Hide Articles List

32 articles on this Page

Advertising

,Caernarfon

Rhiwlas

Porthdinorwig

Nantlle a'r Cylch.

Bethesda a'r Cylch

Llandwrog

; Ebenezer

Fourcrosses

Pwllheli

Porthmadog

Criccieth

Llanrwst

Waenfawr

News
Cite
Share

Waenfawr REHEARSAL.âNob Iau, bu arweinydd cerddorol Cymanfa Ysgolion Dosbarth Caer- narfon yn cynnal rhearsal yn Nghapel y Waen. Cyrchwyd yno y cantorion o'r 'Ceu- nant, Salem, a Chroesywaen. Addewir cymanfa dda. CRJOESA WU. Da genym fel ardalwyr I gael croeeaiwu i'n plith am yebaid eto, Mrs Augustine, priod Dr Augustine, o'r India. Merch ydyw i Mts Jones, y Llythyrdy, ac orys dros. dymhor ei haroeiad gyda'r teulu yn Bod Hyfryd.-H-efyd, Mrs Wood, priod Dr Wood. Merch ydyw hithau i'r Cynghor- ydd Dr Hughes. Dymuniadau goreu sydd genym fel ardalwyr i'r ddwy foneddiges, a'u rhai bach, a hyderwn y mwynhant olyg- feydd rhamantus bro eu mebyd. ANGLADDAU.âDydd lau, hebryngwyd gweddillion priod Mr Thomas Owen, Ffridd Felen, i dy ei hir gartref. Angladd preifat ydoeddjâYr un dydd, bu nifer luosog o'r ard;tl yn talu y gymwynas olaf i'r hen gyfaill dyddan, Mr Owen Morgan Jones, Waen- bant (Hafod Oleu ffynt). Er ei fod er'e j blynyddau meithion wedi myned i Rostry- fan i gartrefu, yr oedd ei ymlyniad yn dynn I wrth bobl y Waen, a, dangor-asant hwythau eu gwerthfawrogiad ohono ddvdd Iau. I. LLWYDDIANT.âLlongyfavchwn y rhai hyny a fu yn llwyddiannus yn nglyn a Chy- manfa Ysgolion yr Annibynwyr yn Nghaer- narfon. Lliwyddodd Mrs Maggie Parry, Groeelon. i enill y brif wobr yn y dosbarth 11 hynaf. Hefyd bu i ddwy o'i genethod enill safleoedd anrhydeddus, sef Katie Parry, un o'r wyth goreu drwy y dosbarth, a Margie Parry, yn y trydydd dri. Yn y dosbarth ¡ dan 12 oed, daeth Many Kate Owen yn ail drwy y cyleh, ac yn nosbarth dan 18 oed, o'r ymgeiswyr o'r Waen, yr oedd Jennie j Parry yn gyntaf, a dilynid gan Nell Wil- liams, Llys Menai, a Blodwen Bufkeley, Gwyddfor. Llwyddodd yr oil o'r ymgeie- wyr yn y g"wahanol ddosbarthiadau i gael hanner y marciau ac uchod.

IPenmorta

I Rhiw, Lleyn

Corwen

Abersoch

Beddgelert

CYNGHOR GVVYFFAI A'R DWFR

CYNHADLEDD DEONIAETH ARFON

ARDDANG0SFA GEFFlLAU P8RTH-1…

PWLPUDAU CAERNARFON.I

[No title]

I DAMWEfNIAU YN NHENYOROES

tYNGHOR SIROL MEIRION

BIIDYDDWYR ARFOiN A DAD-GYSiTLLTLAD.

CORAT* CYMRU A CHORAU AMERICA.…

Advertising

C \\ hDD LLENYDDGL A CHESDDOROL…

Y DHVEDDAR MR ROBERT WILLIAMS,…

MORDECAI YN WYDDEL