Hide Articles List

29 articles on this Page

Advertising

Digwyddiad Galams yn Aberystwyth.…

News
Cite
Share

Digwyddiad Galams yn Aberystwyth. DAU GARIAD YN BODDI. Prydnawn ddydd LInn y Pasg, tua phump o'r giocb, eymerodd trychineb lo yu Aberys- twyth Tra yr oedd cwmoi yn ymblesera ar y mor, trndrl y cwch, achwycopodd y pnmp i'r dwfr. Aeth cy(th,d i'r lIe yn tuan i geisio eu hat-hub llw yddasant i gael gafael mewn pedwsr honynt, a gallodd y cychwr -dod i'r Ian ei h:m m. Pin dd-ethpwyd a'r pedwar i'r hn bu dau o honvnt farw, sef dyn a dynes ieuanc. Daeth v ddau aial atyrit eu hunain yn mhen fimswr. Nis gellir dweyd b"th ydoedd yr achos i'r ddamwain gymeryd I e, gan fod y dwfr yn dawel a'r llanw yn isel. Enwau y rhai fuont foddi ydoedd Mits Aun'e Jones, yr bon fu yn wpinyddes yn N'^westy'r Lion, AVjerystwytb, ond yn ddiweddar yn Ngwesty Wyunstity, OrOe!i09wallt, a'i chariadlanc, T. R' b rt", yr hwn a weitniai yn r.gwe'.thfeydd y Cariibr'au, Croesoswhllr. Y ddau a acbubwyd ot'<!dynt Miss Lena T'.dor, cogyddes yn Ngwcsty Wynnstat, Cresioswallt, ac Edward I E?at)S, saer, Croesoswalit. )t mddengy;s fed y pa ti wedi myned i A erystwvth i dreulio y dydd gan feddwl dychwfilycl yn yr hwyr. Citnerodd. yr unwylcLiact le v.bydiy latheoi oddrwrtb ryw greigiau1, a dywedir nad cedfJ y dwfr ond cddeutu chwei troedfedd o ddyfnder.

Y Llongan Tyrcaidd yn Anghymwys…

Gorchfygiad Difrifol i'r Fyddin…

At ein Gohebwyr. j

S WYDDFEYDD Y BRIFYSGOL A'R…

« Etholiad Esgob Ty naewi.

TWRCI WEDI CYHOEDDI RHYFEL.

ISefyllfa'r Wlad a'r Pleidiau

----. Y Brwydro.

Ymladd Ffyrnig. .f

Ymosodiad y Groegiaid ar,…

t~ IYmladdfa Ddychrynllyd…

Yr Ymladd o Amgylch Reveni.

.Llwyddiant Parhaus y Groegiaid…

Chwythu Tynel i Fyny.

Y Clwyfedigion Groegaidd.

Tanbelenu o'r Mor.

Dim Ond Plentyn Rycban jwedi…

Newid y Maeslywydd jTyrcaidd.;…

"""--...-Dim Amheuaeth am…

Gwrthryfel Honedig yn Albania.

I Materion yn Creta: Po hI…

_----------Y Galluoedd Ddim…

Pa Ochr Sydd yn Debyg o Guro…

Hunanladdiad nodedig ger Eliuthya.

Cais am Fywyd Brenin Italy.…

Eisteddfod Eglwysig yn Llanelwy.

Advertising