Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

[ CYMANFA YSGOLION YR ANNIBYNWfR…

Advertising

[No title]

- CYFLiWiR DIODDEFYDD IEUANC…

Advertising

TELU 0 BREGETHWYR

News
Cite
Share

TELU 0 BREGETHWYR ADG< »j?ION DYDDOEOL. ADG< »j?ION DYDDOROL. Un o'r ysgrifau mwyaf darllenadwy yn "Nhraethodydd" Mai ydyw eiddo y Parch Z. Mather. Cynnwysa adgofion y Parch Edwarjd JKorri-s, y patriarch bregsathwr o Ddyffryn Ardudwy, am John Elias a phre- gethwyr eraill, ac yn ystod yr ymddiddan fu rhwng Mr Morris a Mr Mather dvwe-d- odd yr olaf, "Onid ydyw yn ffaith ddydd- orol y byddai y dalent bregethwTrol yn aros yn hir yn nheuluoedd yr hen weinidogion ?" "Ydyw," 6be Mr Morris, "a-e yr wyf wedi sylwi yn neillduol ar hynny. Y ffaith ydyw y dangosid ym mhlith hen bregethwjT eyml, anysgedig ac unieithog Cymru yn yr oes o'r blaen bryder a gofal mawr yng nghylch egwyddori ac annog eu meibion i ymgysgeru i waith y weinidogaeth. Adwaenwn rai hen bregethwyr cynorthwyol pan oeddwn ym Mon y cyfododd nifer fawr o weinidogion rhagorol ó'u teuluoedd, y rhai fuont ddefn- yddiol a llwyddiannus pryd yr oedd manteis- ion ad dye g a gwybodaeth yn llawer llai nag ydynt yn yr (MIS oleu hon. Beth feddylier am hen bregethwr y gallwn yn hawdd ei eniwi ef a'i feibion, y rhai oeddyat bump mewn rhifedi, ac a gyfodwyd oil i'r weinid- ogaet.h? Troisant allan yn bregethwyr a gweinidogion rhagorol, ac mae yr hiliogaeth deuluol honno yn parhau i gyfodi pregeth- wyr hyd heddyw a'r sydd yn dringo'n uwch, uwch, fel dynion cyhoeddus yng Nghymru a gwledydd eraill. Dyn wrth ei ddiwrnod gwaith oedd y tad, a magodd deulu lliosog drwy ddiwydrwydd a llafur caled, ac nid hawdd dychmygu ei ymdrechion dyfal a distaw i ddwyn i fyny ei feibion i fod yn geiihadon i Grist. Dechreuodd y ddau hynaf bregethu yn lied agos i'w gilydd, a thynasant sylw yr eglwysi a'r wlad ar un- waith fel dynion o ddoniau neillduol. a chadwasant eu poblogrwydd am ddegau o flynyddoedd nes 'lluddio iddynt,' fel y dy- wedÃJf am offeiriaid Israel, 'barhau gan far- wolaeth.' Daeth y trydydd mab i gael ei ystyried yn fuan yn uwch o'i ysgwyddau na'i frodyr, a clrvrhaeddodd y son am ei boblogrwydd i'r America bell, a rhoddwyd iddjo wahoddiad gwresog i ddyfod yno i lafurio, lie y cai faes eangach i'w ddoniau eithriadol na Chvnrru fechan. Y diwodd fu i Gymru ei golli, ac i America fawr ei gael. Dylaswn ddweyd i Thomas, y peo- werydd mab, golli ei iechyd, a llesg-au. (-.Yi, iddo ddechreu pregethu yn ffurfiol, er ei fod yn y bwriad wedi ei godi mor reolaidd a'r lleill. Ac er fod y brawd ieuengaf yn wan- aidd o gorfl o'i ieuenctyd, bu yn anarferol o bobrogaidd tra y bu yn alluog i fyned o amgylch y wlad. Ond byr fu ei ddiwrnod gwafth ef yng ngwinllan ei Arglwydd, a bu farw er colled fawr a galar cyffTedinol ym mlodeu ei ddyddiau. Mae yn iawn i mi grybwyll fod wyr i'r hen dad parchus fag- odd y genhedla-eth hon o bregethwyr vn sef- yll yn un o'r rhai mwyaf amlwg heddyw yn ¡ y Dywysogaeth fel pregethwr," "Yr wyf yn casglu," meddai Mr Mathey, "'mai y Parch Thomas Charles Williams, M.A., Porthaethwy. ydyw yr wyr poblog- aidd y cyfeiriasoch ato." "Wei, ie," ebe Mr Morris, "mae yn debyg na fyrdd un niwed mewn crybwyll ei enw." j "Nis gall un niwed fod. yn wir, mae yn anrhydedd mawr iddo ei fod yn un o ddis- g\Tiyddion y fath hen gynghorwr atddereb- i Dyddorol iawn hefyd ydyw adgofion Mr Morris a John Elias ao ereill o bregethwyr Mon.

[No title]

-.,----.----I CYNGHOR DINESIG…

TWTYLtL HONIAUAU YX MIXGOR.…

[No title]

Advertising

[ CYMANFA YSGOLION YR ANNIBYNWfR…