Hide Articles List

9 articles on this Page

NODION 0 OSHXOSH, WIS. I

I CRONF A LLOYD GEOImE.

Advertising

IADOLYGIAD Y WASG.

News
Cite
Share

ADOLYGIAD Y WASG. AM MEHEFIN. Daeth "Trysorfa y Plant" a "Dys- gedydd y Plant" i lawr, ac y mae yn y ddau gynwysiad difyr i blant. Yn y cyntaf y mae darluniau: Cadben Jones, Amlwch; y Brenin George, ac eraill, ond yr un a'n dyddora fwyaf yw "Mair Fach y Forwyn." Yn y "Dys- gedydd" cawn ddarlun o'r Parch. Jos- iah Jones, Graig, Machynlleth, a Wm. John Moss, Talysarn. Y mae y Nodiadau Cyffredinol fel arfer yn blaenu cymwysiad vy "Llus- ern," a dylynir gan Emyn y Morwr; Lloffa; 0 Gylch y Groes; Gwersi yr Ys- golion Sabbothol, &c. Fel hyn y dy- wedir am yr Ysgol SaJbbothol, "ei bod wedi lleihau yn ei rhif o'i chyferbynu a rhif yr eglwys a'r gynulleidfa. O'r ochr arall, gellir dweyd yn ddibetrus fod y gwaith a gvflawnir ganddi, o ran ei a-nsawdd, ar y cyfan gystal ag er- ioed. Yr hyn sydd i'w fawr ofidio yd- yw ei bod yn colli tir yn y nodwedd fwyaf Cymreigaidd a berthyn iddi, sef yn mhresenoldeb v rhai mewn oed yn- ddi. Dyma yr elfen a fcarai ei bod yn tra rhagoroi ar yr Ysgol Sul fel y'i dygir yn mlaen gan genedloedd eraill. Elfen anmhrisiadwy werthfawr yd- oedd ac ydyw presenoldeb y rhai mewn oed ynddi." Yn rfufyn Mehefin o'r "Ymofynydd" cawn svlwadau ar y gwastraff o gadw rnwy na haner dwsin o wahanol go- legau duwin^ddolâdau gyda'r T. C., dau gyda'r A.. dau gyda'r B., un an- enwadol yn Nghaerfyrddin. ac un gan vr Eglwys. Y mae y sefydliadau hyn i'w condemnio ar gyfrif y gwastraff yn nglyn a hwynt. Gorfodir y bobl- ogaeth yn Nghymru i gynal wyth o golegau pan y gwnai un y tro. Dyna ddadl yr "Ymofynydd." Nid yw yn nodi yr anhawsder penaf i un coleg. sef enwadaeth yn Nghymru. Xid yw yn amser eto i'r blaidd drigo gvda'r nen, &c., ac ni welir pobl yn lladd gwair a gwaewffyn eto. Cynwy.sa y "Drysorfa" (Fawr) yr ysgrifau a ganlyn: Wedi eich aileni; Y Nyth ar y Groes; Pwnc o Wladvdd- iaeth yn amser Fsaiah: Gwaith Bu- s-ail: Hpn Scran Album: Wri. iones, v Gwehydd: ArellofFpira-I mewn cyfar- fod Ystrol'On; 0 TA'thyrau v Parch. J. E. Williams. Oshkosb. Wis Ys^rvd Pereriniol y Rwsbjrl :Xodiac1f1ll y Mis; Adolvgiadau, &c. Fel hyn y dywed y GoL am Ger- rrani: "Ond ei threchu a Graiff hi, of vdyw v gwledvdd hynyâfel v credwn ni eu bodâyn ymladd o Maid yr }1VTI svdd gvfiawn a daionus. Efrlur nv fri-1 Satan yn rhoi ei holl y<:trn" Tl,)il f'gn i ar waith yn erllyn Prydain, yn nwvdau y Prwsiaid, yn nideimlad- rwydd ac oferedd rhai o'i anhebgor hi, ac yn nghalonau v bobl ra fvnant atal rhyw lawer ar rwvsg y ddfod felldigaid a'r c'foech pertliyn- ol irldi" Cawn vn y "Cvfaill" vr ysgrifau a ganlvn: Svlwadau ar Ddygwvddiaclau y Mis: Y Sylfaen a'r Oruwchadeilad- aeth; Crist v Rug-ail Da: Indiaid v Talaethau ITnedig; Iesu o Nazareth: v Groes yn y Gwledydd Draw; Notes on Christian Endeavor Tonics: Nodiadau Cyffredinol, &c. Cvfeiria y "Cyfaill" at gvnllun Pah- ,yddol i roi y wlad hon dan nawdd Mair fel hyn: "Mair sydd yn dod yn naturiol, medd un o'r awdurdodau Pabaidd vn New York, yn nawddsantes y wlad hon. Mewn trefn i hyrwyddo y sy- mudiad hwn, ymddiriedir ef i Gym- deithas y Merched Catholic yn Ameri- ca, gyda'r larles Leary yn llywydd arni, a cheir enwau nifer o ferched pwysig eraill yn is-lywyddion, megys Mrs. Henry W. Teft. Wrth y greirfa genedlaethol y golygir, medd un o ba- pyrau Washington, "eglwys hardd er anrhydedd i Mair, ein Mam fendigaid; ac adeiladir hi trwy gydweithrediad ar dir y Brifysgol Babyddol yn Washing- ton. Cawn yn yr "Eurgrawn" yr ysgrif- au a ganlyn: Fy Nhad (gyda darlun): Y Rhyfel Presenol (nregeth fuddugol yn Eisteddfod yr "Eurgrawn," 1915); Adgofion; Emynwyr Cymru; Fy Nhrig- ias yn Honduras; Eisteddfod yr "Eur- grawn," beirniadaeth: Ein Cyngorfa: y diweddar Mr. George Edwards, Con- wy; Lie digofaint Duw; Gwr Pen v Bryn; 0 Gell y Golygydd. Yn Nghell y Golygydd, y mae y fedwen yu cael ei rhoi yn o galed ar gefn v Parch. R. S. Thomas, Abercynon, D. C., am ei lyfryn yn beirniadu Tecwyn Evans. Enw v llyfr yw "Adolvgiad y Parch. R. S. Thomas ar Feirniadaeth y Parch. D. Tecwyn Evans ar Emynau Cymru (Aberdar: Pugh a Rowlands), pris Sc., drwy y post 9c. A Mr. Thomas ati gan gollfarnu iaith a golygiadau Tecwyn, ac a y Golygydd ati o'i du yntau i gollfarnu iaith Mr. Thomas, yn enwedig ei orgraff, &c. Dywed R. S. fod Tecwyn wedi talu rhyw gymaint o sylw i iaith, a dadgana y Gol. ar y Haw arall "fod awdurdod ieithol uchel y tu cefn i Tecwyn." &c. A y Gol. mor frwd ar R. S. ag yr a R. S. ar Tecwyn. Y mae cynwysiad y "Dysgedydd" fel hyn: Nodiadau Coffadwriaethol: An- erchiad a draddodwyd i fyfyrwyr Coleg Bala-Bangor; Gwlad Du a Gwyn: Gyda'r Undeb Seisnig yn Mai, 1915: Nodiadau Misol: Congl yr Ys- To] Sabbothol: Blodau'r Flwvddyn: y Byd Crefyddol: Adolygiadau: Nodion Enwadol, &c. Yn "Gwlad Du a Gwyn" gan y Parch. R. Gwylfa Roberts, fu ar ymweliad a ni yr hydref diweddaf, cawn a ganlyn a g!ywodd yn Toronto: Adroddai'r swyddog ei hanes yn anerch cyfarfod yn rhywle yn y wlad lIe y dygwyddodd gyfeirio at yr eneth fach o Feirion fu yn achlysur i droi m.eddwl Thomas Charles at yr angen am sefydlu'r Feibl GymdeithasâMary .Tones. Ond cyn gynted ag yr enwyd 'Mary Jones.' chwarddodd y dorf i gyd, meddai. Methai efe a dyfalu panam v chwardd- ent, a bu'n agos i'r difyrweh andwyo ei anerchiad. Ar ddiwedd y cvfarfod efiboniwvd y cyfan iddo. Daethai crycid tlawd o Gymro i'r ervmydogaeth hono'n ddiweddar. a chanddo eneth fechan o'r enw "Mary .Tones." Cv- maint oedd anwybodaeth ei wranda- wyr fpl y tybiasant i gyd mai at ferch y crydd v cvfeiriasai'r siaradwr yn ei anerchiad. Cyn 1)en vr wythnos. fodd bvngg, daeth brawd i'r Marv Jones 1,(-)no at v swvddog v Tv Beiblau. a "heisiodd ganddo swydd o dan y Cxvnnlpithns fpl 'Reihl-edudydd, ac v me wrthi heddvw yn g-wneyd ei waith yn mhellafoedd Canada. Rhifyn dyddorol yw "Cymru." Egvr ar hanesvn cvfieithiedig o waith Kon- rf-pntinnfp (Rwlra^i^d) yna dvlynir J'an amrywiaeth Masus o ysgrifau a chynyrch yr awen. Y mae y Cymro wedi ei enwaedu yn ddwfn a barddon- iaeth. Nathaniel Williams; Gwledydd y Rhyfel; Arddangosfa Gwawl-luniau y Cymdeithasau Cymreig; Hanes Boreu Ffair Rhos; Llyfrau a Llenor- orion; Oriel Ffestiniog; Bwlch Aber- giaslyn (pryddest); Ffair Castell- Newydd;" B'lodau'r Gynganedd; Cron- icl y Misoedd; Ailin (parhad); Cainc y Macwv (cynydd); At Ohebwyr. Yn ei atebiad i B. D., dywed y Gol. mai "Gwell yw ganddo beidio cyhoeddi ertliyglau ar bynciau duwinyddiol." Ni o-Ciylid cyhoeddi erthyglau duwin- yddol a phethau torpedaidd o'r fath ond mewn cyhoeddiadau wedi eu gwisgo a llafnau dur trwchus; fel y "Drych." Daeth y "Welsh Outlook" i law, ac y mae yn dderbyniol a dyddorol bob amser. Yn ei "Notes of the Month" cawn a ganlyn: The War; The Lusi- tania; The Reform of University Edu- cation; Public Courage; Wm. Jones; John Amibrose Lloyd; Strathclyde Welsh; Our Illustrations. Yna dylyn- ir gan Some Aspects of Russia; Turan- j dina (ystori) Russian Music and Painting; The Life and Opinions of Robert Roberts (parhad) A Letter on Gardening; The Latest Attack on Clasical Studies; The Spirit of the Elementary School: A War of Words: Review?, &c. Nis gallwn driechreu myned ati i gymeradwyo y "Welsh Outlook" i'n darllenwyr Cymreig. Y mae ynddo bethau. nas gall y Cymro ddysgwyl am eu gweled yn ei ienyddiaeth ei hun. Y mae y darluniau hefyd yn rhagorol.

I BUDDTJC-CT, EISTEDDFOD PITTSBURGH.…

COLUMBUS. 0.

Advertising

PYTIAU 0 PITTSBURGH. PA.

ODDIAR LANAITR TAWELFOR. I