Hide Articles List

9 articles on this Page

BERTHA PRICHARD YN MARW YN…

Advertising

RHAGORIAETHAU ARIAN PAPYR.

! EDNYFED LEWIS. Y TENORYDD.

IY DDIWEDBAJfc MRS. MARY ANN…

News
Cite
Share

I Y DDIWEDBAJfc MRS. MARY ANN THOMAS. ELIZABETH. N. J. I Gan y Parch. R. Powell. Un o heddychol ffyddloniaid Israel oedd Mrs. Thomas, ac y mae ei choff- adwriaeth yn fendigedig gan bawb a'i hadwaenent hi; a fhiraeth calon sydd ganddynt am dani hi. Merch ydoedd i Edward a Mary Ann Richards o Ran- dirmwyn, swydd Gaerfyrddin; a hi oedd yr hynaf o saith o blant, sef chwe merch ac un mrub. Y mae pedwar o'r merched eto yn fyw. Ganwyd hi mewn ffermdy o'r enw Tynyfoel yn Rhandirmwyn Mawrth 25, 1847, a bu farw yn Wilkes-Barre, yn nhy ei chwaer ieuengaf, Mrs. Owen R. Hughes, y Sul, Mehefin y 6ed, am chwarter i bump y prydnawn, yn y tawelwch mwyaf pan yn ychydig dros 67 o flwyddi oed. Priododd Mrs. Thomas pan yn bur ieuanc a dyn ieu- anc a ddaethai o gymydogaeth gyf- agos iddi o'r enw Lewis Thomas, a ganwyd iddynt chwech o blant, 'sef tair merch a thri fab, pump o'r rhai sydd heddyw yn fyw. Cafodd ei mab hynaf ei ladd ryw bymtheg mlynedd yn ol yn y Red Ash Mines yn Wilkes- Barre, Pa., yr hwn fu yn ergyd trwm iawn iddi hi yn ngyrfa bywyd, oblegid yr oedd yn fab ffyddlon iawn i'w fam. Heb fod yn hir wedi i Mary Ann Richards a Lewis Thomas ymbriodi a'u gilydd yn Rhandirmwyn ymfudasant i'r wlad hon gan ymsefydlu yn Wilkes- Barre, lie y treuliodd weddill ei hoes gyda'r eithriad o bedair blynedd a dreuliodd hi yn Elizabeth, N. J. Fel llawer o'r hil ddynol gwelodd ami a blin gystuddiau. t Pan tua 40 oed collodd ibriod ei hieuenctyd gan adael yn ei gofal chwech o blant. dau o ba rai oedd yn ieuainc iawn; ac fel y cry- bwyllasom, yn mhen rhai blynyddoedd ar ol hyny, collodd ei mab hynaf, Ed- ward, drwy ddamwain. Ergydion trymion iawn fu v rhai hyn iddi hi. a diau yn anuniongyrchol iddynt fyrhau ei hoes hi. Ymladdodrl frwydr bywyd yn dda. a ohododd ei phlant yn an- rhydeddus, gan siorhau iddyn r- bob peth oedd yn angenrbaid bywyd, ac y mae narch ei nhlant iddi hi yn awr yn ddiderfyn. Dvmor yn ol. er mwvn bywiolaeth well i'r plant symudodd i N. J.. ond yn Wilkes-Barre yr oedd ei chalon hi: ac er mwyn mwynhau Jiwbili sefydliad yr achos Methodist- aidd Cymreig yn y dref hono, daeth i fvny o New Jersey, Mai 29, ac ar ei fford(I i'r canelâMethodistaidd â i sryfarfod y Jiwbili. foreli Sul cafodd ergyrl trwm o'r parlys. Yn mhen ych- ydig ddvddiau ar ol hyn, cafodd er- gyri arall yr hwn a fu yn angeu iddi. Ddydd Mercher, Mehefin 9fed, ym- gasglodd tyrfa fawr o wyr a gwrag- edd bucheddol i gladdu ei gweddillion y rhai a osodwyd i orwedd yn ymyl gweddillion priod ei hieuenctyd yn nghladdfa gyhoeddus y dref. Cynal- iwyd gwasanaeth crefyddol iddi hi yn nghapel y Methodistiaid ar Brewer Hill, lie y bu hi yn aelod ffyddlon am Y rhan fwyaf o'i hoes, Mehefin y 9fed; pryd y pregethwyd yn effeithiol a tharawiadol gan y Parch. R. R. Dav- ies, gweinidog newydd poblogaidd yr eglwys, oddiwrth y geiriau "Bydd ffyddlawn hyd angeu, a mi a roddaf i ti goron y bywyd," a chanwyd amryw emynau yn y gwasanaeth cyfaddas i'r amgychiad. Gorphenwyd y gwasan- aeth wrth y bedd drwy ganu yr emyn arferol gan y Cymry, "Bydd myrdd o ryfeddodau," &c. Yr oedd ein chwaer yn aelod cref- yddol gyda'r Methodistiaid drwy ei hoes, ac yn gymeriad dilychwyn yn yr eglwys. Yr oedd iddi hefyd air da gan ibawb a chan y gwirionedd ei hun. Hyderwn y bydd ei phlant oil yn deil- wng o honi. Ei hunig a'i hoff bapyr oedd y "Drych," yr hwn a ddarllenai gyda bias bob wythnos. Ffarwel bell- ach, fy chwaer anwyl a da, "Cu iawn fuost genyf fi." Huned yn dawel. Duw fyddo yn nodded i'w phlant trist ac i'w chwiorydd galarus ydyw ein gweddi daer.

CYFAE.F0B BCSBARTH BWYREIN-IOL…

T TY AR Y TYWOD

EISTEBBFOT FFAR Y BYD A'R…

YN SWN Y PLANT.