Hide Articles List

9 articles on this Page

BERTHA PRICHARD YN MARW YN…

Advertising

RHAGORIAETHAU ARIAN PAPYR.

! EDNYFED LEWIS. Y TENORYDD.

IY DDIWEDBAJfc MRS. MARY ANN…

CYFAE.F0B BCSBARTH BWYREIN-IOL…

News
Cite
Share

CYFAE.F0B BCSBARTH BWYREIN- IOL CYM AT"ri" Y GrORLLEWIN. Adroddiad y Parch. R. T. Richards, Ysgrifenydd. Cynaliwyd yr wyl hon eleni yn Wil- liamsburg, la., Mehefin 4-6, 1915. Dechreuwyd gan James C. Morris, Cotter. Darllenwyd cofnodion y Cyf- arfod Dosbarth diweddaf, a chadarn- bawyd hv/ynt. Llywyddwyd y cyfar- fod cyntaf gan Humphrey Richards, Washington, la. Etholwyd y swydd- ogion canlynol: Llywydd, Parch. L. W. Morris, Williamsburg; ysgrifen- ydd, Parch. R. T. Ricliards, Cotter; trysorydd, Robert Evans, Salem. Der- byniwyd y Parch. J. Parry Jones yn aelod o'r Cyfarfod Dosbarth ar sail ei lythyrau cymeradwyol o Gymru. Gwahoddwyd i gydeisteddiad a ni y Parch. H. W. Owen, Lime Springs, la., a Henry Davies, Salem. Ar ol anerchiadau byrion ymarferol gan y Llywydd (Mr. H. Richards), a rhai o'r cynrychiolwyr, aed at y mat- erion eglwysig canlynol: Ceisiadau am gymorth oddiwrth eg- lwys Williamsburg ac eglwys Dawn, Mo. Cais o eglwys Bethel, Cotter, am y Gymanfa y flwyddyn nesaf, 1916. Cymeradwyaeth o eglwys Salem i or- deinio y brawd J. Parry Jones yn y Gymanfa nesaf yn Wymore, Nebraska. Pasiwyd fod y Cyfarfod Dosbarth yn awgrymu i eglwys Salem, Long Creek, y priodoldeb iddynt gynal y Cwrdd Dosbarth yno y flwyddyn nesaf. Siaradwyd ar gyflwr ysbrydol eg- lwysi y cylch gan Mr. J. C. Morris, Bethel; Parch. T. W. Morris, Wil- liamsburg; a Robert Evans, Salem. Dewiswyd y pwyllgorau caniynol: Pwyllgor Afiechyd a Marwolaethau, Parch. T. W. Morris; T. T. Parry a'r Parch. J. P. Jones. Pwyllgor Cenadol, Robert Evans, Salem; J. C. Morris, Bethel, a W. W. Williams. Pwyllgor Dirwestol, Parch. R. T. Richards, Bethel; Thos. R. Williams, Robert L. Parry, H. Richards. Etholwyd yn gynrychiolwyr i'r Gymanfa nesaf: Robert L. Parry, Williamsburg a James C. Morris, Bethel. Dewiswyd fel eilydd Robert Evans, Salem. Yn ail eisteddiad y Cyfarfod Dos- barth brydnawn Sadwrn cyflwynwyd i sylw adroddiadau y gwahanol bwyll- gorau fel y canlyn: 1. Adroddiad, Pwyllgor Afiechyd a Marwolaethau. Fod llythyrau o gyd- ymdeimlad i gael eu hanfon gan yr ys- grifenydd i'r rhai canlynol: Mrs. J. D. Evans, Williamsburg, ar farwol- aeth ei phriod, yr hwn oedd yn swydd- og ffyddlon o'n heglwys yma. Dym- una'r Cyfarfod Dosbarth adferiad fbu- an i Mrs. Evans o'i chystudd. Mri. R. L. Parry a T. T. Parry, Williamsburg, ar farwolaeth eu mam Mrs. Maria Parry. John Davies. Bethel, ar far- wolaeth ei chwaer, Mrs. Rachel Ed- wards. Hefyd a'i phriod Evan Ed- wards, Cotter. Drwg oedd gan y Cyf- arfod Dosbarth dfieall am waeledd Mr. Edwards. Eiddunir iddo adferiad buan. Gofidiai'r Cyfarfod Dosbarth am absenoldeb y Parch. Hugh X. Hughes, Dawn, Mo., o herwydd gwael- edd, a phasiwyd yn unfrydol i anfon cofion cynes ato, a dymuniadau da am ei adferiad. 2. Adroddiad y PwyIIgor Cenadol. Gan fod cynifer o frodyr a chwiorydd yn Williamsburg a'r gymydogaeth nad ydynt yn gallu mwynhau yr Efengyl yn yr iaith Saesneg, ac mai yr unig obaith iddynt mwyach i gael moddion Cymreig ydyw trwy barhad yr eglwys Fethodistaidd, yr ydym fel pwyllgor yn cymeradwyo cais yr eglwys am gy- morth genadol. Gan fod yr Hybarch. H. X. Hughes wedi myned yn mlaen mewn dyddiau ac ar derfyn gwaith y dydd. yr ydym fel pwyllgor yn cym- eradwyo cais eglwys Dawn hefyd am help cenadol. 3. Adroddiad y Pwylleror Dirwest- ol. Fod y Cyfarfod Dosbarth yn mawr lawenhau yn y llwyddiant an- nghyffredin sydd ar Ddirwest ar hyn o bryd yn Nhalaeth Iowa. Ein bod fel Cyfarfod Dosbarth yn llangvfarch y weinidogaeth wladol ar y rhal-olygon dysglaer sydd genym am Wahardd- iaeth cenedlaethol yn y dyfodol agos. Tra yn gofidio yn ddwys o herwydd y Rhyfel ofnadwy sydd yn Ewrop, yr ydym yn diolch i Dduw fod yna addewid o Iwyddiant digymar a buan dirwest a sobrwydd cydgenedlaethol. Ein bod yn gwasgu ar holl aelodau eg- lwysig y Cyfarfod Dosbarth i lwvr- ymwrthod oddiwrth yr arferiad pech- adurus o yfed diodydd meddwol. Fod cymeradwyaeth wresog yn cael ei rhoddi i ymdrech ddi-ildio y Senator Clarkson (Cymro o darddiad) o blaid dadwneyd y Mulct Law. Pleidleisiodd y Cyfarfod Dosbarth yn unfrydol yn ffafr y 'ceisiadau a'r penderfyniadau uchod a gyflwynwyd i sylw. Cafwyd eneiniad ar y Seiat Gyffredinol brydnawn Sadwrn; y mater gerbron ydoedd, "Cadwraeth y Sabboth. Agorwyd yr ymddyddan gan y Parch. H. W. Owen, Lime Springs, a siaradwyd gan amryw o'r brodyr". Pregethwyd gan y Parch. H. W. Owens, J. T. Jones, Salem, a R. T. Richards, Bethel. Cafwyd Cyfarfod Dosbarth rhagorol yn mhob ystyr. Da yn wir oedd bod yno. Pasiwyd pleidlais o ddiolchgar- weh i eglwys Williamsburg am eu croesaw. Gohiriwyd hyd alwad y llywydd.

T TY AR Y TYWOD

EISTEBBFOT FFAR Y BYD A'R…

YN SWN Y PLANT.