Hide Articles List

9 articles on this Page

DREFACH, FELINDRE, A'R OYLCH.

MARWOLAETH HANNAH JONES, PANT…

[No title]

Foneddigion,

HENLLAN, GER DINBYCH.

IGWERTHU LLYFRAU YN YR YSGOL…

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

M Mfe 111 W S^^lWZ02^LX>liI. ^0 m A bT Kjj^Hg^l i^Emowii^Ei. 2 "sr 4i "TQVlflLR k i Efe Til I fie fiBIVEQ ,1k ($fbi/ ,i°i ii %jl y l^ir isl!i&M w ia^y? ill \U f ââ .â~â. m l/T IV ti EXPRESS EsvIR?" SO/-1 I j -S- 4> p jJ That word EXPRESS on tho dull of a watch is a guarantee SHI VJ 1 V f »2 that it is pra m I â¢* V V*. t j j 3sW SSanuffcetilM throughout, and MOT a foreign-made jp||| d 5/- £ ?\ -i y warc..cd to you â It I V__J|fc r.aipieie the purchass ia jiino more monthly pay- ffiS|! 1 S9#yS7, s I** _J I-âI fl| l^aip *«o.ils of Iho same amount; 0- Handsome Bonos Hal A *⢠â I"* w il|f FOit Vcli, CASH Pavmknt. If the watch laUs SH j, jl I I) Jr ° your entire appi'ova!, return >fc, and your I|ra| 1 THE L&nGZiZ': I,Mi^ A/1 /or JVo. Catalogue of Watches, Clocks, SB I WlfAT^-l? ^A« r:c P«\M/V\fSv /#/ Jewei!ery, Cutlery, etc., etc. Post Free. W I W/ I4#i ['f||^ h, yW/ 1fnKTEI> in every PS 1 Sr* £ iTt.A'ia I ^h i"f !LL sh:â T f* ir*) ivnc p* ⢠⢠ci < t I WOHLP 1,5⢠"⢠uivAVEb, 140^ Division St., Sheffield, :1^ WE ARE 5 Getting the bouse ready for summer JB0T-1B Jk mv a"^ eg j vis^ors ? Then you will be wanting «L SI AT YOUR$your Curtains, Hangings, and other Hj â GEDUl^ ET C Household Draperies nicely cleaned B j £ r m% £ i £ a and freshened up for the Season, ra^pr We make a speciality erf this class of work, and with our low Hsr prices, high-class work, careful handling of go&ds, and prompt j despatch, we always succeed in pleasing our customers. k. jffm Send US your Ordat*âor write for PRICE LIST, FRE^. DARTRY DYE WORKS, (uSSl) |\ UPPER RATHMINES, DUBLIN. i^T NOTEGoods returned CARRIAGE PAID if Hi is Paper is named to us* aâm im-iii HIIIII imaBHBii^MHa»mM<iiii.|iw;ygH^Biar<f»wi«Tih COFIANT PARCH. E. MATTHEWS, o EWENI, Oyda Dyfyniadau o'i Ysgrifeniadau, &c., a Dwy Bregeth, gan y Parch. D,, G. Jones, Tonau, Nedd. Hefyd., ei Hanes a'i Nodweddion, gan y Parch. J. Wyndham Lewis, Caerfyrddin. Ac Anerchiad Angladdol, gany Parch. J. Cynddtlan Jones, D.D., Caerdydd. BAN AU DUWINYDDIAETH. Can y P&rch. A. A. HODGE, D.D. Wedi ei olygu gan WILLIAM H. GOOLD, D.D., Proffeswr Llen- yddiaeth Feiblaidd, a Hanesiaeth Eglwysig,yn Edinburgh. Mewn byrddau, 5s. hanner rhwym, Cs. Oc. rhwym, 7s. 0c. TESTAMENT Y MILOEDD. Cynnwysa Nodiadau Eglurhaol a Chyfeiriadau Cyflawn, a Chyfleithiad o'r Cyfnewidiadau a wnaed yn y Cyfieithiad Saesneg Diwygiedig. Gan y Parch. J. Ogwen Jones, B.A., Rhyl. Pris 12s. 6c. mewn byrddau; hanner rhwym, 13s. 6c.; rhwymiad cyflawn 14s. 6c. GWEiTHiAU RHAGOROL T DIWKDDAB Ba,rch. WILLIAM REES, D.D., Liverpool. Traetha.wd ar Grefydd Naturiol a Dadguddiedig. Gan y Parch. W. Reks, Cynnwysa brofion o (ldwyfoldeb y Beibl, a'r grefydd Gristionogol-Imnes gan grefyddau y byd âpa mor bell y llwyddodd y doethion Cenhedlig i ddwyn trefn ar y bydâgolygiadau Socrates, Plato, Aristotle, Anaxagorasâegwyddorion Hobbes, Roasseau, Paine, IJolingbroke, Volnoy, &c., ynghyd & sylwadau cyffredinol arnynt-addefiarlau gelynion y Deibl o ragoroldeb ei egwyddorion âdyl.inwad ymarforol Oristionogaeth ac Anffyddiaeth ar wledydd a phersoww-esamplau o droedigaeth auffyddiaid-marwolaethau truenus amryw anffyddiaid, a marwolaethau dedwydd fcmryw Gristionogionâagwedd grefyddol y byd, a'i brif grefyddau, ynghyd A, sylwadau arnynt âcyfarwyddiadau iddarllen a deall yr Ysgrythyrau-hanes y Beibl, &c., &c. Pris 5s. byrddau, Oaniadatl Hiraethog: yn cynnwys holl Gyfansoddiadau Barddonol Gwilym Hiraethog; sef, y Parch. W. REES, D.D., Liverpool. Pris 3s. mewn byrddau. iCzNNWYSiAD.âJOBâPryddest-awdl, mewn chwech o ranau.â Awdl ar Heddwch.âCywydd ar Frwydr Trafalgar, a marwoiaeth y Penllyngesydd, Argiwydd Nelson, &c., &c. iErfGi.TNioir MARWNAnoL.â Ar farwolaeth y diweddar Barch. William Williams, o'r Worn; y Parch )V. Williams, o Landeilo fawr; y Pnrch. Morgan Howells, Tredegar; a Mr- Gee, o Ddinbych, &c., ic. SKDUKKfiUYPii.âAr Rofgoiofn y diweddar Ieuan Gwynedd, &c., &c. JIahwnajdau.âI'r diweddar Barch. J. Roberts, o Lanbrynmair; y Parch. W. Williams, o'r Wern, 4c. 0 £ 3ntfJGJf.âAdgoflon Mehydacleuengctid; Cwymp Babilon; Pfoedigseth y Pab yn 18t3; a Svniadau BtHRjnjrdd Bilinynaiad ar eangder y Greadigaeih, wedi en troi ar gftn, &c., &c. $myna# » .Q!jyfiqit,hifl.d^u; ynghyd & Tiiriietljawd ar .Peirdd a Barddotiiaetli Gymreig. Mmm.B.nimlj 0anolbwngc Gvie-itt-redoodd a XAywodraeth Duw. IJewndwy gyfrol, pris 6s. mewn byrddau,' Twr Dafydd. ,Gan y 4?arche(lig Wu.liam Rees, D.D. Cynnwysa Arweiuiad i i Ilyfv y Salr<ian.; aq <\f<ll1-\)irhtl Barddonol hewydd o'r Salman, wedi eu yn gyf- gchi-ng a'r riiai gwreiddipl, ynghyd a Nodindau ar bob Salm. Pris inewn' byrddau. Aelwy4 iP Bwythr Robert; neu Hanes "Caban F' Ewythr Toiuoa :"âmewn ffurf o rhwng JPEwyrbh Robert a Modrt/b Elin o flafod y tjediogwydd, a'r >in:a.«, a'i forwyn, a James tfavm, 9 Bryn derwen, &c. Gydag amryw Ddarluuiau.' Pris 2s. Oc. mewn byrddau. Yr Eglwys o Ddifrif. Gan y diweddar Barch. J. Angell JAMES, o Birmingham, (}¡;da g-bagdraethawd, gan y diweddar Barch. HENRY REES. Priii 3s, mewn byrddau. Oyipldrthwy i'r MyfyrivtT YsgrytiiyroJ.; sef, Mynegai cyflawn a Geiriadur eryno o'r BniMt Sa.iw^;»dd; yn yr hwn y cyfeirir yn gywir at yr anirywiol P.ci-sonau, Llcoedd, a Tiiestynau a grybwyliir ys y-r Ysgrythyrau: ac y rhoddir egiurhid byr ar bob Gair tywyll at ftnaathxedig. Cyfieitbwyd gajj y Par,ch. OWE, JONES, Llandudno. Pris os., byrddau. (Sfau a Jgrwirionedd. Gan y Parch. W. p. MACKAY, M.A., Gw'nidog yr Efengyl pi iiujf.- C^&eitbwyd, ti-wy yr Awdwf. Y mae dros Gaxt A o piLoKijp g?jr Gwatth bJTO UWU fija gvyertbu yn Lloogr nf s biyiiydt^ed.d. P^-is inuyvn Jbyrddajj.. Ho?SOldQfe Rhyfel w Degwm ac Ymneillduwyr ac Aimaetbwyp CymrU. Y Ddadi rhwng y Parcii. JOlf.li QWE$f I>eon Llanelwy, THOMAS Gjek. Pris, (ip. Pabvddiaoth, a'r Jeeuitiaid. Saith o Ddarlithi^u drafldodwyd g$n y Pm-cji. (Shaiu CKiNiyur, gyiit 'OffeiHad' yn yr Kglwys Babaidd, yn ty'dripy, yn y tfeyddyn 1S7S>. 01'[;1 fl#M» I'teid Y Jesuitiaid. Pns 6cA. y Diwygiad Qrafy&dol diweddar yn America a Phrydain Fr:.wr; EtJ scwvddoi'ion, J'i angcnrheidi'Wydd _a«i ditno, a'i effeithiau. Gan y diweddar Parch. J OH# aWeix Ja&R$, o JJiriHinghitm. Pris Y Rhyfel yn Twreis ei Acliosion, a'r Pleidiau icewn yraryson; ynghyd a Ranes, Oredo, H Defodau Eglwys Groeg; a bancs ac agwedd bresemwl Malum)titar«iaetb. Wis 1c. J Cfi-ddati Plwvfol, a'r Gynghorau PlwyfaL r yf boll tlvbuddiou (Notices) a'r i'furftau (Forma) ynglyn ag Etboliadatt, Ac-, Ac., a'r Oyfrau i gyni^y« Oofnodion y Cyfarfodydd, a pliob Papyrau eraill- pertliyuol i'r D.wd,lf hon, â t'jr eael gan T. <QH,EK &'i fAB am y Pr aia.u a.rferolâac a,nfuuir hwynt drv y y post yn ddi JY. f PUBLISIIE-RS. DFNHIGii-

PWYLLGOR HEODGETDWAID SIR…