Hide Articles List

17 articles on this Page

Rhys Dafydd Sy'n D'eyd—

YMIN"BI-JAID A '.BUFFAJLO…

Mmvolaeth. Mary Lewis.

- Llys Ynadol Porthaethwy.

Uudeb Ysgolion Annibynwyr…

Digwyddiad Torcalomis yn Nghaerrarfon,

COLOFN DIRWEST.

----_---_---Arglwydd Salisbury…

Arwerthiadau Dyfodol. If

Ei Arbed gan ei Feibl.

News
Cite
Share

Ei Arbed gan ei Feibl. YSTORI HYNOD OYMRO. Ystori ryfe-i I ydyw eiddo Mr David J mes. c/wedthi\vv flca i Cymreig, Y mae Mr Jon. wedi trigo am chwarter canrif yn Morriston, Deheu Cymru, ac y mae ei breswylfod arhyn o bryd yn 38a Bush-road, Old Bridge. Nid (edd dj 'I byd -113-nol yn ei fywyd, ond un di- \rniod deehrenjidd grynu, a'r foment n^af syrthiodd i lav. r yn anymwybodol Cymer'.vy:] rt gartref, pryi y ".anfjddwyd ei fod wedi F: Iwyr barlysu. Bu yn gorwedd yn ei wely wythno an yn lioliol analluog i slaarad 11-4 symud, ac air- bymtheng mlynedd bu yn di- oddef yn ddiobaith. Gwariodd yr oil o'r arian a enilliasai, fel nad oedd ganddo yn y diw<edd arian i brynu ffysigwriaeth. F'el y cvnyg olaf, ga.n weithredu ar awgyym- iad cyfaill, yr hwn a ddygodd belyd'ryn o obaith iddo drwy adrodd wrtho am ei adfer- iad ei huiian (ran Dr. Williams' pink pills for pale people, aeth mor bell a gwerthu ei Feibl -y peth mwyaf gwerthfawr yn ei feddiant- phryrndf rai Ito.'siau o'r pelenau hyn. Gyda'r ofn mwyaf a'r gofid dyfniaf yr ym- adewais a'r llyii." meddai, "a rhoddi i fyny y mwynhad o droi ei ddalenau gwynfydedig. Ill ffodns, v mate ei gynwysiad wedi eu tqT;(' 1.Y nghof, neu ni bitaswn yn gallu eynal y golled hyd yn nod er mwyn y gobaith o adfer- 11 iad iechyd,yr hyn,yn ffodus, a gyflawnwyd yn v diwe id. "Teimlais leshad mawr mor fuanao, y dech- reuais gymeryd y pelenau, a chyn fy mod wedi cvineryd evnwyaiad y boos cyntaf yr oeddwn yn aL'iog gymeivd fy ni.al-N-diau yn fwy rhieolaidd, a'u mvynhau. Dychwelodd fy nerth yn ol i mi yn raddol am y waith gyntaf ers [ ymil1'1; g mlyr-edd. Ar ol cymeryd ped- wa, hocsiad yr oeddwn mor dda fel ag yr oedd- wn yn alluog i fyned o gwmpas, ac yr wyf mor yn awr fel ag yr wyf yn abl i weithio." Nid oes llawer o iianesion mwy taxawiadol a (diyffrous ar gof. Y parlys ydyw un o'; achosion amlaf o wir analluogiad ag y mae ei beryglon yn bygwth y gweithwyr yn bar- liaus. Mae nerfau wedi tori i lawr, cefn gvan, coll iad v cydbwysedd, a pliob math o ddiifyg leimlad yn yr aelodau yn arwyddion cynar. Y mae Dr. Williams' pink pills nid yn uidg yn fwldyginiaeth and gallant atal cyehwyniad yr afiiecbyd Dyl id eu cymeryd mewn pryd. Pan y maent yn gallu iachau yr achosion niwy- af anobejthiolâac y mae hyny wedi ei brofi yn ddiamlieniolânid yw yn syndod fod an hwyldeiraiu l'leiaf bywyd yn rhoddi i fewfi idd ynt, yn llawer mwy parfed nag i'r un feddygin- iacth jtraJl a ddarganfyddwyd erioed. Afae gwendidau r,erfo- a'r cciÃn, niwralgia, cur pen, a plioenau yn y jefn yn gysylltiedig a'r par- lys. Y mae Dr. Williams' pink pills yn hy- nod ar gyfnf en Ivffeithiau daionus ar ferch- cd. Y maent y foddyginiaetli gryfbeiriol <cylx i fdinoi fwy;if a dyoiselaf pj ddarfjanfyddwyd erioed. Y mae Dr. Williams' medicine com- pany, Hoi bom Viaduct, Llnnda.ut, yn cyflen\yi y pelenau wedi taln eu eludiad am ddau swlit a naw ceiniog 03 v bodola -Lin.rhy-,N, a^ihawsder i 'bwircasu y pelenau gwirioneddol. Dylill sylwi fod efelyehiadau yn hollol edif-,idi, ac mai y pelenau gwirioneddol a iachaodd lir David Jones, gan ei alluogi ef i brynu yn oIe1 j Fibl a auwylai mor fawr.âAdvt.

Eisteddfod Llanrhyddlad.

BEERNIADAETHAU.I

Family Notices

Marchnadoedd ead&r&f --------------.------

Marchnadoedd Cymreig.

----"-"",1':' ----.__--------.--.-ER…

[No title]