Hide Articles List

26 articles on this Page

Advertising

Einb/fii-I

News
Cite
Share

Einb/fii- I TXSTKEI MB T. GKE, CYIrOFDDWft.-a nbal- V iwyd cyfarfod yn yCapel Mawr, Dmbych, nawn I ddydd Liun. i gyflwyno tysteb i Mr riaonaas Gee. Cymerwya y gadair ggn Mr Herbert Roberts, A.S., ac yr oedd amryw aelodau Serittddol ac eraili wyr o nod yn bresonoi. Sylwodd yCadeirydd, yn mhhth pethau eraiij, tod bywyd cyhoeddua Mr Gee yn dyagu gwarsi arbenig. Yn gyctaf, yr oedd yn genadwri pobaith i bawb a lalurieater budd Cymru. Yn ail, yr oelidyn gymhelliad grymti8 i weithgarwcli; ac yn olnf, yr oead yn a] wad ar bawb i gymeryd f' rhan er dyrchafu eu gwlad. i ymgyseerriad m" y trylwyr, ac i ymestyniad mwy ffyddioj? at amcanion aruchel bywyd. Yr oedd y dysteb ya gynwysedig o ariau-nod am 1000 o buaau, yr hwn a yflwyrJwyd iddo (ar rao y tanvsgntwyr) gan Mr Elias Jones, Llandudno, yn DRhydag an- erchiad goieuredig. Yn yr anerchi.id dywedid fod ar arian wedi eu tanysjjriflo gan dros 3000 o (jydwlauwyr Mr Gee fel teyrnged galonog o'u gwerthfawrogiad o'i latuiwaitb, yr hwn Kyrhaeddai yn mhelt uwchlaw haner canrif o amser, yn maddianau goreueiwlad. Anrhegwyd i,cf) cl lestc arian i Mrs Gee pan Mrs Herbert ¡I Roberts. Diolchodd Mr a Mrs Gee yn galouog pm y rhoddi on. Siaranwydsr yr achlysnr befyd gan Mri Thomas Ellis, A.S., Herbert Lewis, A.S., ac eraill.

Lerpwi.

Aberffraw-

Amlah-

.Beaumaria-

CMrgybi.

------Cricoietli.

I | Cwmyglo.

Llanallgo a'r Amgylchoedd.

Advertising

Uanarmon (ger Chwilog).

----Llandoglan.

Llanengan.1

Llanfachxaeth.

I Llangefni.

! Nefvn.I

i i Penrhyndeudraeth-

Pentir.

[No title]

Advertising

-_.._-Pwllheli.

Salen, Llanhedr (ger Conwy).

.Tremadoc.

[No title]

Advertising