Hide Articles List

33 articles on this Page

PERSONAU A PHETHAU

MARW MR CLEDWYN OWEN.

IFfestiniog a'r cylch

Criccieth

A bermawI

Colwyn Bay

Llandudno

Pwllheli

! hantde a'r Cylch

| Lianbedrog

! Rhostryfan a'r Cylch

[No title]

I Lanrwst

Penrhyndeudraeth

Penmachno

porthmadog

Llanberis a'r Uylch ;

N juIUN AMAtlln l UiiliL

FIFIOYRAU DYPDiOiROL. I

CYlNOHiOfR DINiESIG ABERMAW.\

Arbrawfion gdya Meddyginiaeth…

News
Cite
Share

Arbrawfion gdya Meddyginiaeth Adnabydclus at besweh GAX WYDDON Wil 0 LUNDAIN. Y mae Chas. Hya.tt,Woolf, Ysw., F.RjP.SS., F.R.S.L., golygydd "Popular Science Siftdngs," yn ysgrifenu fel y can- lyn yn ei lyir newydd, "Truths about, things we live on and daily use."â"Gyda'r amcan o ddarganfod ffurf o feddygiinaeth anigennlieidioi i leihau tynder, i gyanort-h- yo poeri allan, ac esmwythau yr organau anadlu, cvnnaJiais arbrawhon yn v fferylifa jgyda Veno's Lightning Cough Quare, a chymwysais ef yn ymarferol. [Oanfyddais fod y feddygindaeth hon yn cynnwys ajmrywiaeth o betihau cvraddas i i-vidd.hau pofb achos lie yr oedd pesweh. Nid yn uni;g hyn, ond y mae yn lonyddwr neifau, ac yn tonic, ac nid yn unig yn gyladdae i'w ddefnyddio yn iantedsiol at bis well y pibeilau gwynt, ond hefyd at ,bc,sw,ch y cylla.. Yr un ifunud byddai gan- ddo wanth neillduol mewn darfodedigaeth, dangosodd aUu pendanit i Jeihau twymyn, ac yn yr hodl acnosdoai y oymwysais ef at- ynt, yr oedd dylanwad Veno's Lightning. â Cough Cure yn anllwg. Y mae y Cougii Cure yana wedi ei gymysgu yn gywrain, fel y mae yn hawdd ei gymeryd, a.c y mae ei tias da yn sicr o foddion.i y ciaf mwyaf an- foddog. Nid yw yn cynnwys cyffuriau na. dim niwed.d:iol." Cymerwch Velio's Lighitning Oough Cure at holl anhwyldei*au y frest, y gwddf, a'r ysgyfaint mewn hen neu ieuainc. Pris, 9jC, Is i^c, a 2s 9c, gan bob fferyllydd,

Y MlIHUhlWo n't unlAWB

o DAN Y WmWYOUEN!

TEfiFYSG YN NGHAERNAHFON

ARAETH ARDDERCHOG G.-iN HE\…

BRADWLYS GAERNARFON ,-

CYFARFOD CHWARTEROL DINBYCH…

EAKGYTPFJ^HFr.W^ CYATREIEG…

! ULCHLIlHln -ivifl CAR fER

IFICER YN DIOLCH.

MARCHNADOEDD CYMREIG

A ROYAL FIRUITARIAN.

DYDD MAWRTH, IONAWR 25, 1910.…