Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

( MESSRS. ROBERT &0 ROGERS JONES' Preliminary Announcement. HAFODUNOS, LLANGERNIE W- MESSES, ROBERT & ROGERS JONES -Lr-i. beg to announce that they have received in- structions from Col. Sanclbaeh to sell by PUBLIC AUCTION. early in JULY. 1903, without reserve. the entire herd of Pure Pedegree Black Welsh Cattle, Horses,ilmplements, &c,. &c.. of which further particulars will appear in due course. Llanrivst, May 29th, 1903. FONT HOBIf, LLANDYBHOGk Friday, May 29tb, 1903. THE whole of the House-hold Furniture, the property of Mr. Evan Davies, who has left the neighbourhood. Terms, Cash. bale to commence at 2 p. m., prompt. T. & W. LEATHES (Auctioneers), Ruthin. foundry, x>x." c Y mae Mi i, JONES a WILLIAMS yn dymuno hysbysu y Cyhoedd eu bod wedi prynu gan Mr. T. A. Wynne Edwards v busues sydd wedi ei gario yn mlaen am gynnifer o fiynyddoedd yn FOUNDRY, DINBYCH. Adgywerir pob math o beiriannau ac Offer Amaeth- yddol ar y telerau mwyaf rhesymo]. Gwneir Oiwymon Dwfr, Pciriannau Ceffylau (Horse Powers) a phob angenrheidiau Masnach, Adeiladaeth, ac Amaethyddiaeth. Gobeithia Mri. JONES a WILLIAMS, y bydd iddynt trwy waith eelfydd, da, a rbad, gadw yngiiyd holl gwsmenaid diweddar y FoUNDRY" ac ch wane-u at eu nifer. ° CYMDEITHAK AMAETHYDDOL DYFFRYN CLvVYD 1908. 0wobrau Neillduol gan Mr. JOHN WILLIAMS Garddwr, &e., JLrookliouso, Denbigh, y cywgia Mr- wniiams Am ?,cn!f trymaf a goreu o Swedes, rhwd vs- ^â W6P?B-H1?F^WPAN 4?':AN ail wobr, CWPIN ARI 4.N. I did id fod 2 acer o adarn. Am y cnwd trymaf a goreu o Lena Red Wannrhle SS&SSK- GWO!Jr,lp. Hhaid fad hanner acer 0 ddarn o Iciaf. cthe l>nC7UZd/0tl?h^/ a g°reu 0 Champion Yellow <»"⢠>»⢠Banner ..4.mmod.-Rhaid i'r hadan 0 ba rai y tyfir yr uchod fod wedi cael en prYllU gan Mr. JOHN CYMDEITHAS AMAETHYDDOL UWCHALED 1903. Gwobrau Ncillduol gan Mr. JOHN WILLIAMS Garddwr, &c., Brookhouse, Denbigh. Mewn cyssylltiad a'r uchod, cynnygia Mr Wil- liams y gwobrau canlynol. J "VB" ^r. vv u- Am y cnwd trymaf a goreu o Swedes. rlnvd ysgwâr. Gwobr, laf, CWPAN ARIAN. Ail wobr, CWPAS ARIAN. Dwy acer o ddarn o leiaf. WIAI< Ammod.âRhaid i r hadau o ba rai y tyfir vv uobod Dd wedicaol eu prynu gan Mr. JOHN WILLIaMS. Maes Llafur UNDEB YSGOLION Y M.C. LLAWLYFR AR ACTAUYRAPOSTOLION GAN Y PARCH. 0. J. OWEN, M.A., Rock Ferry. Pris: Cloth limp Is. 3c. Cloth boards, Is, 6e. CWE5TIYNAU AR YR 7T~ EPISTOL AT Y RHUFEtNIAID PENNODAU IX.-XVI., GANY PARCH GRIFFITH ELLIS, M.A. Pris 2g. Telerau iirfero i Lyfrwerthwyr. Anfoner Archebion am y ddau lyfr uchod at Cyhoeddwr5 HUGH EVANS, Cambrian Printing Works, J 444, Stanley Road, Liverpool. I I" } EISTEDDlrOD GADEIRIOL i, iiyffrynoedd yr Aled a'r Elwy, Y Llungwyn, Mehefin laf, 1903 (BANK HOLIDAY). Hr21. Mown pabell ar fies cyfieus, ar fin y brifffordd. 7 milidir o Lanrwst, a Omilldir o Abergele. Llyxvyddion yr Wylâ HESUY JONES, Esq,. M.A.,LI.D., Glasgow. J. HERBERT ROBERTS, Esq., M.P., Bryn Gwenalit. Arweinydd: 'To anwy,' LI an: udno. Batgeiniaicl: Miss Bessie Evans, ',rl. A. IY-r., Mr. Emlyn Davies, A. B. O. M. Cyfeilydd Miss M. E. Ooe, Colwyn. Rhagdygon ysblenydd. Deg o gorau yn anturio. ciitvCnQvla^,aU ar deS1tyn 7 8adair- Dl'03 ddau cant yn ymgeisio yn y gwahanol gyatadlenon. 'Dwy oehr y wlad, clowch i'r V/ledd.' ,aP?fy?od ?yntafEisteddfod i diechrau yn bryd lawn cdttg o r glocli foreu'r diwrnod, JX J. WILLIAMS, }' .R TliEBOa ALED, i38'nfenyddion. £ 300 mewn gwobrau £300. ITJywydd Y Gwir Anrhydeddns Ardalydd Non. Cynnelir yr Arddiangosfa Sefjlaa JE^i5rn.5?-â¬lcSol YN N GH AERN ABFON, llirn y Snlgwyn, Melisfia laf, 1903.. Ni dderbynir Entries a? ol Dyad Llun Mai 18fed. 5 Danfonir rhestr y dosbarfchiadau a'r gwobrau vn rhad drwy y post ar dderbyniad post card, Itxcursion rhad at wasanaeth ymwelwvr i threns nexllduol at gludo ceifylaa i'r Arddangos'fa Bodgwynedd, Caernarfon?' YsSrifenydd, H Iv 1 L SERVfCE EX AMI NATT 0 NS KINGS COLLEGE, LONDON. ORA-L AND CORRESPONDENCE TUITION Messrs. BE.A8INTON, M.A., and HINKS. SUCCRSRPQ ⢠SECOND DIVISION CLERKS (Nov.). 51 of 100,1st Boy Clerks (Nov.), 13 Excise (Nov)., 2i of 60 Tele- 81vsPnnft? 9f 60 < Customs (Oct.), 19 of 70 /r^9 CLERKS (Oct.), 3 of 25- Girl pi#»rlra <°>H: V?f 10J ,Female Sorters (Oct,.), 1 of 25. avenue. Wkly' Pllb3ished. 86, Rosebery- aveiiue. Prospectus froltl Seckktaky. King's College, ilondoi-i Hr Y I^SUSAWCE JEW I OF-g-ICS, Sefydlwyd yn 1710, 'Swm mown IÃw-P.2,278,640.' Am chwanog o fanylion, yaiofyner d'r Goruchwy wyr canlynol* Bala-Mrl R. L. Jonas, Mount Plaoe. Bangor-Mr. James Smith. Mr. Richard Hall. Barmouth-Ivlr. G. Weliings, Railway Station. Baaumaris-Mr. Frederick Gaary. CasrgybiâMr. Owes Huskies. Mr. John Ilamer, Solicitor. CaernarfonâMr. w'iiliam Haun uw" ConwyâMr. C. Drover, De.yaiiwy, Llandudno Din by ohâMr. J. H. Jones. DaIgeUanâMr. T. p. Jones-Parry, ⢠> Mr. Joha Richard N. & S. W.Bank Q-wrecsamâMr. Trevor G. Boscawt-n ⢠JjlandudnoâMessrs. Marks and Marks. Ij.anelwyâMr. Lle welyn Lloya. Lianfyliinâ Mr. William A. Pughe. IJamdioesâMr. Bennett l.'owlandH, LaogsfiiiâMr. William Thomas. LlangollenâMeigtrl, MinahaU a Furry ,Jon" UanrwstâMr. Ifi. Jones Owen, N. & S. Wales Bank. Porthmadogâjsr. J. Tobias, Solicitor Rhos-on-SeaâMr. p. J. Kent. TowynâMr. E. H. Daniel. Trallwmâ Mr. Charles Shuker. ,«,^retFynnqn-Mr. T. C. Roberts, Solicitor 1910 Wrddarruuâ Meistri Kelly, Keene. u'i GYf. MORTGAGES. I £ 500, £ 1,000, £ 1,500, £ 2,000, ac yn mlaen i'w rhoi allan ar eiddo yn MON, ARFON 'nm, EIFION, Llogisel. Tymmhorau maith. Ymo'fvnpr yn bersonol (neu ynte gyda stamped address) a Mr. WILLIAM HUGH OWEN, Ebrill 20fed, 1903.' Caernarfon Ruabon (J. D.) School Board. WANTED Trained and Certificated Assistant for Ty Boys and Girls' Departments. Salaryaccord- ing to scale. AIs' a Certificated assistant to take charge of an Infant Class 111 a Mixed School. Corn" mencing Salary, £ 75. Forms of applications can be obtained from the undersigned on receipt of a stamped and addressed foo'scap envelope. J. DENBIGH JONES, Johnstown, Ruabon. Clerlr May, 1903. ( Â¥11 AWK 7N -JA'-IO:}. j Esboniad J-Iewydd ar yr Wyth Pennod diweddaf o'r Epistol at "ST CAN Y Parch. W. J. WILLIAMS, Hirwaen. Y mae yr Esboniad hwn yn anhebgor- ol i bawb sydd yn efrydu Maes Llafur presennol IJnclel} Ysgolion Sabbothol y Metliodistiaid Calflnaidd, ac eraill. I Pris Swllt Mewn Llian. I 1""r n 1 nerya, gan yr un awdwr, Esboniad ar yr WY'lii PENNOD CYNTAF. PHq SwUt. n° nnVv'wr8 gellir cael yr Esboniadau hyn oSdi S G Wf' ?ihr 6U Cael "niongyrchol with y Cyhoeddwyr, ar dderbyniad y Prjs Hefyd, gellir cael y ddau wedi eu rliwymo yn Ull, Is. 9c. GEE A'I FAD, CYHOEDDWYR, DINBYCH. WAN THOMAS, RAD0LIFFE, & CO.' Etaamsliip Owners & Brokers. CARDIFF. SYMMUDIADAU EIN LONG-ATI â â. Cardiff, Mai 2oain IW Gwenllian Thomas, cyr. Huelva o Oran Main Io,o Morganwg, cyr. Cardiff o Birkenhead is fnne J'honms, hwylio Huelva am Aerley I? gad. Huelva am Rotterdam on n I. luidchfje, cyr. Cardiff o Rotterdam u-v fi i^a-rah Madeline, gad. C,.rdiff ^slvona m f ?rjn' cyii Cardiffo Rotterdam v> Javie Madcufe, gad. Cardiff am Barcelona l\ Douglas Hill, cyr. Huelva o Genoa Llanberis, pasio Pera am Antwerp ]i Manchester, gad Huelva am Mersey t eierstoii cyr. Antwerp o Sulina on Kadctm, c5-r. Newport o Cardiff v> Ethel Eaachjfe, pasio Pera am London In ^.unraven, pasio Pera am Bremen Windsor cyr. Naples o Newport on ?0' °yr-Barry o Rotterdam Paddington, gad. Newport am Spez'a io Piston, cyr. Hamburg o Nicolaeiff fP gunborrie. cyr. Barry o Hamburg Swindon, gad. Cardiff am Pore Said Jo Jblanover, pasio Pera am Rotterdam S ^^de-sa <am Arii/werp 93 ciyr- Barry O Rotterdam T- L.anarindod, cyr. Rotterdam o Odessa 9? yjanisnen, gad. Barry am Port Said hanley, pasxrj C'nople am Rotterdam ]| JEIKIFB, WILLIAMS, & 00, uxoiinsliip Owners & Brokers, CARDIFF. Mai 18fed, 1903. â SYMMDDIADAU EIN LLONGAU. Rcwtnv i^ad' am Swansea Mai 16 Ui,wtor, cy r. Genoa o Barry rl' ^^le?andria »m Bristol airaiu of Menat. gad Fenarth am Alexandrin 11 farnnp/ord, gad. Barry am Plate u^'HiCUla if Itohana, gad. Barry am Genoa OWEN & WATKIN WILLIAMS, 6 CO Steamship Owners & Brokers, CARDIFF. POSITION OF STEAMERS. Q,7 May 25th. 1903 bilurian s.a,, left Burriana for Liverpool Mav 90 Canganian s.s.. arr. Pomaron from Ag las ay |n DMian, s.s., arr. Valencia from Swansm 17 E'llernto from liiposio 25 an< left Burriana for Liverpool 11; i'°n E,s"leffc Swa"sea for Tunis 92 -roideoutn, s.s., arr. Genoa from I ephoni <?\ Corantan. s.s.. arr. Liverpool from Valencia | ELVIDGE & MORGAN, Steamship Owners & Brokers, CARDIFF GEO. H. ELVIDGE. CARL S MORGAN, CARDIFF. May 23rd 1903. ROSELLA,a. arr. La Police from Pecarth Slav 99 SOABISBHIGK « arr. xviay tz Hurdles, Fencing, and Gates-Cheapeat and best âA. Jones, and Sons, Cardiff. ros1, Sheep Netting, 3ft. by 4in., Mesh Centre Strand, 6.6d.7s Gd., ¡md 88. 10d. per 50 yard roll. Wij-e Nettings, in 50 yard rolls, 50s. value Car- 3 nage free, 3in. Mesh, 2ft. 2a. 9d, 3ft. 4s. ]d 4 &s. 8d per roll, 2in. Mesh 2ft 3 4. 3ft 5*' Id A per ro11; 12* in- Mesl1 2 4s. 9d ⢠3ft 7' 4 id'; 4ft 9s. 6d. per roll; lin Mesh 2ft. 6s. 'dd ⢠Sft* Ss. Cd. 4ft. 12s. 8d. per roll. t- Best Barbed Wireâ13?. 8d. per cwt.. Plain Steel Fencing IVire 8s. 8d. per cwt. s- Roofing Felt unequalled, 2s. lid,, 4S 5s. 5d. per roll. 25 yards long. 3 rolls Carriage paid, S Galvanized Corrugated Iron Sheets.âbest qualitv 4ft..s.; oft. is. l|d.; 6ft. Is. 5Jd.; 7ft. is. 8id. 8ft i Is. lid.; 9ft 2s. 3id. 10ft 2s. 7|d. each. Ridge, 2Jd ft. 5 gutters, 3d, ft.; Nails and Washers, 2s > i gross. per | 1 200 Gallon Galvanized Tanks, 46s. Cd. 150 ¡J Gallon, 37s, 100 Gallon, 26s. 6d. Delivered free 1 g Arthur Jones, and Sons, The Heath Iron Works" I E office, 5, Kimbeiley Terrace, Cathays, Cirdiff. '1 -T Alliance Assurance Company LIMITED. ESTABLISHED 1824, CAPITAL-5;} MILLIONS. FUNDSâExceed £ 10,00?,000 Sterling. The Right Hon, LORD ROTHSCHILD, CHAIRMAN". HOBERT LEWIS, General Manager. Chief OfficeâBARTHOLOMEW LANE, LONDON. LIFE. Policies Indisputable and mlhovi restrictions. Libe at reinstatement and Nonforfeiture placs. A low and limited expenditure C, Large Bonves. Ample Security in Large Accumulations and Capital. FIRE. Insurances completed expeditiously. Moderate Rates. Survey of Elates and Wo k* free, Prompt Settlement of Losses. BRANCHES. At-among other placesâ LIVERPOOLâ30, Exchange Street, East, H. T. OWEN LEGGATT, Secretary. W. E. C. HUTTON, Fire Superintendent. WREXHAM: 2Q, High Street: JOHN FRANCIS, Secretary. Prospectuses, &c., may be obtained from any of t' e Company's Branches or Agents. ( XO DOOTOR AN WYL, ,# SEFWCH AM FOMENT A RAID I FY AN WYL YD FARW ? M 'CHYDIG OBAITH SYDD #\ GENYF, OND TREIWCH # TO30E ''Mills' *0 'W A A PATENT BALSAM OF HONEY. Yr hwn a gynnwysa fel Cymreig pur, a sudd o'r dail puraf a mwyaf effeithioI; wed1 eu casglu ar fynyddoedd Cymru yu y tymmor priodol, pan mae eu rliin weddau yn y perffeitbrwydd mwyaf. -W BRONCHITIS. Y mae miloedd o blant yn)narw yn flynyddol o'r bronchitis, y Pas, a'r Crwp. Dyma ddarganfyddJad raagorol i iachau y cyfryw afiechydon. Mae yn am. mlirisiadwy i bersonau a brestiau gwan, merched gwanllyd, a phI ant Iacha wedi i bob peth arali fethu. lacna besweh. anwyd, asthma, a chaethdra. iachaodd riloedd o b-laiit o'r Bronchitis a'r Pas. IachS am swllt pan y bydd puntioedd wedi eu gwario yn ofer. Trei weh ef. Os oes genych besweh, treiweh et; os oes genych anwyd, treiweh ef, lihyddha y ill em, cynnhesa y frest, a rhodda gwsg pan y bvddweh am nosweithiau heb orphvvvfe Barllenwch vn mhellach. TYSTIOLAETHAU HEB OFYN AM DANYNT, TEILWNG O'CH SYLW. Ysgrifena boneddwr Teimlaf yn ddyledswydd arnaf eich hysbysu ty mod wedi bed yn defnvddio l'udor TVilliams1 Balsam of Honey n fy nheulu, yr hwn sydd yn lliosog, am flynyddau, ac yr wyf wedi profi ei werth, gan na chefais ddim arall mewn achosi ion o Beswch a'r Frech Goch. Pas a Bn nchitis a gallai ei gymmeradwyo i eraill at y cyfryw ufiechvdon. Yr eiddoch yn ddiolchgar, Wm. HARDING. Agent, TredegaT Wharf Estate, Newport, Mon, Derbynir bv. ndelau o Lythyrau bob dydd, ac y mae yr hyn a ddywedant am Tudor Williams' Baltam, of Honey yD ibywbeth rhyfeddol iawn. Dywed County MagistrateYr wyf wedi cael elch Balsam of Honey y peth mwyaf effeithiol at Bronchitis Gwerthir ef gan bob Fferyllydd, ac mewn Yator feydd drwy yr holl fyd, mewn potelau Is. lie., a 2s. 9c Anfonir potel fel sarnpl, wedi talu y cludiad, am 2a, 3o.. Dail 3s. oddi wrth y Breintebydd, D. TUDOB WILLIAMS, L.S D.E. Aberdare. I fN BLWCH O BELENAU B. 41 CLARKF a warantir 1 feddygmiaethu pot> yfoc:ywajlt- I4uau o'r Grganau Troethfaol, y Grafe!.? Phoenim yn y cefn. Nid oea merchyr ynddo. Ar werfch mewn s)lycliau, iimm is. 60. yr un, gan boo Fferyllydd, a gwerthwr Cyfferiau Breintebol; neu anfonir un rhyw gyfeiriad am 60 o lythyrnodau gan y Gwneu bhurwyr. THK LINCOLN & MIDLAND COUN TIES DRUG COMPANY.' LluoaJa 1iJÃ:i. )/i! .íij. $ &6 HiSJiixb.âtEisiztt. YX Eip]'euTD^y fuwch ar Gyd. Telerau rhe- qpfi-. x- i^^odclir He campus, di^on o Gadwr1 mof-rner A Z Swyddfa'rFANEB. â¢^00^s or Magazines of iiivfced aiCTr'0n' forICash- Correspondence tea.âCIR^KTHB CROWE, Bookseller, Wrexham. WANTEI-), a Second-hand pair of Iron gates posts alsogwbP?hoVdit/,0n- Sfcatc Aether there are Address, stating'. width, height, all particulars, and lowest price, No. 99 0 Office of this paper. donkey; Car7cheap.-Apply, to Rev. Gnfhth Jone?, Ty Mawr, Brynford, Holywell. \^TA-^TTED> Working House-keeper, for a Farm- T Y houseâApply, 9997, BANNER Office, Denbidi. OOLICITQR's CIerk Wanted, who can speak ac°usfcomcd to drawing bills o eralh work nf « ?epi"? (Kairi's system>- and the gen eiai work of a country Solicitor's Office Also i general Clerk wanted-Write stating ge exped- ience, antecedents, &câ to 'Lex Riv⢠fn' AU CYMHU Office, Denbigh. A° Amser- "O OYAL SHORTHAND.âPrepared for H. M. th XV; King by O lver McEwan, 'The o-reatest livin? authority on Pitman's Shorthand.'â'WANTED in this and every town ONE smart educated young man to act as sole f.gent for the sale of books and to be specially trained as local expert lecturer and teacner. This appointment need not interfere with Co,fL3iC^CUpaf ⢠m,For Particulars, address tte Geneial Secretary, The Royal School, 22, Oxendon fevreet, London. S. AY. u crffl B-~1{.°yal Shorthand is the most marvellous system of ^stenography ever invented. It is 30 per cent briefer than Pitman's, mo e easy to read, and can be mastered in one-fifth of the time. OOLLWYD 13 o Fammogau, er Mai 8fed. H Heb AV'-nln Sbbn F^tCl1 rf 5*r ysgwydd. Un Gorniog. AV., n.âJohn EA ans, Bryngwyn Bach, Rhuallt. G-wythsrin, ger Llanrwst. 10FAIL Gof yn nghanol y Pentref ar osod' Agonad rhagorol i dd.vn gweithgar ac ymrodd- ol. Ymofynei á Mr. T. W. Griffith, Llandlldno. ° IMPORTANT ANNOUNDEMMT TjTROM this date forward, th.. Proprietors [ thr X. BANEK AC ASISEEAU CYMRU (two e ..tio: s R^R(I«E'SAA;F AN HATURDAND THE 'NORTH WALKS ment' ,7yrpared toriusert PREPAID Advertise- ments of Situations Vacant, Situations Wantt-d. Houses and Apartments to Let or Want?d, Lost or Founa FOB SALE :-SingIe Articles, Ho.sei, Car nages, Equipments, &c., n the Three Papers at the price of Two, For example, an Advertisement, of 18 words, which will be Inserted ONCE in One paper for 6d.. will be inserted in the THREE Papers for Is. Thus adver- tisers for the sum of One Shilling, will have their VV an as illf de known in THREE Papers having D^SMNCT and separate circulation, amounting to over 16,000 per week. X» X2. X o O PREPARATION for DRYING COWS. Easily applied. No drenching required. Rnfflo* n0t the animal out of condition. Bottles {.oi one cow) 8d. each, or 7s. 6d. per dozen. A Sole Alti-iiifaeturer: AUBREY, Chemist, Worcester. M 0 C H. Fwysig i Ffermwyr. ILTN eisieu nifer helaeth o foch (Stores) arinn parod JL ar dderbyniad ymoch. Ymofyner a C. Carter ownsend, Ruthin Road, Denbigh. LIVERPOOL SHAFTESBURY HOTEL MOUNT PLEASANT. A Class Temperance and Commer- miri'nfoia f,0lise- Centrally situated, about three Flec^rfn r i t ^om and Lime Streec Stations, sfnot t? SM throughout. Moderate Tariff. Good Stock Room Electric Cars for Mount Pleasant from the Landmg Stage and Castie Street (near Exchange otation) pass every few minutes. Telegrams, â¢â¢ SHAFTESBURY HOTEL,' Liverpool. National Telephone, 729 ToF^ERTsT&ll)" LLYFRWERTHWYR CYMRAEG 27, THE ARCADE, PONTYPRIDD Esboni dau. Cofiantau. Beib7au Testa mentui, Llyfrau Tonau ac Emynau, Lyfrau Bsrddoniaeth, Caneuon, a Chyd- ganau Cymreig, Cerddoriaeth i Gorau wo!*31⢠Merehed, Cy chgronau a ewyddiaduron Cymreig, etc. Tclir sylw manwl i archebion irwy y Pat,