Hide Articles List

33 articles on this Page

PERSONAU A PHETHAU

MARW MR CLEDWYN OWEN.

IFfestiniog a'r cylch

Criccieth

A bermawI

Colwyn Bay

Llandudno

Pwllheli

! hantde a'r Cylch

| Lianbedrog

! Rhostryfan a'r Cylch

[No title]

I Lanrwst

Penrhyndeudraeth

Penmachno

News
Cite
Share

Penmachno ^GWLEIDYDDOL.âNos Werner, Yn y Neuadd Gyhoeddus, cynnaliwyd cyfarfod i hyrwyddo ymgeisiaeth Mr Arthur HughfB. Llywyddwyd gan Mr J. Griffith Evans, Rhiw Fachno. Anerchwyd y cyfarfod gan yr ymgeisydd, Mr W. H. Banner, A.S., Lerpwl, a'r Parch William Morgan, B.A., I St. Ann's, Bethesda. Dadgysylltiad a Dad- waddoliad cedd gan Mr Morgan.1 Yr oedd yn gyfarfod hynod o anrhefnuvs, nid oedd modd deall yr hyn a draethid, gan y twrf. Torwyd y cyfarfod i fyny yn nghanol yr | anrhÿfn mwyaf. YSTOR-Al.-Prydna.wn Sadwrn a'r gul toxodd un o'r stormydd mwyaf o wynt a gwlaw dros y rhan hon o'r wlad. Gorlifodd yr afonydd dros eu ceulanau, ond ni wnaed rhyw lawer o ddifrod- CLA.DDEDIGAETHAU.-Dydd Sadwrn, 1 yn Nghapel Garmon, daearwyd yr hyn oedd farwol o Mrs Owen Owens, Maes y Garnedd. Dioddefodd flynyddau lawer o gystudd, a byny yn dawel a dirwgnach. Yr oedd yn 54 mlwydd oed. Gweinyddwyd yn ei hangladd gan y Parchn. Thomas Williams a R., Rowlands, Llanrwst; yn y fynwent gan y Rheithor (Parch G. O. Pntchard).- Dydd Llun diweddaf, yn Bettws y Coed, claddwyd Mrs Hattereby, Royal Oak Hotel. Tri mis yn ol y daeth o'r America. Gwein- yddwyd yn ei hangladd gan y Ficer (Parch R M. Jcnes, N-I.A.).

porthmadog

Llanberis a'r Uylch ;

N juIUN AMAtlln l UiiliL

FIFIOYRAU DYPDiOiROL. I

CYlNOHiOfR DINiESIG ABERMAW.\

Arbrawfion gdya Meddyginiaeth…

Y MlIHUhlWo n't unlAWB

o DAN Y WmWYOUEN!

TEfiFYSG YN NGHAERNAHFON

ARAETH ARDDERCHOG G.-iN HE\…

BRADWLYS GAERNARFON ,-

CYFARFOD CHWARTEROL DINBYCH…

EAKGYTPFJ^HFr.W^ CYATREIEG…

! ULCHLIlHln -ivifl CAR fER

IFICER YN DIOLCH.

MARCHNADOEDD CYMREIG

A ROYAL FIRUITARIAN.

DYDD MAWRTH, IONAWR 25, 1910.…