Hide Articles List

26 articles on this Page

Brawdlys Chwarterol Arfon.

Cydbwyllgor Heddgeidwadol…

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Erchyllwaith mewn Gorsaf yn…

Damwain Angeuol ar Ffordd…

Bwrdd Gwarcheidwaid Banger.

[No title]

[No title]

Gormes yr Undebau Crefftwrol.

Streic yn Blackburn: Achos…

Tan Arswydus yn Mlaenau rfestiniog.

Eglwys Rydd y Cymry.

Eisteddfod Genedlaethol y…

News
Cite
Share

Eisteddfod Genedlaethol y Flwyddyn Nesaf. Ymgynullocld Pwyllgor Gweithiol yr Eistedd- fod uchod, yr hon sydd i'w chynal yn Mangor yn 1902. nos Wener diweddaf dan lywyddiaeth y Maer (Mr Henry Lewis). Paiwyd cryn foddhad gan hysbysiad yr ys- grifenyddion fod y gronfa. warantol yn jyrhaedd 1000p a'r tanysgrifisdau i 504p. Gan fod am- ryw o aelodau y pwyllgor heb ymgymeryd a bod yn warantwyr, penderfynwyd cyfeirio y mater yn ol i'r Pwyllgor IGyllid-01 gyda'r amcan o ych- wanegu at y swm gwarantol. Derbyniwyd ad roddiadau oddiwrth yr holl bwyllgorau adran- ol, ac yn y mwyafrif o engreifftiau gyrwyd yr argymhellion yn ol am ystyriaeth bellach. Nid oedd yr un adroddiad oddiwrth y Pwyllgor Ad- eiladu. Oafodd argymhelliad gan y Pwyllgor Oerddorol, sef fod un o'r cyngherddau hwyrol yn cael ei neillduo at berfformio gwaith cyfan- soddwyr Oymreig, ei dderbyn yn dra ffafriol gan y cyfarfod a deallid fod noson arall i gael ei neiHduo i berfformio y "Golden Legend (Sul- livan). Mr David Owen a ddatganocld obaith na chollid golwg ar yr hen oratorios. Penderfynwyd yn unfrydol i dderbyn y "Gol- den Legend" fel un o'r oratorios, a chafodd y rhelyw o raglen y cyngherdd ei gyfeirio yn ol i'r pwyllgor i'w gwblhau. Dr. Taylor Morgan a hysbypodd, ar ran y pwyllgor, fod oddeutu 200 o leisiau eisoes wedi ymrestru i gor yr Eisteddfod. Mr T. Westlake Morgan a alwodd sylvr at y ffaith fod un cyfansoddwr Oymreig enwog yn cael ei anwybyddu, Mr David Jenkins, Mus. Bac., yr hwn nid oedd ei enw yn ymddango-s yn yr adran gerddorol fel beirniad nac fel cyfan- soddwr yr un o'r daman cystadleuol. Eglurodd y Oadeirydd mai y cwbl allai ef ddweyd oedd fod enw Mr Jenkins wedi bod o flaen y Pwyllgor Oerddorol amryw weithiau. 0 berthynas i'r cynygiad o darian arian gan Gwyneth Vaughan fel gwohr am ar.wrgerdd, "Gruffydd ab Oynan," hysloysodd Mr L. D. Jones fod y Pwyllgor Llenyddol wedi cytuno i dderbyn y cynyg ar yr amod na bo y darian yn werth llai na deg punt, a bod hyd y gerdd i beidio bod dros fil o lin-ellau (chwerthin). Mater arall ar raglen y ey-farfod oedd ys- tyried pa beth i'w wneud gyda gweddill arian yr Eisteddfod, os byddai gweddill. Oyfarfydd- wyd hyn n chryn chwerthin, ac ystyrid ef yn gwestiwn ellid yn hawdcl ei osod o'r nealldu am y presenol. Cafodd y cwestiwn o ddewis is-lywyddion yr Eisteddfod yn nghyda llywyddion ac ATweinydd- ion cvfarfodydd yr Eisteddfod ei gyflwyno i is- bwyllgor. Ar gynygiad y Oadeirydd, yn cael ei eilio gan. Dr. Roland Rogers, penderfynodd y pwy llgor i ar gofnod y golled fawr gawsant hwy a'r dref yn gyflredinol TB marwolaeth Iealaw.

Mordaith ar Draws y Werydd.

Local Tide Table.

ICARNARVON.

PORTMADOO.

Family Notices

Marchnadoedd Diweddaraf -----_---_--_-

ma,cohnacloodd Cymreig -