Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

[No title]

[No title]

[No title]

I NODION PERSONOL I

News
Cite
Share

I NODION PERSONOL I Cyfeiriad y Parch. E. Thomas, New Cambria, Mo., am ryw hyd fydd y Rev. E. Thomas, Macon, Mo. Dyma fel y can Cadle i fis Mehefin: Mesur swyn mis rhosynauâeleni Lanwyd i'w ymylau; Dihalog bor deiliawg bau- Cenad gwar cnydiog erwau. Owens-Schoen.-Mehefin 24, 1915, gan y Parch. Joseph Roberts yn nghar- tref y briodasferch, yn Woodside, L. I., New York, Mr. William Henry Owens a Miss Anna Dorotha Schoen. Caw- sant briodas barchus ac anrhydeddus. Ymwelodd W. O. a Thomas W. Thomas, Norfolk, Va., llechdowyr, ag Arvonia. Nid oedd William wedi bod yma er's 37 mlynedd, a Thomas er's 26 mlynedd. Daethant yma y tro hwn i gladdu ei hewythr, David O. Thomas, Norfolk, Va. Y mae Tom yn darllen llawer ar y "Drych."âE. E. J. Yn addoldy Cymreig Minneapolis, Minn., Mehefin 16, 1915, gan y Parch. J. T. Evans, priodwyd Mr. Leroy S. Crane, Windom, Minn., a Miss Mary S. Jones, merch Mr. a Mrs. Wm. M. Jones. Ar ol y gwasanaeth caed gwledd yn nghartref rhieni y briodferch. Der- byniodd y par ieuanc lawer o roddion ac yn eu plith Feibl hardd gan yr eg- lwys. Fenton-Lewis.-Mehefin 23, 1915, yn nghapel Bethel (A.) ar E. 'Centre St., Mahanoy City, Pa., gan y Parch. J. Myrddin Jones, unwyd Dr. Ivor D. Fenton a Miss M. Theresa Lewis mewn glan briodas. Mae Dr. a Mrs. Fenton yn uchel eu parch ac yn anwyl iawn gan bobl ieuainc y dref. Ar ei ffordd i Plainfield, N. Y., aros- odd y Parch. H. R. Hughes, gweinidog eglwys A. Plymouth, Pa., dros y nos yn Utica. Cyn cychwyn i fyny, trodd i fewn i'r .Swyddfa, yn ol ei arfer pan yn y cylch, a liawen genym weled golwg raenus arno. Y mae H. R. H- yn un o'r cyfeillion y bydd yn dda genym ei weled yn troi i fewn. Daeth boneddwr tra adnabyddus yn Nghymru drosodd i Granville, N. Y., yn ddiweddar, sef Mr. O. J. Owen o Ffestiniog, brawd i'r Parch. D. 0' Brien Owen, Caernarfon, a Mr. W. M. Owen, New York. Bwriada gychwyn diwydfa newydd yn Middle Granville drwy gyfrwng cynllun o'i eiddo i droi ysbwriel y chwarelau yn llechi toi! Beth nesaf, a beth a ddywed y chwar- elwyr am hyn? Yr ydym eto am alw sylw nifer fechan o'n gohebwyr (nid yr O. N. na'r hen 0.), eithr yr orgraff nadredd- og-yn ysgrifenu llythyren neu ddwy neu dair, ac yna y gair yn troi yn neidr i ni ddychymygu ei derfyniad. Y mae cymaint o hamdden gan bob un o'n gohebwyr ag sydd genym ni. Ar- fered pawb orphen eu geiriau yn barchus. Alberta Parson, Price, merch dalent- og y Parson, athrawes yn y Western College, Oxford, 0., a dderbyniodd al- wad i Ferry Hall School, Lake For- est, ger Chicago, Ill., ond bwr- iada ymadael ag yno eto, ac ymsefydlu yn New York, a bydd ei studio yn 2 West 29th St. Un o ddysgyblion Ossip Gabrilowitseb. yw Alberta, ac yn codi i sylw yn y byd cerddorol. Yn Sonora, Meh. 13, bu farw R. E. Owens, o Sstfi Francisco, ac yn aelod o Crockett Lodge, 329 1. 0. O. F., hefyd Carquinz Ledge o F. & A. M., No. 337. Brodor ydoedd yr ymadawedig o Lanfairynghornwy, sir Fon, a mab i Richard a Mary Owens, Hendre Fawr, o'r lie uchod. Bachgen tawel a charedig oedd, ac a berchid gan bawb gorphenodd ei yrfa yn ddyn ieuanc wyth ar hugain oed a thri mis. Cyd- ymdeimlir yn fawr a'i rieni; hefyd a'i ewyrth, R. L. Owens, San Francisco. Siaredir yn uchel am ddoniau Par- son Price fel athraw cerddorol, gan y cymeradwyir dysgyblion i fyned ato o bob parth o'r Talaethau. Yn ddiwedd- ar, daeth Nana Sigourney a Diane Oste, dwy soprano, o Tennessee, a Gladys Hanson o Georgia ato. Gwnaeth Miss Hanson ei hymddangos- iad yn llwyddianus yn y chwareu Groegaidd yn Mhrifysgol Cornell, Ithaca, N. Y., yn ddiweddar. Mai 16, cynaliwyd cyngerdd cyf- archiadol i'r gweinidog, y Parch. E. J. Lewis, yn eglwys Bresbyteraidd Jack- son, 0. Canwycl Aberystwyth Dr. Parry, yna aed drwy gantawd, "Holy City" A. R. Gaul gyda chor o 35. Cy- t'eilid gan Jessie Hanna ar yr organ, a Jean Jones ar y piano; Dan M. Mor- gan yn arwain. Yr oedd yr adeilad yn orlawn, a llawer yn methu myned i fewn. Brodor yw Mr. Lewis o Lan- fabon, Morganwg. Un o blant Cefn- coedycymer yw ei dad, a'i fam o Gelli- gaer. Bydd Mr. Lewis yn treulio ei wyliau yn Big Rock, Ill., yn ystod Gorphenaf. Yr wythnos ddiweddaf, graddiodd Edwin Evans Jones, Philadelphia, gydag anrhydedd yn Princeton Uni- versity. Mab ydyw Edwin i'r Parch. Richard T. Jones, D. D., a'i briod. Enw morwynol Mrs. Jones oedd Jennie Evans, merch i'r diwecfHar Wil- liam Evans, Rome, N. Y., a chwaer i'r diweddar Dr. Edwin Evans, y Barn- ydd Isaac Evans, a'r Anrhydeddus Da- vid G. Evans. Mae yr ail fab, Rich- ard T. (Jr.), wedi myned trwy yr ar- holiadau yn llwyddianus, a bydd yn myned i Princeton yn yr hydref. Cyfarchiad Gwyngyll yn mhriodas Mr. Leroy S. Crane, Windom, Minn., a Miss Mary S. Jones, merch Mr. a Mrs. William M. Jones, Minneapolis.: On the river of time waits grief and song; A thousand little crafts are moving along; And yonder, I see a beautiful sight, Two small canoes are paddling their might. Nearer and nearer they come down the stream; Closer and closer come Sugar and Cream; Both in a sudden abandoned the strife. Finally decided to quit such a life; For two hearts united in one small canoe On the river of time is far better than two. To our old friend Mayme and her faithful Leroy, Their lives may be circled by endless joy. Yr wythnos ddiweddaf galwodd fy hen gyfaill a'm cyn-weinidog, y Parch. L. Ton Evans a'i briod a'u bachgen bychan, Arthur Judson, i'm gweled, a llawenydd mawr oedd cael cydgwrdd. Cawsom adgyfnerthiad ysbryd wrth fyned dros hanes y blynyddau dreul- iasom gyda'n gilydd yn Edwardsville, tra yn ymladd ochr yn ochr yn erbyn y ddiod feddwol, a drygau eraill. Caw- som rai prydiau ein taro i lawr, ond hefyd cawsom fuddugoliaethau ysgub- ol, ac mae y dyldnwad yn aros hyd heddyw. Mae Mr. Evans o hyd yn dy- heu am efengyleiddio Ynys Haiti, lie y treuliodd rai blynyddau gan aberthu bron hyd at waed, er mwyn y truein- iaid yno, ond methodd gael y gefnog- aeth ddyladwy gan y rhai ddylasent gefnogi ei ymdrech. Ar ei daith i bregethu i eglwys y B. yn Lansford, Pa., yr oedd y gwr parchedig y tro hwn, a He y dysgwyliai bregethu ddau Sabboth.âGlan Cleddy. Scranton, Pa., Meh. 23ain.-Yr wythnos ddiweddaf dychwelodd Miss Mary C. Nicholas, merch eich goheb- ydd Wm. J. Nicholas a'i briod, gartref o Palma Soriano, Cuba, lie mae yn athrawes genadol o dan nawdd y W. H. M. B., Chicago, 111. Mae y chwaer ieuanc hon wedi treulio tair blynedd yn Cuba, yn gwneyd gwaith cenadol gyda llwyddiant sylweddol. Beth bynag, o herwydd y gwres eithafol, ofna y bydd rhaid iddi aros yn y Tal- aethau am flwyddyn neu ddwy rhag anmharu ei hiechyd. Ei chyfeiriad tra gartref fydd 1711 N. Sumner Avenue, Scranton, Pa.âGoh. Tamaqua, Pa.âBu farw Cymro ad- nabyddus yn y parth hwn o'r dalaeth foreu Mercher, Mehefin 16. sef Dafydd Jones, efe yn 66 mlwydd o oedran. Cafodd fordaith arw ar gefnfor byw- yd, ond yr oedd ei gwmpawd at y nod. Ei elyn dinystriol oedd y cancer. Gwnai ei gartref gyda ei ferch, lie y cafodd. 'bob ymgeledd oddiar ei Haw. Hen arolygydd Glofa Rhif 11 ydoedd Mr..Tones, a'i hen gartref ydoedd Coaldale. Yr oedd hefyd yn aelod o hen eglwys Gymreig Ash ton, a gwas- anaethodd fel ysgrifenydd yr eglwys am beth amser ,a'i ddiweddar dad oedd o'i flaen. Yr oedd ei briod wedi ei flaenori er's peth amser; un o'r Gwilymiaid oedd. Gadawa Mr. Jones bedwar o feibion a dwy o ferched mewn galar ar ei ol: hefyd un chwaer. sef Mrs. Lewis Hughes, priod Bardd yr Eingion. Claddwyd ef yn mynwent yr Odyddion, pan y daeth torf fawr yn nghyd i dalu y gymwynes olaf i'w weddillion marwol. Pregethwyd ar vr achlysur gan y Parch. Theophilus Davies, Plains.âYr wythnos o'r blaen. claddwyd Fred Tngram, o'r lie hwn yn mynwent yr Odvddion. Gen- edigol ydoedd o Brvnmawr. sir Fvn- wy. D. C. Yr oedd Fred yn gryn dip- yn o fardd: fe gyfansoddodd lawer yn yr iaith Raesneg, ac yn ei ddvdd yr opdrl yn ddvn o alluoedd cryflon.- Gwilym Ddu. Canton, Ohio.-Caniatewch i mi ychydig ofod yn y "Drych" er mwyn hysbysu Cymry cylchoedd y dalaeth I hon, Talaeth Ohio, fod gwyl flynyddol Cymry Canton i'w cnynal ar y lOfed o Gorphenaf y mis nesaf ger Niger's Lake, fel arferol. Mae y dydd yn byr- hau yn niwedd mis Awst, fel y gwydd- och, ac wrth gyfarfod a'u gilydd yn mis Gorphenaf gallwn dreulio a.wr yn fwy gyda'u gilydd. Cyfarfyddodd llawer o hen ffryndiau yn yr wyl ddi- weddaf a'r pren almon wedi blodeuo a'r farf fel sidan gwyn heb weld eu gilydd am yn agos i ddeugain mlyn- edd. Y fath lawenvdd oedd yn y cyf- arfyddiad yn ol yr hanes! Bydd digon o ice cream a coffee yn rhad i'r Cvmrv. Mae croesaw i bawb a rtdel ar ddvdd yr wyl. Bydd digon o ddifvrwoh i bob oed yn v prydnawn.âT. Clarke. 0 Fwlch v Gwynt i Ddinas v "Drvch." Wn i ddim pa mor drist n digalon oedd Adda ac Efa pan yn gadael Eden am y tro olaf am byth, ond mentraf ddweyd nad oeddynt yn teimlo mor anhawdd i adael yr ardd ag oedd i Mair a minau adael Bwlch y Gwynt. Nid oedd gan Adda ac Efa neb i ganu ffarwel a hwy; na, nid oeddynt hwy yn gwybod beth oedd siglo dwylaw a chyfeillion caredig, ac nid oedd ond yn unig y creaduriaid i'w gadael, a'r oil o honynt fel pe yn gwybod fod y ddau wedi gwneyd rhywbeth o le, ac fel yr Ellmyniaid, yn barotach i gorn- io a llarpio y ddau am iddynt ddigio eu Creawdwr. Fel arall yn hollol y bu gyda ni, ein dau; cawsom y croesaw a'r caredigrwydd mwyaf am'dair blyn- edd o amser, fel mai nid gwaith hawdd oedd siglo dwylaw o bosibl am y tro olaf a chyfeillion hoff yn Wind Gap a Bangor. Hyfryd o beth ydyw cael cyfeillion da a. charedig, yn enwedig yn y dyddiau drwg hyn; dyddiau yn Hawn o ryfela. Yr wyf trwy hyn o linellau yn diolch i Mr. John R. Hughes a'i fam, am eu caredigrwydd mawr a ni, o dan eu cronglwyd hwy y cvsgais y noson gyntaf a'r' olaf yn Wind Gap. Cofion goreu atynt hwy a'r eglwys He y bum yn aelod o honi; ie, eglwys ac y teimlais "ysbryd y peth byw" yn ymwneyd a hi lawer tro. Yr wyf eto yn dymuno pob daioiii ar ran pawb yna.âJohn M. Roberts (loan Euron), Utica, N. Y. « I

[No title]

Advertising

PARCH. WALTER JONES. M. A.…

Y DIWEDDAR JOSEPH J. DAVIES.…