gym meryd fy achos heddyw. Nid wyf yn ddim ond gweithiwr tlawd, ao yr wyf wedi gwvstlo pob peth i ddvfod yma Yr wyf yn pledio-dron i cbwi wrandaw fy aohos heddyw Yr wyf wedi gwyetlo pob peth Yr wyf wedi gwystlo modrwy fy ngwrafg.' Darllenodd Dr. Richard Jones, y Bwyddog meddygot dros air Feirionydd, bapur mewn cyfar- fod o gangen Gogledd Ovmrn o'r Gymdeithas Feddygoi Brydeinig, yn Hoyt, dydd Mawrtn, ar ⢠F'vniant y conger yn Ngogledd Cymro.' Allan o 8,199 o farwolaethau yn 1903 yr oedd 534 o honyct or cangcr. Yr oedd y niter yn nwch nag yn Nehendir Cymrn. Y air gyda'r nifer fwyaf o ganger vn Neh udir Oymro ydoedd Aberteifi, ac yn Ngogleid Cymru air FÃn. Ffftith hynod ydoedd fod V ddwy yn sir amaethyddol; a pho fwyaf amaethyddol y byddo y oyleh, fod cyfartal- edd yr afiechyd hwnw yn nwch Awgrymodd Dr. Jones fel aohosion tebvgol o hono :-(I) Ymbotth. megys bara htidd; (2) diffyg glanwelthdra; (3) dannedd drwg.