Hide Articles List

10 articles on this Page

TV YR ARGLWYDDI.

TY Y CYFFREDIN.

TY YR ARGLWVDDI.

TY Y CYFFREDIN.

TY Y CYFFREDIN.

TY Y CYFFREDIN.

News
Cite
Share

TY Y CYFFREDIN. DVDD IAu, Mai 23,tin. âCymmerodd y Llef- arydd y gadair am dri o'r gloch. Codi Aur yn y Transvaal. Mr. Chamberlain, mewn attebiad i Mr. Moss, a ddvwedodd mai cyfanswm gwerth yr aur a god- wyd yn y Transvaal yn 1897ydoedd 11 653,0OOp. am y flwyddyn 1898, prisid yr hyn a godwyd yn werth 16,014,000p. ac am y naw mis cyntaf o'r dwyddyn 1899 yr oedd cyfanswm gwerth yr hyn a godwyd tua 14,500,000^. Codi Mwn Aur yn Nghymru Mr. Moss a ofynodd i Ganghellydd y Drysorfa beth oedd y swm o deyrn doilaeth (royalty) a god- wyd gan y Llywodraeth oddi ar Mr. Pritchard Morgan, pan yr agorwyd mwnglawdd aur Gwyn fynydd, yr hwn a saif yn agos i Ddolgellau, Gogl- edd Cymru a beth oedd cyfanswm y deyrn-doll- aeth a dalwyd i'r Llywodraeth ar y mwnglawdd hwn ? Syr M. Hicks-Beach a ddywedodd maiy deyra- dollaeth gyntaf a godwyd ar f wDglawdd aur Gwyn- fynydd ydoedd un ran o ddeg ar hugam, neu 3 y cant Gostyngwyd ef wedi hyny i un ran o han- ner cant, neu 2 y cant. Cyfanswm y teyrndollau a dalwyd i'r Goron ar y mwnglawdd aur er pan yr oedd wedi cael ei agor, cyfnod o 131 o flynydd. oedd, ydoedd 2 242p 16s 5c. Mr. Moss a ofynodd i Ganghellydd y Drysorfa beth oe(,d y ovianswm a dalwyd ir Llywodraeth am fees. &c., a phrydieaoedd ciddn mwngloddiau aur yn Ngogledd Cymru, heb law mwnglawdd aur Gwynfynydd, a beth oodd eyfanswm cynnyrch aur yn Ngogledd Cymru. Syr M. Hicks-Beach--t Cyfanswm yr hyn a dalwyd i'r Goron yn v flwyddyn i fyny i'r 31ain o Fawrth diweddaf, felfees, ydoedd 2 lalrl 9s 6c ac am ardrethoedd gweithredoedd a theyrndoll- aeth, 2 131p 16 2c Cyfanswm yr aur a gyn- nyrchwyd am y flwyddyn bono ydoedd 11,609^ o wnsau Ni dderbyniwyd dim oddi wrth fwn- ghwdd aur Gwynfynydd am y flwyddyn ddy wededig Aelod Neioudd. Cymmerodd Mr. D. D. S'aeehan, yn cael ei gyf- Iwync. gau y Cadben Donalan a Mr. P. O'Brien, y lift a' F&id dros Ganolbarth Cork, yn lie y di- weddar Dr. Tanner. GWYLIATJ Y SULGW\'H Mr, Balfour a gynnygiodd fod y T, ar ei waith yn codi ddydd Uweaer, yn gohirio hyd dydd lau, Mehefia 6ed, Yn nghwrs y ddadl a gymmerodd le ar ol hyny, dangoawvd fod Mesur Gwraig Drangcedig. a Mesur Gwerthu D'nd i Blant, a Mesur Dysgybl- aeth yr Eglwys, i !awr am wythnos i ddydd Mercher nesaf a chynnygiwyd gwelliant fod y Ty vn ail ymgynnull ar y diwrnod hwnw. Wedi i amryw gymmeryd rhan yn y ddadl hon vmranwyd. Dros y gwelliant 166 YN erbyn 196 I Mwyafrif y Llywoirac-th 30 Derbyniwyd y Hi <yr iu hyn gyda. chymmerad- wyaeth mawr oddi wrth yr Wrthblaid. Yn y ddadl a gymmerodd Je, yn ddilywol i hyny, ar y pr;f gwestiwu, cyttunwyd ar y panderfyniad i ohirio dros y Sulgwyn. Missua CYLLID. Yn nghwrs v ddadl a gymmerodd le ar ail ddar- ileniad Mesur Cyllid, dywedodd Mr. John Morley, yr hwn a dderbyniwyd gyda chymmeradwyaeth mawr gan yr Wrthblaid, ei fod yu temdo fod y Gyllideb, yr hon a gyflwyn- wyd ya yr argyfwng hwn o ryfel f%wr, yn no y cyfeirid ati yn ein banes cyllidol. Y bennod gyntaf ydoedd, y oynllan newydd yr oeddym wedi cael ein harwain iddo. Nid oedd yna ond dwy ffordd i gario allan gynoiidebâun ai trwy ddilyn, yn ei fanylios, flwyddyn or ol blwyddyn, neu trwy osod mewn awdurdod Ganghellydd y Drysorfa, yr hwn ? fynai gpel ei ffordd ei hun gyda golwg ar dreoliadau. Ood nid oedd efe yn gwel- ed, yn ngwyueb tymmheredd preseocol pob! y wlad hon, o ba le yr oedd y gaJlu cynnyrchiol o gynnil- deb ya y Ty hwn i ddyfod. Yr oedd gwaed wedi cael ei dywa'ilt, miloedd o wragedl wedi cael eu gwneyd yn weddwon, a miloedd o blant yn amddi- faid, ac yr osdd miliynau o bunnau wedi cael eu iluchio i'r llyngclyn, wrth ddilyn polisi o ynfyd- rwydd mawr. Mr. A. Chamberlain oedd y, nesaf i siarad, yr hwn a amddilTynodd bolisi rhyfel y Llywodraeth. Credai ef y byddai i'r bold oedd wedi cefnogi y Llywodraeth gyda go!wg ar y rhyfel ar y dechreu barhau yn eu cefnogaeth hyd y diwedd. Ymranodd y Ty a chaed Dros yr ail ddarileniad 236 Y u er byn 132 Mwyafrif 104 Gohiriodd y Ty am bum munyd ar hugain i un, 0

\ TY Y CYFFREDIN

BWROD GWARCHEIDWAID LLANELWY.

GWYL DDIRWESTOL.

CYMMANFA YSGOLION METHODTSTIAID…