Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I' ,mm Y?. YSGOL SABBOTHOL: GAIN AJIKYW 0 ED0GH03T Y METHODISTIAID CALTIHAIDD. Y mae yn cynnwys pump o Fapiau Cymreig rhagorol; sef, Palestine*, Asia Leiaf, Tciihiau V Apostol P<mi, Jerusalem fel yr oedd, a Jerusalem fel y mae yn aWi". Cynnwysa y Cyfeiriadau cyfiawnaf; Nodiadau Beiraiadol, Eglurhaol, aDaearyddol; Sylwadau ar iiiriay ac Arferion, ate.; » i'nraethawd yu egluro Auican, Materion, ao leithwedd pob Liyir GOSTYKGIAD 0 ds.â Ei oris yn awr yn gyflawn yw 15s. mewn dwy gyfrol, byrddau; 18s. yn hanner rhwytn; Ip. vs. vc,, r.awymiad ilawu; ac mewn Morocco, gydag ymylau aur, lp. 4s. Oc. @ Testament yr Yagol Sabbothol mewn Adranau. A.DEAW. 8. 0 ABKAN. 8- '1.âMatthew, & Eihagarweiniad i'r Testa- 7.âGalatiaid, ao Uphesiaid «. «⢠1 8 ment NEIVYDCI, a MAP iliw O >;aiestiuii.. 1 9 8.âPhilippiaid, Colossiaid, 801 ao 2 Thes- 2,âMarc a Luc, A dau PAP lliw O Jerusalem, 2 3 saloniaid â¢â¢ 1 3 S.âJifewjyl loan .2 0 9.â1 ao A 'Pimotheus, Titus, APkOtmon.. 1 0 4.âYr Acta a, ft Map lliw o Deitiuan Paul.. 1 9 Ito.âRebreaid, ao lago « I 5 5.âJlhufeiniaid 1 0 11.â1 ac 2 Pedr, 1, 2, a 3 loath a Judat 1 9 F 2 0 VZ.âDaclgucidiad â¢Â» 1 9 D.o.ârris yr Adrauau oil gyda'u gilydd ydyw 19s. GEIEIADUKON, &c. Geiriadur Saesoxieg a Chymraeg: wedi ei gyfaddasu at Befyllfa â¢bresennol Celtyddyd a Llenyddiaesa; yn yr hwn y mae y geiriau Saesnig wedi eu casglu oclm wrtheu tarddiaU gwreiddiol. ac yn oaei eu hegluro gaa ea cyfystyroa yn yr laitn Gymraeg. Can y Parch. D. SILVAN EVANS. Yu ddwy gylrui, mown byrddau, pris 2p.; banner tawym, Jsjp. os. UC.; rhwyiii, 2p. 7 S. tic. GeiriadLU" Saosoneg a Chymraeg; gyda Tliraethawd ar yr laith Qymracg, a'l Baiu U cili. Gaa y j/ARUU, WALTKKS. <5ydd argraphiad, 2 gyt., pris lj). 10$., oyrddau, Geiriadur Cenedla Cymrneg a Sassoneg. Gan WXLMAM OWEW PcaiiE D. v. Ã, t.y. lu ruagoroi 0'1' Awdwr. Y trydydd argraphiad, wedi ei hel- aetiia ^'an ii. I. i'.ttisâya on >rtiiwyo gan Lenorion eraill.^ Y mae^ya_cynawy3 yr holl Kiriau^oeiid yn Ngeiriadtir 5 Poena, ac y mae llawer o filoedd o Eiriau ersiil wedi ea chwaaegu atyat. ill ddwy gytroJ. mewn byrddau, pris Ip. 10s. Oc., banner rhwyiQj Ip. 15s. Oc.; rhwym, 1 p. us. lie, Geiriadur Sass- 8. :nrasg. Gan R. 1. PBTS. Y mae hwn yn Eiriadur Cvnaaiadoi, a seimau > g yauuo yn caei eu rhoddi yn Ilythyreaau y A yddor Gyiaraeg, fel y gailo G> I eu seiaio yn gywir heb gynunbortb atbraw. Pria 5s. mewn byrddau; uaaut riiAvyai, l S. tic. Geiriadiu- Saesoneg a Ohymraeg i'r Sliloedd. Gan R. 1. PRYS. 3S. byrddau. Grammadeg Cymraeg; sef, Oyfarwyddyd hyrwydd i ymadroddi ac ysgrifenu yr laith Gymraeg vu ^rywir u rheolaidd. At yr liyn y cbwanegwyd Rbeolau ^.rddomaetb Gymraeg. Gan itoijiiix DA VIES [Bardd Naniylyn). Y piunmed argrapmad, piis 2s. byrddau. Y Llawiadur Cymraeg a Saesoneg. Yn cynnwys llayer o Froddegau ao Ymddiddanion va vr leitboedd Uyinraeg a fc-ausneg. Gan y Parch. T. LL. PHILLIPS, B. A, l'ris 13. iic. uiewa lliaa. Uljjr rluiyorol i ddysyu iyaesneg a Chymraeg. Ori-ranll yr laith Gymraeg. Gan-R. I. PKYS a T. STEPHENS y rbai a alwyd i'r goixhwyl gaa Lenorioa Gymni yn Kisteddfod Genedlaetnol LiaagoUen, ^ris belt. Grammadeg Oym-rasg' mewn Camrau. Gan R. AMKKOSIS AT IWAN. Prig Is. tie., byrddau. j3 Cyfarwvddyd i Gymro Ddysgu yr laith Saesneg. Tr^tbawd Arobryn- pri4Essay." At yr bwn y cuvvunegwyd, ar annogaexii amryw o wyr dysgedig, Iroddiadui Cjxi- aaiadoi Saesneg a'Chymraeg (An English and Welsh Pronouncing J vcaOulary), yr awn a gyiaivvys di-08 bum cant o iroddegau a ddefnyddir nicwu ymudidaamon cyffrwLn: a Cayt«r- vryddiadau i wneyd Cyfiifon vn feaesaeg, &o. _Gan li. L Puvs. Ins mewn byrddau. T. GEE A'I FAB CYHGBWWY S, liLYFBAU YR YSGOLION SABBOTHOL, &c. Y Wyddor -Gymreig. Pris Gc. y dwsin. Egwyddorig yr Ysgol Sabbothol. JRhan I., pris 112-1-. Etto, Etto pris Deuddeg o Bapurleili: yn mesur 15 modfedd wrtb 10, bob unâmewn llytbyrenau breision, WBdi eu eyfaddasa i'r llyfrau uchod. Yn cynnwys y Wyddor, Geiriau 0 un:), dau sill, &c., &o,:âi ddysgu Plant yn ol trefn yr Ysgolion Bi'ytanaidd. Pris Is. 6c. y dwsin. Llyfrau wedi eu parotoi gan Gorph y Methodistiaid i'w Hysgolion Sabbothol:- Llyfrau yr Ysgol Sabbothol. Llyfr y Dosbarth Cyntaf.âHtla Ig. Etto Etto Llyfr yr Ail Ddosbarth.âT?ris 2g. Pedair ar ddeg 0 Daflsiii: yn cynnwys gwersi Llyfr y Dosbarth Cyntcifnchod. âMewn llythyrenau breision. Pris Is. Ge. Tafieni i Athrawon yr Ysgolion Sabbothol i gadw cyfrif eu Dosbartbiadau. Gvnia pob dalen am naw Sabbath, pryd y dylid ei rhoddi i'r Ysgrifenydd, a chael un newydd yn ei lie. Trefn hynod fanteisiol ydyw hon i ddwyn cyflwr yr Ysgolion i sylw y Cyfarfodydd Atbrawon. Pris 2s. 6c. y cant. Llyfrau i Ysgrifanyddion Ysgolion. Pris 2s. 6c., a 4s. yr un. Llylrau i Athrawon gadw Cyfrifon eu Dosbartbiadau. Pris 2g. yr un. Etto:âmath arall. Pris 4c. yr un. Rhodd Mam, gydag Adnodau. Gan E. P. ERWAUDS. Pris 1 g. .1 Yr Hyfforddwr. Gyda Chynghorion i Aelodau yr Ysgol Sabbothol, a Nodiadau ar y Pennodau. Gan y Parch. T. Charles. Mewn papur, pris 4c. Mewn llian, Geh. Argrapbiad byeban, pris 2y. mewn papur; mewn llian, pris 4c. Cyffbs Ffydd y Methodistiaid. Mewn papur, pris 4c.; mewn llian, pris 6ch. Yr Hyflibrddwr, y CyEes Ffydd, a. Kheolau yr Ysgol. Mewn llian, pris Is. Cof-Lyfr yr Athraw 2,'1' Athrawes. Yn cynnwy3 lIe i gadw Cyfrifon 17eg o bersonau am flwyddyn, neu 8 o bersonau am ddwy flynedd, neu 5 o bersonau am dair blynedd. Felly, y tnae yn gymmhwys i ddosbarthiadau by chain, neu fawr. Pris 4c. mewn llian. Cof-Lyfr i'r Ysgrifenydd. Y mae bwn yn cyfattsb i'r llyfr ucbod. Pris 2s. a 3s., tn ol ell rnaint. Tocynau i Aelodau yr Ysgolion Sabbothol wrth symmud o'r naill Ysgol i'r liall. Mewn llyfr yn cynnwys deg a deugain o Ddalenau. Ar bob daleii y mae tri Thocyn âun i'r Aclod fydd yn symmudâNodyn hefyd i'w anfon i'r Ysgol y symmuda efe iddiâac un arall i aros yn y llyfr, fel cofrestr. Pris Is. bch. papyrau Cyfrifon yr Ysgolion: sef, y Papyrau sydd i'w hanfon o bob Ysgol i'r Cyfarfodydd Ysgolion. Deg a deugain mewn llyfr, pris 2s. Rheolau Cyfiredinol i Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calvinaidd, a gyttunwyd arnynt yn eu Cymdeithasfa. Pris 2g. LLAWLYFR YR YSGOL SABBOTHOL. Gyda'r Chwanegiadau canlyaolsef, Pregethau ac Ymddiddanion Crist, Gwyrthiau Crist, Enwau a roddir i Grist, Dammegion Crist, Cysgodau o Grist, Mynegai Amseryddol i'r Hen Destament, Cynnwysiad a chyssondeb yr Efengylau, Llyfrau y Beibl, Geiriadur Ysgrythyrol. Taflen amseryddol, &c. Pris Is. mewn byrddau, Is. 6c. Llyfr hynod ddefnyddiol i Aelodau yr Ysgolion Sabbothol. Llawlyfr yr Ysgol Sabbothol, Hyfforddwr y Parch. T. Charles, Cyffes Ffydd, a Rheolau yr Sfsgol Sabbothol, wedi eu cydrwymo mewn llian hardd, pris 2s. 6c. Holiadau Barnes ar yr Efongylwyr, gyda Map o Wlad Canaan. Is. 6c. Tyst-Ysgrifau (Certificates). Y rnaent wedi en darparu i'w rhoddi yn Wobrau yn yr Ysgolion Sabbothol; a geliir eu cael ag enw Dosbarth o Ysgolion neu Ysgol neillduol arnynt, and cymmeryd nifer. Pris Gch. yr un, o 50 hyd 100; ac am 100, a throsodd, pris 4c. yr un. Telyn yr Ysgol Sabbothol. Sef, Casgliad o Donau, Antbemau, a Darnau. Cynnwysa 124 o Donau ac Anthemau yn y Hen Nodiant. Pris Is. 6c. mown byrddau. Llyfrau y Beibleu cynnwysiad yn fyr ar ddwy ddalenâcymmliwys i'w gosod mewn Reibl. Gan awdwr yr Un Gyfaill Cywir." Pris dimai yr un; 2s. y cant. T. GEE A'l FAB, CYHOEDDAVYB, DINBYCH. N<) C, I P I I PAH AM YR YMBOENWCIT, PAN Y MAE I fQEORGE'S PIbbS' YN YfVlYL? Esiampl o lyttyrau a dderbynn- yn ddyddiol gan J. .1 Berchenog George's Pile and Gravel Pills/' PONT-Y-GWAITH, GLAM., ANWYL SYR, .V Dymunaf eich hysbysu gyda diolcbgarwch, a-hyny er mwyn. cra¡n a all fod yn dioddef, lei y bum i cyn i mi cldyiod yn adnabyddus nich Pelsni clodfawr elnvi-sef: George's file and Gravel J Flynyddau yn ol, pan irewit poenau mawrion, yn cad \v;m gwely gan gefn dolurus, ac wedi treio pob peth a ailaswn i, ae etabl, fedd wl arn dano, nes wedi cwbl anobeithio, a chredu nad oedd gweLnaa i'w gael i llli, daetli cymmydoges i mewn i edryeb. am danaf. Pan y gwelodd fy sefyllfa dywedodd :â" Ddyn Pa barn y byddwcii las w Dan y mae meddyginiaetb yn yiiiyl ? Y mae yn rhaid i chwi gyrn meryd Georges Pills, a hyny ar unwaitn." Gyrwyd am danynt; ac wedi i mi eu cymmeryd ryw bedair gwaitli, cetaia y fath ryuanad nas dichon neb ei gredu, er drwy boenau mawr ond y mae yiiaith yn aius Nid wvf byth oddi ar hyny wedi cael y fath boenau a phan y temiait fod y poenau fel yn awyddus am ail ymaflyd ynwyf^nid oes^genyi oiid troi at y blwch, a chynuneryd y ddogn arferol, set chvy o No. i with fyned i'r gwely, a bydd pob arwyddion o honynt wedi eu hysu ar bo cyn y boreu. Ydwvf, yr eiddoeb, &c., J THOS. THOMAS. Gwerthir y Peleni byd-glodus byn yn mliob man, mown B'jchau Is. 1 a 23. lie. yr yr un. Gyda'r post, Is. 2e. a 2s. IUC. yr un. Y mae y Feddyginiaeth werthfawr bon i'w cliael mewn tri ITuv!: â I Fo ].âGeorge's'Pile -md Gravel 'Pills (label wen). ^>. 2 -George's Gravel Pil s (label las). No. B.-George's Pil s for tho Piles (label gccL). Perclisnog, J E. GEORGE? M-11-F.BM iiirwuin. iiiani- Bhvbudd.â13yddwch ofalus wrtb brynu "PILE AND.GRA.VfiL PILLS," eich bod yn cad y genuine Pills, sef PELENI GEOBGE. TEETH. A Set for One Guinea. SINGLE TOOTH, 2B. 6D. Five Years I 'Warranty. Set made "in four hours for Country Patients ⢠Extraction villi Gas, 5s. PRESS TESTIMONIAL. One of th,e largest practices in the World. Can do everything cionoe and experience suggesb to satisfy every cm omer.'âVide Truth" Pamphlet forwarded free. Hours, 10 to 8. gGOODMASTS, Ltd., t7, RANSLAGH STREET, LIVERPOOL, ana 2, LUDGATE-HILL. LONDON E.G., &c., &0. Allowance for railway FORE to country patients. WORTH A CSIRMEA A BOX I ;Mel -4 I FOR ALL Bilious &> Nervals Disorders SUCH AS Headache. Constipation ⢠I "Ulreak stomaeli. Impaix*E<X. I>ig"estion I I>isordereâ¬I AND I Female Ailxne=ts. I ââââââââââââââââ Annual SALE SIX MILLION BOXES. ¡ In Boxes, Did., Is. lid., and 2s. 9d. each, with full j directions. The Is. ljd. box contains 5(5 pills. | Prepared only by the Proprietorâ Thomas Beecham, St. Helens, Lan. I Beecham's TOOTH PASTE, EfficaCiou;-Economical. Cleanses the Teethâ Perfumes the Breath. In Collapsible Tubes, of all Druggists, or from the Proprietor, for Is., post paid. 8:Jiii r QLWT DWFR," lJ "tiV iff ,.¡.n. ar werth yn barod. 7ft by 2ft., baiarn yn gyfaiigwbl, cog wheels, bolts, i g-werthyd igyssylltu, 9 1.5; etto, yr un fath 10ft, by2fc, £ 25., Turbine S pattern, gyda pipe gearing a sluice valve 6in., £ 15. Pelton W heel 22in. ar ei thraws, gyda cover, £ 1210s. Turbine at Goraai, &c., £ 8 10s. (o ddeutu 1 h. p.). Pony Gearing & Budda ua 11 Cymreig at 8 neu 1? o wartneg, £3 10. Buddauau End over End," £ 3 10s. yr Ut, B. M. DAVIE 8, Engineer snd Ironfounder, MACHYNLLETH Sefydlwyd 1869. Branch,' Emporium Stores.' INSURE IN-FOAL MAEES. IH- FOAL MARES AND FOILS, WITH THE IMPERIAL ACCIDENT, LIVE STOCK & GENERAL INSURANCE CO., Ltd Established 1878. HEAD OFFICE 17. PALL MALL EAST, LONDON, S.W The 'IMPERIAL' cHera GREATEST BENE FITS at LOWEST RATES. FULL MARKET VALUE INSURABLE. FOALS INSURABLE Until 31st DECEMBER instead of one month only, DOUBLE AMOUNT PAYABLE FOR FOAL after 3 months (new classes). FULL AMOUNT PAID for FOAL if CAST STALLIONS INSURED from 6 per cent. CLAIMS PAID. £ '50,000. Prospectuses, &.c., forwarded post free. Agents REQUIRED. B. S. ESSEX, Manager I â Y MAE T. J. WILLIAMS yn awr yn arddangos y I DILLAD NEWYDDMN DIWEDDAR ar gyfer y Gwanwvn a'r Haf. Galwch yn fuan yn High St. and Temple Bar. DENBIGH. 0 L L PILLS Invigorate, the Nerves, Strc; the Stomach and Promote Healthy Action of the Liver. KOLLOWAY'S a a °=E=-' R. s* s oir^Tr/iEr.- r cures Skin Eruptions, Sorts, Bad Breasts, Gatherings, poisoned Guts, Bruises and Burns. FOLLOW At-) íI- PILLS, cure Headache, Indigesnon, Biliousness and Feverish Attacks. May be taken with perfect safety by the most delicate. A. RICHARDSON'S Wonderful Is- Parcel of Music, 20s. worth for Is. (by post, Is. 3d.). Chester Mode! Iron Pianos. BEST TALUS FOR MONEY. 12 GUINEAS CASH. By Instalments 15s. 2d, per Month OUR POPULAR IRON PIANOS. 14 Guineas Gash. By Instalments, 10s. ad. per Month. OUR. POPULAR AMERICAN ORGANS, 12 Stops, 2 Knee Swells, Mirror Top. 12 Guineas Cash. By Instalments, 93. 4d. per Month. TUNING & REPAIRING by best Work- men, Singly or by Yearly Contracts. The whole of North vVales Visited. 43, BRIDGjjj bT. BOW, CHESTER, AND CENTRAL ARCADE, WREXHAM.* CANYS Y GWAED vw YR EINIOES | GWAED-BURYDX) BIB-SIWOS CLARKE, YN cael ei warantu L lanhau y gwaed oddi wrfch *GB anhwyldeb, o ba aehos bynag y byddo yn codi. Mewn achosion o Fanwynion, Ysgyrfi, Coesau f.'rwg, Croengiwyf, Aflechydon Gwaed a Chrqen- Plorynod, a Briwiau o hob math, y mae ei.effaith- iau yn rhyfeddol. EFE ydyw yr unig feddyginiaeth jennodol i boe'nau y Gymmalwst a Chrydgyminal- au, o herwydd y mae yn symmud. yr aehos o'r gwaed a'r esgyrn. Y mae miloedd o welliantau chyfeddo wedieu hachosi drwyddo. Mewn potel- au, 2s. e. ac lis. yr un. gan Fieryllwyr yn mhob MAN. UE-'IEL^EH EfelyeMadau Bi-werth. 8645 SCARES WORKS. EE, W. 0 PUG-HE';? Welsh-English DICTIONARY: In Two Vols. The last Edition corrected by the Author, with numerous QuotationsâVERY SCARCE. We have two copies now on Sale. One neatly bound, price £ O, the other price £ 110s. 6d. THE COMPLETE WORK OF The Rev. EDWARD WILLIAMS, D.D cf Rothmham In four 8vo Volumes with Portraits of he author Boards, Price ls 1DIWCH Y GELVjN Oovph vi, A;r<- @ ddifFynfa VHAU EU. 1 BLOOD PILLS yn Brashau a. Phuro y Gwaed, VD. oryfhau a EliSfi- eiddio y Oyiia, yn gosod yr Afu mcvm cvwair a cuyflwr I weithio. Yn cynnhyrfu iachusol weithiediad yr Arer.- au, yn cadarrihau y Nerve*, yn cymmhell Uifiad iachusol o'r Bile, yn clirio y croen o bob nam, yn Rheoleiddio y Coluddion, ac yr rhoddi blodau iechyd i'r Gruidiau. Y mae Hughes's BLOOD THL0 yn attal a ia.chau y Scurvy, Croen-doriadaa; Cornwydoii, Beaema, Scrofula Erysipilas (y Blast), Po< I P» \"A prwg, Rhwymedd, Gwelwedd, Gwendid Nerves, Blinder XmenyddoLIselder Ysbryd, y Piles, Cwsg-fethiant, An- hwyldeb yr Arenau, Gwynegon, Dift'yg Traul (Indigestion), Biliousness, Poen Cefn, &o. Y aaaent yn gyfaddas i Wf e a Gwragedd, i Feitnon a Merchsd, ac yn iaohau ar ol i bob peth arall fethu. Heb oedi, danfoner am Iflwoh o HUGHES'S BLOOD FILLS," G werthir lrey gan bob Chemist a G werth w.yr atent Medicines am Is. lie., 2a. 9c., a 'is. 6c. Nou ditn- foner eu gwerth mewn stamps, neu P.O. i'r G wneuthurwr. JACOB HUGHES, Manufacturing Chemist PENARTH, CARDIFF. Mynwch welet fod y Trade lark hwn ar bob Blwch. 4, .I,- 1 I, .7 -1 He b hyn Twyll ydynt. GOMER'S BALM. Y mae yrEli hwn yn hynod effeith- iøl at bob math o Glefydau y! Toriadau allan, neu Scabs yn nihen- au, gwynob, gwddf,.&c.,Ll.vp:riadau. a Ll'osgiadau, Amrantau a Llyajaid dolurus, Dwylaw Toriadol, Cl wyfau Ac., ar drawl Qlnnisu, &o., sourvy, Jiezoma, Ringworm, Cymmalau i'oenus, Gwynegon, <fec. Ruodder prawf smo, yn fiian. Ar werth gan bob Chemist, am Is. lllc,, neu danfoner eu Gwerth i'r Gwnouthurwr, JACOB BACHES, Manufacturing Chemist, PKNARTH, CARDIFF.