Hide Articles List

11 articles on this Page

* YR AMSEROEDD ENBYD HYN.'

News
Cite
Share

YR AMSEROEDD ENBYD HYN.' GAN 'YR HEN FLAEKOS.' TRA bydd awenau y Llywedraeth yn nwylaw y Tories 'does dim I'w ddisgwyl ond 'amseroedd enbyd' i bar- hau. Edrychwch ar y job druenus mae nhw wedi ei wneyd yn y Transvaal-job, medde nhw cyn dechreu, fuasal yn cael ei aetlo mewn chwingciad ar rhyw ddeng miliwn o bunnau; ond orphenwyd mo'r job heb wario yn agoa I drl chan miltwn o arian y wlad a hyrddlo i dragwyddoldeb yn agos i ddeng mil ar hugain o eneidiau I Rhag cywily dd i'w bathau nhw, Ao rnae eu rhaib anniwall, a'u gwastraff echryslawn, yn eu gorfodi, erb n hyn, 1 orthrymu y wlad, a'i beichio & chwaneg o drethi. Treth chwanegol ar yr incwm, ar y tybaco, y cigarettes, ao ar y tê. Bendith i'r wlad a fuaaai cael gwared o'r cigarettes am byth; a buasai yn llawer mwy rhesymol a chvfiawn rhol chwaneg o blwm wrth odeu y diodydd meddwol nag ymyryd & luxury penaf a mwyaf angenrheitliol y tlodion. Dyna nhw etto wedi dyfod & Mesar Trwyddedol o flaen y senedd noa Fercher dlweddaf sydd yu insult haerllug ar bobl oreu'r deyrnas, Er cymmaint o ddeisebu ao o daer erfyn sydd wedi bod ar hyd y mia- oedd ar iddynt ymbwyllo-cymmeryd yn araf i ddeddfu yn ddoatb a rhesymol ar gwestiwn aydd yn dwyn eyssylltiad mor agos â buddianaau cyffredinol y wlad, cluat fyddat a roddwyd i'r cyian. Anwyllald y weinyddiaeth breaennol ydyw y bragwyr a'r tafarnwyr. Ail beth ydyw rhinwedd, a moes, a chrefydd i'r bobl yma; ac aid ydyw llwyddlant eym- deithasol a chrefyddol y bobl mor bwysig yn eu golwg ag ydyw dal i fyny, awcro, a gwobrwyo y faanaoh feddwol. Mae gweithwyr y wlad wedi dyfod i weled a theimlo, erbyn hyn, eu bod wedi gwneyd mistake ofnadwy yn yr etholiad cyffredinol diweddaf, yn rhoddi y fath fwyafrlf afresymol i'r Weinyddiaeth. Yr oeddynt wedi myned yn wallgof gyda'r rhyfel. Yr oedd y fever ryfelgar wedi eu meddianna yn llwyr, a 'doedd dim yn gwneyd y tro yn eu golwg ond anfon. gyda brwdfrydedd gwyllt, yr un Weinyddiaeth yn el hoi, i orphan gwalth y rhyfel mewn buddugoliaeth. Oad, erbyn byn, pwy sydd yn cwyno fwyaf yn ei herbyn? Pwy aydd yn gorymdeithio heelydd Ilundain gyda banerau a seindyrf, ac yn cynnal cyfarfodydd aruthrol yn Hyde Park i brotestio yn erbya gwaith y Llywodr- aeth yn rhoddi ffrwyth y fuddngoliaeth yn Neheudir Affrlca i lafurwyr China, yn bytrach nag I welthwyr Prydaln Fawr. Bydd miloedd o bobl China yn fuan, fel mowlon, yn y Transvaal, yn gwelthlo am øwllt y dydd, tra y mae yn y wlad hon filoedd o weithwyr bron a threngu o eisieu bwyd. Byddaf, fel rheol, yn meddwl yn uchel o welthwyr Prydain, fel dosbarth yn meddu cryn lawer o øynwyr oyffredin; ond rhaid dyweyd eu bod wedi ynfydu yn yr etholiad diweddaf, ac mae nhw yn gorfod dioddef y canlynladau yn d6st. Credaf y byddant mor frwd am eu lluchio allan yn yr etholiad nes f ag yr oeddynt am as cael 1 mewn ya y ddiweddaf. Mae'n bryd i'r gweithwyr ystyried a chredu, bellach, mai ffryn«. y meiatr, yn benaf, ydyw y Tori, ac mat y Rhyddfrydwr ydyw oyfaiU goreu y dosbarth gweithiol. Goreu po cyntaf i'r eyfle dd'od i'w taflu allan. Yr oedd Onslow, y dydd o'r blaen, yn ddigon goneat i gyfaddef nad oedd yr etholiad cyffredinol ddim yn mhell. Pan y daw, gobeithio'r anwyl y celr buddugol- iaeth ar yr holl giwed i gyd y Gwyddelod yn y fargen. 'Rydw I yn dechreu teimlo nad ydyw y bob! ym. yn hidio yr un blewyn rn fanteisloa neb ond eu mantelalon eu hunain; ao maent fel cn gwr yn win herbyn gyda'r Ddeddf Addysg. Maent iiwy bob I rhagorfratnt i'w gwlad eu hunain, ond fe wnant eu goreu i rwystro i Gymru gae' cyfiawnder a chwareu teg gyda'u hysgolion; a thrwy fod tua phedwar ugain o honynt, maent yn allu hynod o beryglus. Gobeithio y daw y Rhyddfrydwyr i mewn y tro nesaf fel llifeiriant, ac y byddant mewn mwyafrif digonol i fod yn annibynol ar bawb, i ddeddfu yn dê6 a chyfiawn i bawb yn ddi-wahaniaeth, ya enwedig i 4 deulu'r ffydd.'

CHWANEG 0 ' ACTAU PAUL.'

LLOFHUDDI, í CENHADWR CRISTIONOQOL…

GAIR AM LANIAD JAPANIAID YN…

.HEB EI GROGI ETTO.

Advertising

CYMDEITHAS DDIRWESTOL GOGLEDD…

H. DOWIE- EI WAITH A'l ATHRAWIAETH.

AT GVFRANDDALWVR COLEG Y '…

GLYN, GER DINBYCH.

Advertising