Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

. HER I'R PENDEFsGlON.

DATTOD Y DUMA ETO. j

Y GYNNADLEDD HEDDWCH.

[No title]

j PERSONAU. PHETHAU.

Annibynwyr Dinbych a FHint.

IAnnibynwyr lIeyn ac Eifion.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I Annibynwyr lIeyn ac Eifion. CYMAIMF'A YN MHENYGiR OES. Ddoe (Llun,), yn iMhenygroes, cynnaliodd An- nibynwyr Lleyn ac Eifion yr uohod. Yr arwtin- ydd cerddorol oedd MrN: McLeod, A.R C.M Pwllheli, a chyfeiliwvd gan Miss Prudenoo Mol^ian, Porthmadog, a 'Seindorf linynol IV'n- ygroes. Wele enwau y plant a wobrwywyd yn iy gwahanol saforau â j T Dan 12 oed: 1, IEnid Owen, Brynhyfryd, I eíyn; 2, Willie Parry, Brouallt, Netyn; 3, Maggie Price Pa.rry, (Bronallt, Nefyn 4 Lizzie Jane Jones, Pandy, EFourcrcxsees 5 5, OIwen Griffith, Minyffynnon, Nofyn; 6, Lizzie 'A. Evans, 4, Cambrian-terrace, Criccieth 7, John R. Evans, Penrhos, Mor fa Nefyn. IDau 13 oed 1, 'Elias Williams, Ty Capel, Capel Helyg; 2, Maggie Parry, Wern Lodge, Tabor; 3, Mary Jane Bott, Eifl-road, Maesy- neuadd 4, Hugh Dtavies, Ynytsheli, Rhoslan 5, Ellen Williams, Capel Helyg Farm, Cape' Helyg; 6, Robert Ellis Richards, Eifl-road, Maesyneuadd 7, Mary Ellen Jones, Talmig- nedd, Drwsycoed. iDan 16 oed (Nid yw yr un ar ddeg can- lynol wedi eu trelfnu yn oieu teilyngdod) Ro- bert Jones, Criccieth; Rhys Mo IT US Pritchar'J, Chwilog; David R. Jones, Nefyn Lizzie Mo; gan, Penrhyndeudraeth; Richard Parry, I Tabor; Robert William Jones, Chwilog; Mar- garet E. Williams, Capel C'offa, Porthmadog; Jennie Williams, Cilgwyn; Elias Thoma.s, Capel Helyg; Annie Williams, Pisgah Neil Criffith, Capel Coffa, Porthniadog.. X)an 21 oed ('Nid vdyw y deg ymgeisydd hyn wedi eu trefnu yn ol eu teilyngaxll W. Cadwaladr Jones, Cajiel Helyg; Jennie W. Cadwaladr Jones, Cajiel Helyg; Jennie Puigh Hughes, Penygroes Thomas John Jones, j'IJarrtiedrog; Gwenllian Jones, Chwilog; Tom Parry, .Salem, Porthmadog Ellen Mary Jones, j Llanbedrog; Tudor MdLean, Salem, Porth- I madog; Ellen iBlodwen Roberts, Penrhyndeu- draeth; Katie Roberts, PeTiygroes Cradd m. (yn ol eu beilyngdod) L M. j Hughes, Bryncroes Robert G. "Davies, Aber- sooh; Jones, Nefyn Miriam Owen, eto Nellie Jones, Capel Coffa', Porthmadog; Mag- gie IE, Griffith, Chwilog; Laura Jones, eto; ISarah Louise Evans, Salem, Porthmadog; i Robert Owen Roberts, Pifgah tiriilith Jones, Hebron; William John Williams, Criccieth Dorothy Wilfiams, Rhiw. Dros 21 (Nid ydyw y chwecJi ymgei.sydd '"hyn wedi eu trefnu yn ol ou teilyngdod) | Mary Jones, Capel Helyg; .Jane Ann Roberts, I | Llanllyfni; Robert Roberts, Llithfaen Owen E. Hughes, Moeltryafn Sarah Williams, Capel Coffa, Porthmadog; Robert W. Jones, (to. t Cradd n. (yn ol eu teilyngdod) Hughes, Llanllyfni; Esther Hughes, Nefyn â¢Henry ;Evans, Calpel Qolfa,^ iPorthrnadog Lancelot Dobson, iXdYll; Henry E. Jones, I Nazareth. Wele restr o ymgeiswyr Hwycldiarmu6 am dystysgrifau y tonic sol-ffa â Y Dystyegrif Ieuengaf WilHam Griffith Thomas, Hugh John Williams, Maggie Ann Thomas, John Robert Evans, David Osborne Williams, Lizzie Jane Williams, David John ¡ Williams, David Griffith Thomas. Henry Grif- fith Thomas, William JUhn Pritchard, Hvan Lloyd Williams, William Williams, Lizzie Ann Jones, o Ysgol Nazareth Richard Owen Ro- berts, William Henry Pritchard, Griffith Jones Williams, Chwilog; David Job, Rhostryfan; Olwen Hughes, Morfudd Ceinwen Hughes, Drwsycoed; Jinnie Jones, William David Tho- mas, Olive Evans, Willie 'Robert Jones, lüel- tryfan Katie Roberts, Jane Davies, Maggie Parry, Mary Elizabeth Roberts, John Jones, Rhoslan John Richard Hughes, Hebron Car- adog Jones, Richard Griffith, Walter Charles Simmons, Griffith R. Williams, Blodwen Ro- berts, Llithfaen Maggie Jones, Jane* Jbnes, Griffith Jones. Nell Davies, Jennie Davies, Myfanwy Davies, Robert Lloyd Moffat, Willie Ernest Tevelyan Moffat], ILlaniostyn John Moms John Thomas Jones, John Jones, John Williams, Ellis Owen Roberts, Polly Parry, Enid Margaret JDayiee, Maggie Pritchardf Katie Williams, John Pritchard. Tabor; John r. Roberts, Blue Bek, Cilgwv:: ⢠,]t.. Me- tvre Alexander Mctyre, Ifov* Kurt*Axzie Ji. Hughes Lorn E. Jones. I^vilv;, ,;yim vwihann-, Annie M. Jbno.-i, ii. I.izzie .Moss, ia.y.iar.n. 1. Ijystvsgrif Eifenol Wiiihv. ;i-lri:h Tho- mas, itiign John Williams, David â¢( )sboi- Wil. ,iams, M,aggie Ann Thomas, Li-zie Jane WiL liaiis, Evan Lloyd Williums, William Wil- hams, «}k>l-iU Robert- Evans, David Gri!!i:ii Tho- ad, David John Pritchard, Nazareth ⢠Rieh- ard David Pritchard, Chwilog: .Minnie Pa £ veSV homa&TWl11^ Rhosgadfan Uessia r> Jane Is,oberti>, Ellen 'Owens ?»7c?'C<Si,VOI'rnEr-3,"S- K«te J°"«- T:'»S hIK' am T ia T rhoI"r-s- X-TVPih r." 1; V. V Manrgli Ann homas, ^treth Elizabeth Am, .;ânw, Thomas Joha hf-l w ir -T"^ud''i'eti'- «riaith iK r')|,1 Pierce noberts, Oh-.viloe- Tho- rif* :'1: H»ghe». Rhosgndfan; JNlary -MOPLTRVF^N ⢠T II Caledfryn Jbnes, Tabor J°! ''ary Y Dystysgrif Eifenol Wv- »â a Jones, h>vnrhu«dd, ChwiW- 107; High-road, ufefe vSi S;.LMse! «S.- Dystysgrif Ganol Wy<idorol; Henrv Brynrhudd, Chwilog Jane Ann Roberts, 107 High-road, Llanllyfni Richard William 1/1* warns, Tyddyn Engan, Rhosgadfari FiS"w^iant' £ rad,d 1 David WiIi^ms I; '? Wl ,'aTns- Capel Helyg; William Johiv Hugnes, Drwsycoed; Thomas Williams. regAven; 7h<,n,a3 Williams, Tanvgaer; Owen PriSd BWaShâygaers |HUgh TflnaS «c,l:rvfa'â. Tr'^v,. Sv.T l5vT;S-C- Tilv.arn-'iUVwi ('adeirydd y pivvllgor ydoedd v Parch H R Williams Moeltryfan; trysorydd, Mr R IACH, L-H., Aelygarth. Porthmadog, a'r vs" gri nvdd Mr Owen V^lUa-ms, ^efyn 3 V llvw ydchon oeddynt: Y bcreu, Mr'-Ow/n Ro.l'S* Llanbedrog; y prydnawn, Mr Llewelyn Llovd '^gesf hWyr' KossVSt

! Cymanfa Annibynwyr Weirion,

Cynghcr Gwledig y Valley.

Cynghor Dinesig Bethesda.