Hide Articles List

9 articles on this Page

DREFACH, FELINDRE, A'R OYLCH.

MARWOLAETH HANNAH JONES, PANT…

News
Cite
Share

MARWOLAETH HANNAH JONES, PANT TEG. Dydd Llun, Mai 26ain, bu farw y wraig uchod, wedi cyrhaedd yr oedran teg o 72ain mlwyddj 0 ddeutu pedwar mis yn ol y claddwyd ei phriod; a bu hyny yn ergyd trwm iddi, fel na fu hi ond ychydig amser cyn ei ddilyn ar hyd y llwybr ui ddychwelir. Gwasanaethwyd yn y gan y Parch E. V Edwards, Saron, ac yn mynwent Llangeler gan y Parch. W. Williams, ficer. Gadawodd liaws o blant yn eu galar, a thorf fawr o ftyrion a pht-rthyuasau. Anaml iawn y gwelwyd cymmaiut o'r biaenaf mewn cl tdded- igaeth neb. Cydymdeimlir a hwynt yn ei hiraeth, ar ol colli man y cyfarfydde. t yn fynychâsef aelwyd eu nain. Yr un dydd claddwyd p'entyn bychan o'r enw David J. Jones, mab Mr. James a Mrs. Ruth Jonef, Ffynnondudur, yn ediiii ond tair wyth- nos oed. Cydymdeimlir yn fawr a'r teulu hwn yn eu profedigaeth o golli y byehan a chan eu bod wedi cwrdd a'r un brofedigaeth dair gwaith yn flaeuorol, y mae y tHmladan yn fwy drylliog. Gwasanaethwyd yma gan y Parch. E. Phillips, ac ar Ian y bedd gan y Parch. T Jones, periglor. Yr ydym yn dyweyd ar Ian y badd am na chafodd y corph fyned i'r eglwys, o herwydd na chaniatci rheolau Eglwys Loegr wneyd byny a neb fydd heb ei fedyddio, fel yr oedd y bychan hwn yn digwydd bod. Y mae yr arferiad yma yn creu llawer o siarad yn mhlith y bohl fydd yn yr angladd, a synant lawer at y rheol ffbl, am ei bod yn dipyn o deimlad i'r perthvnasau fydd yno yn bresennol. fjefyd, gellir casglu yn eglur oddi wIth y gwasanaeth a weinyddir fod gwajianiaeth cyijwr neu gefyllfa rhwng y bedydd- isdig a'r §,nfedyddiedigây bydd adgyfodiad i un ond dim i'r I Jail. Efeddwch i ) wph y bychan anwyl a thlws hyd forea gJ4n y codi, pryd y gwelir ef yn mysg miloedd eraill o blaut y Hdaear yn cael eu cyfarch-I Dauwcb, chwi fendigedig blant fy Nhad, meddiennweh y deyri.as a barofcowyd i chwi er Qyu seiliad y byd.' -Qohebydd T

[No title]

Foneddigion,

HENLLAN, GER DINBYCH.

IGWERTHU LLYFRAU YN YR YSGOL…

Advertising

Advertising

PWYLLGOR HEODGETDWAID SIR…