Hide Articles List

17 articles on this Page

Rhys Dafydd Sy'n D'eyd—

YMIN"BI-JAID A '.BUFFAJLO…

Mmvolaeth. Mary Lewis.

- Llys Ynadol Porthaethwy.

Uudeb Ysgolion Annibynwyr…

Digwyddiad Torcalomis yn Nghaerrarfon,

COLOFN DIRWEST.

----_---_---Arglwydd Salisbury…

Arwerthiadau Dyfodol. If

Ei Arbed gan ei Feibl.

Eisteddfod Llanrhyddlad.

News
Cite
Share

Eisteddfod Llanrhyddlad. Fel yr hysbjswyd yn ein rhifyn diiweddaf, polbloga.idd anarferol fu yr uchod, tua 1200 neu 1500, meddlir, yn pabellu yno y Beth sydd yn rhwystro i ni (g-yda chefnogsueth dynion haelfrydig a gwladganol fel Mr R. J. Thomas ( y llywyod) gaei tist-eddfod-i.e, in gtleiriol-ar raddfa. fwy eang y flwydldyn nesaif? Cymered yr ysgrifenydd gweith- gar hyn at ei ystyriaeth, a. daw goleuni. Rhaid gofalu cadw aJlan bob culm a rhagfarn. Qalksid guiLcud gyda llai o hone yn yr eisteddfod hon gyda rhai liysbysiadtiu ond nid yw hyny i oael b-od ar ffordid! ein dymuniad i roddi i'n daiilenwyr adroddiad llawn o weilhriediadla.u y dydd-a'r beirniadaetlmui hefyd. Yn fyr, dvma'r etrillw-vr:-Pi-if draethawd: Mr H. Oiveii, Ysgel y Bwrdd, Llansaclwrn. Traeth- awd., Solomon Mr John T. Jones, Bethlehem, Garreglefn, a Miss Jane Hughes, Penucheldtrei, yn gydrMM. Plyddcst- Mr Hugh Hughes, Ty Capel, Llanrhyddlad. Englyn: Mr H. Williams, C'olfee House, Iiaaifajeihlu. Prif adjcddi,,td Mr Owen Roberts, Police. Station, LIairfechelI. Ad- rodidaad i blunt: 1, Mairv Ellen Reibcrts, V-aill- faethlu; 2, L. Jones, Llanfflewyn. Oyfieithiad- Saesneg i Gymraeg: 1, Mr E. W. Rowlands, Chwaetiddu 2, Mr H. E. Jones, Ysgcl y Bwrdd, Oemaes. Gymraeg i Saesneg: Mr H. E. Jones, Ysgol y- Bwrdd, Cemaes. a Miss M. A. Thomas, Ysgoili y Bwrdd, Llanrhyddlad, yn gyd-fuddugol. Priif g ystadlenaeth igorawl: "Y Seren Unig:" 1, Rhoscolyn (d!a.n arweiniari Mr Breese, ysgolfeistr) 2, Caergeiiiog (dan arweiniad Mr Harrison, ysgol- feistr). Cor moeihjrJU," Yn mlaen, chwi filwyr dlewr! Cor Bode<lea"n (diin -ii-weiiiiad Mr W. E. Williams, ysgolfeistr). Unawd, "Y Plentyn a'r Gwlith Oydradd, Miss K. Parry, Bodedern, a Miss Nellie Roberts, Oemaes. Unawd, "Gwlad fy nganedigarth Mr R. H. Hughes, Caergybi. Pren rhaffau: Mr Hugh Jones, Llanfechell. Socks 1, Mi ss Margairet. J«ies, ly'nygors, Llanfechell; 2, Miss A. E. Owen, Hald. Llanrhyddlad. Collars: Miss E. C. Parry, Ty'nlon, Llanrhyddladl. Tyllaut loo:tyma,u. etc. 1, L. Jones, 'Rallt. (loch, Llan- rhyddlad1; 2, Pollie Hughes, Ty'nillain, Llan- rhyddlad. Y beirtiiaid) oeddynt: -Itliyddimth Parch H. Williams, Amlwch; Parch John Roberts, Taihen, Rhoagoch, a Mr Samuel Hughes, Y.H., Bodedmyfed. Barddoniaeth ltljvdfab. Adrodd 'Parch J. Venmore Williams, Air Ellis, Bron Castell, a Rhyd- fab. Cyfieiithu: Mr 0 Griffith, Ty'u'rodyn, Llan- fechell. Celf Mr Hugh Williams, "contractor," Vron; Mr Hugh Roberts, Ynys Gwyddel; Mrs (Cadben) Thomas, Brynglas Mrs J. Jones, 'Rallt Goch; Mrs Davies, Bont, a Miss Davies, Cefn Cocli. Y mae beiniiad y canu etoâMr D. Pryse Jones, G. & L. a'r gyfeilyddes Miss Parrjr, A. Mus. L.C.M., Cema.es-i'r rhai yr oedd olodi pawib.

BEERNIADAETHAU.I

Family Notices

Marchnadoedd ead&r&f --------------.------

Marchnadoedd Cymreig.

----"-"",1':' ----.__--------.--.-ER…

[No title]