Hide Articles List

10 articles on this Page

-..........--..--......"""--DAM…

ARGLWYDD MILNER

CYNGRES GYD G EN E DLAETHOL…

[No title]

C A R T R E F 0 L

TRAMOR.

TELERAU Y 'FANER.'

TELERAU AM HYSBYSIADAU.

GWRAGEDD A PHLANT Y BWRIAID.

News
Cite
Share

GWRAGEDD A PHLANT Y BWRIAID. YR ydym yn dymnno galw sylw mwyaf ar- benig ein holl ddarllenwyr at y symmudiad dyngarol tuag at gynnorthwyo feuiuoedd adfyd- us ac anghenua y Bwriaid yn y Transvaal a ThaL.bth yr Afon Orange sydd wedi colli yr oil a feddeut ar en helw pan lr,sg%yd eu ffermydd gan y milwyr Prydeinig. Yr vdys wedi easglu yn haelionus fel teyrnas (a Chyiuru wedi gwneyd ei rhan yn anrhydeddus gyda hyny), tuag at gynnorthwyo gweddwon ac amddifaid ein milwyr ein hunain a gollasant eu uywydau yn y rhyfe'awd hirbarhaol hwn. Ai tyhed nad ydyw gwragedd ac amddifaid y Bwriaid, y ihai ydynt wedi eu darostwng i ddyfnder trueni ac angenoctyd, heb unrhyw fai o'u tu hwy, hefyd, yn galw am ein cydyrndeimlad Ai nid ydyw mawrfrydigrwydd a ddysgir gan y grefydd a broffesir genymâyn enwedig, ai nid ydyw hyd yn oed dynoliaeth ei hun, yn ein dysgu i wneyd rhywneth tuag at leddfu dioddefiadau y rhai hyn, er mai ceraint ein gelynion ydynt ? ]>a iawu genym fod trysorfa wedi ei bagor gyda/r amcan hwn yn arbenig iddi. Y mae gwyneb hon yn arhenig, cofi,'l', ar estyn cym- mhorth i'r rhai sydd yn dioddef nid o'n hachos ou hunain âi'r gwragedd a'r plant diniwed sydd mewn cyni Derbynir y t^nyMgniiad ll^iafgyda diolchgarwch. Bydd dillad, o bob meth, uchaf ac j«af, hefyd, yn dra deibyniol. Derbynir y cyfryw yn ddiolchgar gan y hendenge.s ragorol, yr Arglwyddea OSBORNE MORGAN (gweddw y Gwir Anrhydeddus Syr GEORGE OSBORNE MORGAN), Drycourt Place, Lluudain, i'r hon y gellid eu hanfon yn uninngyrcho! neu, os hydd yn fwc cyfleus i rywrai, gallant eu hanfon i MiCJRE, Bronallt, Dinbych, a gofala hithau am eu hanfon yn ddi-fath i'r Arglwydddfts M onCAN.

BETHESDA.