Hide Articles List

26 articles on this Page

Brawdlys Chwarterol Arfon.

Cydbwyllgor Heddgeidwadol…

[No title]

News
Cite
Share

Rai dyddiau yn ol bu priodae yn New York nas gwelwyd ei chyffelyb o ran rhwysg ers llawer o amser. Mab y miliwnydd Rockfeller oedd y priodfab, a merch Seneddwr adnabyddua o'r enw Aldich oedd y briodferch. Nid oedd nifer y gwahoddedigion i'r "brecwast" yn ddim llai nag wyth gant. Nid ydyw ffi1 cyfoeth yn sicrhau dedwyddwch. Ni a obeithiwn, modd byrtag, na ddaw cwmwl i'w ffurfafen am flynydd- oedd lawer. AJOHOS YN NGHYMRU.Gan fod manyl- ion iachad rhyfedd, a ddywedid a effeithiwyd gan belenau pino Dr. Williams, .wedi eJThaedd i glustiau newyddiadurwr yn Abertawe, pender- fynodd er budd y cyhoedd i ymchwilio i'r mater yn drwyadl. Y canlyniad oedd iddo ganfod y ffeithiau fel yr adroddid hwy, a rhoddi canlyn- iad ei ymchwiliad mewn oolofn arall o'r rhifyn hwn. Dangosodd ymchwiliadau pellacli y ffaith yr ystyrir pelenau pine Dr. Williams fel medd- yginia^th deuluol drwy holl Gymru, a phrofir hwy i fod wedi iachau y parlys, locomotor ataxy, crydcymalau, a sciatica; pob math o afiechydon a gyfyd odduwrth dlodedd y gwaed, scrofula, rickets, chronic erysipelas, darfodedigaeth y bowels a'r lungs, diffyg gwaed, gwedd welw, gwendid cyffredinol, colli ant archwaeth, curiad y galon, poenau yn y cefn, cur yn y pen a neu- ralgia, darfodedigaeth, a phob maith. o wendid benywaidd, a hysteria. Tonic yw y pelenau hyn ac nid "purgative." Mae yr enw 11 awn yn argraphedig arnynt, sef Dr. Williams' pink arg pills for pale people, a. gwerthir h.wy gan ffer- yllwyr a ehan Dr. Williams' Medicine Com- pany, 46, Holborn Viaduct, London, E.C., am 2s 9o y blychaid, neu chwe' blychaid am 138 go. Nid pink pills Dr. Williams yw y rhai a werthir mewn costrelau gwydr, ac na dderbyniwch hwy ondJ yn y wrapper pine fel y desgrifir uchod.- Advt. ESGOB WINCHESTER. Yr oedd yn wybyddus ers amser fod yn mwriad Dr. Perowrue, Esgob Winchester, i ymneillduo yn yr Hydref. Gosodwyd ef yn y swydd ddeng mlynedd yn ol. Ei gyflog yw 5000p, ac ar ei ym- neillduad cymer 2000p o'r swm yna fel blwydd-dal 11 fydd' byw: felly yn gostwng cyfran ei olynydd 1 3000p y flwyddyn yn ystod y gweddill o oes Dr. Perowne.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Erchyllwaith mewn Gorsaf yn…

Damwain Angeuol ar Ffordd…

Bwrdd Gwarcheidwaid Banger.

[No title]

[No title]

Gormes yr Undebau Crefftwrol.

Streic yn Blackburn: Achos…

Tan Arswydus yn Mlaenau rfestiniog.

Eglwys Rydd y Cymry.

Eisteddfod Genedlaethol y…

Mordaith ar Draws y Werydd.

Local Tide Table.

ICARNARVON.

PORTMADOO.

Family Notices

Marchnadoedd Diweddaraf -----_---_--_-

ma,cohnacloodd Cymreig -