Hide Articles List

5 articles on this Page

MYFYRDAITH, ' Y MYFYRIWR LLUDDEDIG."

News
Cite
Share

MYFYRDAITH, Y MYFYRIWR LLUDDEDIG." (Buddugol yn Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn- oedd yr Aled a'r Elwy, yn Llanfairtal- haiarn, Mawrth 27, 1901.) Mae'r haul yn maehhid unwaithT, etc; gwrid Ei foch, fel mae'n cusanu min y don, Wrth fyn'd i lawr i eigion pell y mor, A rudela, tfenestr fy myfyrgell fach, A thudalenau'r lyfr sydd yn fy llaw, 0, mae yn dlws! end betli yw'r brudd-der sy'n Ymlusgo dros fy ysbryd P a phaham Yr wyf,. fel hyn, yn sylwl ar yr haul Yn machlud heno ? onid aeth i lawl" Yn ddiarwybod imi, lawer hwyr, Er's pan wyf wedi bod yn dilyn hynt Fy myfyrdodau dwysion, yma? Haul Fy yni'n machhid, megys yntau, sydd, A chywir ddrych o'r naill gaf yn y llaU. I'm trem, ofnadwy serth edrveha'r ban Fynyddoedd, fel mae olaf dywyn haul Yn euro'u hnchel frig. a'r pynciau mawr, Yr hen fynyddoedd crihog, ag y bum Yn eeisio'u dringo, am ilynyddau maith. Edrychant. heno, megys hwythau, 'n serth Ofnadwy, fel y cilia pelydr haul Fy yni dros tal gopaon hir Ymdrechais esgyu, fry, ond Jhthra1 m traed, v Ac wrth eu godren. 'n syllu ar eu syth Lechweddau, 'n flin, ac a siomedig fron, Yr ydwyf heno. Camrau cewri Groeg. A Rhufain, geisiais ddilyn, fry, ar hyd Ystlvsau'r hen fynyddoedd hyn, ond ol Eu traed a goilwn mewn tragwyddol niwl. Blin genyf yw ymholi pa heth wyf, 0 ba le daethum i, ac i ba le Yr wyf yn myned neu, am eglurhad Ar anwastadrwydd ffyrdd rhagluniaethâ pa'm I Y llwydda'r amvirâyr aflwydda'r (la- Y genir un i ddygyn dlodi, 'r Hall, I gyfoeth helaethâpa'm y rho'ir i un Bum talent, dwy i'r Hall, i arall. un. A'r fath astudrwydd, nos a dydd, y bum Yn ceisio goleu ar ddirgelion eudd Y pynciau hyn Addawai'r awdwr hwn, A'r awdwr arall, daflu Hewyrch llawn Ar eu" dirgelion oll; end. 0, ni wnai Eu llusern fechan ddim ond gwneyd y gwyll Yn fwy gweladwy.âWele. dacth y lloer I edrych arnaf unwaith eto trwy Y ftenestr. Llawer Eoswaith gwelodd fi'n Ymboeni yma 'n nghanol pentwr mawr 0 lyfrau. Heno, ni wel ar fy mwrdd Un v or rhai hyn: ni chenfydd ond myfi, Mor welw'm gwedd a hithau. Leuad hardd Boddha'm dychymyg; rhyw gyfrinion, fyth, Sibryda wrtho -pe cawn edyn hwn, Diangwn, crwydrwn trwy ororau can Ei gwawl. a'm henaid drochwn yn ei gwlith. Onct wrth fy nea.11, er ei bod yn llawn 0 Dduw, ni ddywed air mae'r byd i gyd Yn llawn o Dduw, ond ar Ei ddirgel ffyrdd, Er dyfal chwilio, ni cha'm deall i Esbonia.d.-Pa'm y caniataodd Duw Anfeidrol gyfiawn, un-iawn, doeth, a da. I bechod ddod i fod, gan ddwyn o'i ol Drueni bytholF Dyma fynydd mawr! 0 oes i oes, yn ceisio'i ddringo bu Athrouwyr, duwinyddion, gydag aidd Ond serthaeh ai, a phait y deuai 'u traed I fro peryglus uchelderau hwn, Ofnadwv uchelderau Duw, ai 'u pen Yn ysgafnâtroentâcirympenf. Yn eu gwyn, Dywedent iddynt weled dros ei grib. Rhai gredent hyn. ond credu. celwydd wnaent. Wrth ddringo hyd-ddo, esgyrn llawer cawr A welais i.âYn iach it', fynydd mawr! Yn ceisio dirnad, lawer blwyddyn, bum Ddirgelion pynciau'r Gristionogol ffydd.- Pa beth enillaisP Dim. Beth gefais i Yn ngweithiau dyfn-ddvsg dduwinyddion byd? Dimâdim ond geiriau, wedi'r boen i gyd. blin i'm trymfryd feddwl, heno, yw Y gorchwy 1. Edrych fel rhvw Alpau serth. Aiiesgyaadwy, i'm golygon mae'r Athrawiaeth fawr am cldigreedig Dri Yn Un. y dwyfol ymgnawdoliad, tranc Creawdwr bvwyd. rhoddiad calon Ian I'r brwnt, ac adgyfodiad marwol ddyn. O'm mewn, o'm cylch, dirgelion gaf fi, fyth, Yn heno pob ymchwiliad a pha fudd Fu imi o holl ymchwiliadau foesP Lluddedig wyf, a.c o fy mynwes gaeth Dianga. ami ochenaid. Mae yn nos. Distawrwytld syn deyrnasa, ond, o'm cylch, Mae natur fel ynfyw, a,c yn fy nglilnst Sibryda gvdymdoimlad. -Onid yw'n Cyd-ocheneidio a mi, gan ddylieu, Fel finau, am gael gwei'd cysgodau nos Caethiwed hir yn ffoi. a thoriad gwawr Dydd rhyddid? dydd ( da.dguddia(1 meibion Duw ? Mi gredaf fi fod cyfryw ddydd i ddod, Pan wneir yn eglur bob dirgelion. Af I huno1, heno, gan ro'i pwys fy mhen Ar fron y gobaith gwynfvdedig hwn. Bettw.sycoed. R Abbey Williams.

Advertising

YR HAF.

AMRYWIAETHAU.

Advertising