Hide Articles List

9 articles on this Page

NODION 0 OSHXOSH, WIS. I

I CRONF A LLOYD GEOImE.

News
Cite
Share

I CRONF A LLOYD GEOImE. I At Gymry'r America: Ar gais nifer o'ch cvdgenedl a werthfawrogant eich teimladau a'ch gweithredoedd da tuag atynt yr ym- gymeraf a'ch anerch. 0 haelioni eich calon a graslonrwydd eich enaid. chwi a anfonasoch rodd dywysogaidd tuag at leddfu angenion rhai o'ch brodyr a'ch chwiorydd yn yr Hen Wlad. Dy- wedai synwyr cyffredin wrthych fod llawer o honom, o angenrheidrwydd, yn gorfod teimlo oddiwrth effeithiau andwyol y Rhyfel ar ein bywyd cym- deithasol. Nid yn unig fe roddodd Cymru o'i bechgyn goreu i ymladd tros eu gwlad a'u teyrnas, end parod ydoedd. hefyd, i ddyoddef yn ei ham- gylchiadau a'i hadnoddau cymdeithas- ol. Ond chwi wyddoch yn dda nas gellir dysgwyl i'r hen, y methedig, a'r gwael ymgynal dan faich trymach, ac ymwadu ag angenrheidiau bywyd. 0 herwydd y wasgfa naturiol yr ydym ynddi fel gwlad, yr oedd perygl i'r dosbarth hwn syrthio yn fyr o'r ym- geledd briodol. Ond yr ydvm yn ar- ^enig ddvledus i'r cyfranwyr at y Gronfa uchod am ein galluogi i osg-oi y perygl yn Llanberis, G. C. Anhawdd ydyw dadgan mewn geiriau v calondid a'r sirioldeb a amlygwyd gan ami i frawd a chwaer bryderus wrth dder- 'byn eu cyfran o'ch rhodd haelionus. Wrth dderbyn ei dogn fe wylai un hen chwaer dduwiol a gofynai tan wllth ei dagrau beth a wnaeth i'r Arglwydd gofio am dani er ei hanheilyngdod. Y cwbl oedd ganddi i ddybynu arno oedd y blwydd-dal cenedlaethol. Esitynwvd dogn i arall fu yn cerdded bron ar hyd ei oes lied faith i fyny llechwedd y Wvddfa i wrando'r efen- etvI. Yn yr addoldy rhamantus yn Waen Cwm Brwynog gwrandawodd ar v rhan fwyaf o gewri pwlpud Cymru. a'i hoff vmgom yw son am danvnt ac am weinidogion Arfon rhyw chwarter a haner canrif yn ol. Rhoddir cvfran i arall sydd, er ei waeledd maith, yn ymegnio dal ei afael yn ffrwyth y darbodaeth a'i nodweddai vn nyddiau ei iechyd. Iddo ef byddai colli ei breswylfod yn siom loes. Ac i arall, drachefn, a gollodd lawer o'i dda a fuddsoddwyd ganddo yn un o chwarel- qu Dyffryn Nantlle. Gallaf eich sicr- hau, anwyl gydgenedl, na chamddefn- yddir ac na chamleolir eich haelioni a'ch caredigrwydd. Dvoddefwyr an- uniongvrchol y Rhyfel dderbyniant o honi gan y sicrheir cynorthwv i'r dvoddefwyr uniongvrchol o Gronfa Tywysog Cymru. Derbynied y cvfran- wyr v datganiad hwn fel erwerthfawr- ogiad o'ch aberth gwirfodd trosom. Yr ydym o dan rwymau yn mhell- ach i gvdnabod gyda diolchgarwch di- ffuant gweinvddiad teg. nwvllog. a di- vm.^roi v Gronfa gan v Pwvllg-or Cen- Pfilaotbol. Dvledns iawn vr ydvm i'r foneddi>es Mrs. Llovd Georep, 3" i'r i,one(id.izion canTVnol: Mri. Jo-,eT)h Davies, R. SiJvn Roberts, M. A.. Caer- dydd: J. Owain Evans, y Rhyl, am eu hamser a'u gwasanaeth. Yr eiddoch vn wladgar. I JOHN PRTTCHARD. M. A., B. D. IJanberis, Mai Slain. 1915.

Advertising

IADOLYGIAD Y WASG.

I BUDDTJC-CT, EISTEDDFOD PITTSBURGH.…

COLUMBUS. 0.

Advertising

PYTIAU 0 PITTSBURGH. PA.

ODDIAR LANAITR TAWELFOR. I