Hide Articles List

23 articles on this Page

Advertising

Arianaidd Ddyferynau.

News
Cite
Share

Arianaidd Ddyferynau. RIIYDDID. Ond odid fod yr un gair a gajKesbonir yn fwy na'r gair RJiyddid. Y syniad arucheiaf, hapusaf mewn bod >dy w Rhyddid, ond iddo gael y gwir ystvr. Mae pob dyn, pob creadur, ar wyneb y ddaear yn mwynhau rhyddid- Rhyddid 6ydd gyferbvtiiol i gaethnved, hawl gau ddyn i wneud lieu beidio, myncd neu ddod, fel y dy- muna ei hun. Tybiai rhai mai rhvddld yw hawl i ymgolii mewn pob rhyw fath o b laser an pech- a ufuddhau i bcib dhwant! Ai tybed mai rhv.Mid J\v"r ystad liono nad all y dyn ddewis cud y tr-%v,-? Os hawl i bechu yw rhyddid, nid I' oes rhyddid yn y Ncfoedd ynte. Na, oa«thwa6an- aeth i bechod a, llygredigaeith ydyw pethau o'r fath hyn. Anhawdd mwynhau rhyddid yn iawn heb wybod rhyw be th am gaethiwed, y rhai hyny sydd wedi teimlo< oddiwrth o,-thrwin yn ei wacthaf n gailil iiivynpnau r'iiydd'.d yn ei oreu; mae hm ddiareb wrth lavy i gadarnhau hyn. "Ni welir vveith y ffxnon nee el yn bp." Hwyrach nad oe-s cenedl dan haul yn mwynhau I eu rhyddid yn lenyddol, gvvleidvddo'l, a chref- yddol yn berffeithiach na'r Cytnry, a hyny am y gwyddant beth yw hir ddyoddef dan- hcuiau caethiwed a gormcus; bu adeg pryd nad oec'dynt bron yn cael cydnabod eu bodolaeth ar y ddae- ar, n oeddynt yn cael siarad eu hiaitb, nid oeddynt yu cael addoli fel y dymunant- Ci-.d erhvn heddyw mae "arwyr rhyddid" wedi dod a'r hen genedl yn lied agos i'r lan, mae braich goitnes a thrais yn rliy fyr i wneud liawer o g-am a neb, oblegid mae'n ormod o ddydd; mae haul rhyddid wedi esgyn rhy uchel ar ffurfafen cyliciwnder. Heddy w mae rhvddid i farn a iiafar heob oeod meddianau a bywyd mewn per- yg-I. Y fath gynydd amlwg sydd yn ein gwlacl yn ystod y can' mlynedd diweddaf, a Aesvvm penaf dros hyny ydyw fod baneri rhyddid yn cy- hwfan ar bob mynydd, bob clogwvn a. bry n. Ond dylid cofio fod ein rhyddid wedi costio yn ddrud i'n tadau, am ryddid yr ymLaddasant mor ddewr, yn wir, "rhyddid neu fid" oedd eu har- wyxldair. Melus ydyw tneddwl fod genym lu o feiblon y daran yn eft'ro o hyd igaglw ein rhydd- id so i'n havwain yn miaen i ddiegleiriach cyf- nod. "Glvndwr a Llewelyn sydd efo yn effro, A'u cloddyf dros ryddid yn loew o hyd; Mae rhinwedd yn tyfu a Chymru'n blodeuo, A rhyddid yn chwifio dros WaJia i gyd Nodwedd arbenig rhyddid ydyw cynydd. Dodwch ddyn mewn caethiwed yr ydych yn di. fetha ei holl alluoedd, yr ydych yn haiarneiddio ei hoil gvneddfau, ond dodwch ddyn i anadlu awyr rhyddid, ao efe a dyf yn bren cadarn i haniciu ei wlad a'i genedl. Cotb fwyaf fedr deddf gwlad ei gesod ydyw rhoddi tenfyn ar ryddid dyn; ei gaeth- iwo, ei garcharu. Oosbedigaeth letiiiol ar dd\ 11 ydyw teinilo ei fod yn gaeth; mewn gwirionedd caethiwed sydd yn cyfansoddi uffern, bod yn gaethwas i ddiafol a phechod; ac o'r ochr arall yr hyn sydd yn rhoddi bod i'r Ncfcedd yd- yw yr ymdeimlad ha.pus a gogone>ddus o ryddid. "Oe y Mab a'oh rhydeha ch.vi, rhyd-dion fyddwcJi yn wir." Dyna. yr unig ryddid, a dyna ryddid fydd )"11 dragwyddol ieuanc- GWILYM OWEN.

Pencdiad i Fywoliaeth Llanfaethlu.

Marwolaeth Mesnachwr yn Mangor.

Y Berdeneg Drws Nesa.

[No title]

Advertising

Arf

YNFYDRWYDD Y LLYWOD R A E…

[No title]

Gohirio Dadgysylltiad.

YSG 0LL"0'N ~ N E W Y E>1>…

YR WYL GENEDLAETHOL ----

DYDD lLUH.

DYDD MAWRTH.

Undeb Ysgolion Anibynwyr Mon.

DAN DY CROES 0 GERYG GWYNION.…

[No title]

Sassiwn Amlwch.

Llewelyn Ein Llyw Oiaf.

RIIWYDO BRITHYIJL YN Y GONWY.

Betsan Jones ar Bobol a Phetha.

Gwyr Llangefni yn Barod.