Hide Articles List

33 articles on this Page

PERSONAU A PHETHAU

MARW MR CLEDWYN OWEN.

IFfestiniog a'r cylch

News
Cite
Share

I Ffestiniog a'r cylch COR Y MOELWYN.âDorbyniwyd llu o lyihyraui yn hysbysu am lariiad y cor uohod am ngwlad Fewyrth. Sam. Diau y cant bob cr(;;>f..1W gan yr hen ewyrth. YR YSGOL S'lROL âBrydaawn Mercher oyfarfu rheolwyr yr ysgol uchod, Mr R. Walker Davies" B.A., yn y gadair. Qi^d lhthyrau o eglwys y Taiberruaol ac o'r chwar- e-Ian yn condemnio y pwyllgor am osod yr ysgol i ddawnsio. iNi wnawd sylw ohonyiit. ETHDLIADOL.âMae trefniant wedi ed wneyd i gael canlyniad yr etholiadau gan y Clwb Rhyddfrvdol a'r blarid Lafur, ac eirys cannoedd o'r gwerinwyr hyd oiiau man y boreu i ddisigwyl y canlyniad. Y LLW NiEWYDD.âYn yr Yi-bad-lys, ddydd lau, diarlienodd y clerc ddeddf y ilw nevydd sydd wedi dod i rym ddeohreu y fiwyddyn hon.âSyilwod<i Dr R. D. E vans, cad- eirydd, fod yn ddia gandd'o ddea-M nad oedd1 raid i'r tvfttion gaisanu y Bedibl o hyn allan, gan ei fod yn a.rfer beryglus i iecihyd y cy,hoedd. DAiMWAIN âYn Chwarel Maenofferen, dyclà Sadwrn, cyfarfu Mr Griffith Jones, iH'aulfryii-terrace, a damwain i'w droed. O'R LLAN.-Yln nghyfarfod cystodleuol Bethel rhanodd Mr Morris Evans auirafalau i'r plamt. 'Bu Miss Sallie Jones. Brony- 'f:»aig, yn Uwyddiannus i fyn'd trwy arbo- iad cerddorol bwysig. PWYLLGOR ADDYiSG.âYn ilibwvllgor Addvsg y doslbartih, dydd Taoi, dan lywydd- iaeth y Paroh Rlrydwen Parry, darllenwvd I "ldroodmd blynyddol arbolydd ei Fawrhydi a-rn saifle yr ysgol ion yn Nhanygrisiau a'r Manod. Pasiwyd i anifon llongyfarohiad y pv yllgor i'r aithrawon ar eu safle Cafm-yd adioddiad y swyddogion presennoldeib. Yr oedd GW YiIlO n-ia-wr oherwydd afieohyd yn mysg y plant. Yir oedd 158 o blant yn wael yn y dosbarth dinesag, a 116 yn y dos- bsrth igwledig. C'YFARNOD BLYNYDlDOL. Cyinnal- iwyd cyfarfod (blynyddol ys-bybty Oake'.ey, Biaenau Ffestiiniqg, nawn Gwener, iMi- Owen Jones, Doiawel, yn llywyddu. 'Cyfanswtm y d; aui am y flwyddyn oedd 527p 15s. Ad- rtxldai Dr Jones eu bed wedi derbyn 14 i mewn i'r vsibyibty, ar gyfer 13 y tlwvddyn cynt. Bu yr oil am 416 o ddyddiau yn yr J.&tyt(v. iRihoddai y meddyg annogaethau airoerol i gedsio hela«itlhu yr ysbytty a'i igwneyd vn cottage hospital. Pasrwvd diolch i'r meddyg am ei ofai am yr ysbytty ac i berchenogion y chwarelau am eu cyinan- wdau.

Criccieth

A bermawI

Colwyn Bay

Llandudno

Pwllheli

! hantde a'r Cylch

| Lianbedrog

! Rhostryfan a'r Cylch

[No title]

I Lanrwst

Penrhyndeudraeth

Penmachno

porthmadog

Llanberis a'r Uylch ;

N juIUN AMAtlln l UiiliL

FIFIOYRAU DYPDiOiROL. I

CYlNOHiOfR DINiESIG ABERMAW.\

Arbrawfion gdya Meddyginiaeth…

Y MlIHUhlWo n't unlAWB

o DAN Y WmWYOUEN!

TEfiFYSG YN NGHAERNAHFON

ARAETH ARDDERCHOG G.-iN HE\…

BRADWLYS GAERNARFON ,-

CYFARFOD CHWARTEROL DINBYCH…

EAKGYTPFJ^HFr.W^ CYATREIEG…

! ULCHLIlHln -ivifl CAR fER

IFICER YN DIOLCH.

MARCHNADOEDD CYMREIG

A ROYAL FIRUITARIAN.

DYDD MAWRTH, IONAWR 25, 1910.…