Hide Articles List

9 articles on this Page

BERTHA PRICHARD YN MARW YN…

Advertising

RHAGORIAETHAU ARIAN PAPYR.

News
Cite
Share

RHAGORIAETHAU ARIAN PAPYR. Wedi ei Sylfaenu ar Rwymebau yn Dwyn Tri y Cant o Log ar y Safon Aur i'r Llywodraeth. Gan H. W. Evans, Plainsville, Pa. Dios a diwad yw y gosodiad, Pe bu- asai holl arian papyr y wlad wedi eu gosod mewn cylchrediad fel benthyg o drysordy y llywodraeth i amaethwyr, cwmniau rheilffyrdd, a phawb o'r dinasyddion, allai roddi sicrwydd di- gonol am danynt, a chyhoeddi trwy ddeddf fod yr holl arian papyr cylch- redol yn daliad cyfreithlawn o bob dy- led. a bod aur ac arian fel eu bathir i fod o werth cyfartal i'r arian papyr, ni fuasai gan y rhyfel Ewropeaidd un math o ddylanwad niweidiol ar arian- aeth yr Unol Dalaethau. Gwanheid y safon aur trwy fynd i ddyled mewn gwledydd estronol am echwynion ar log ar gyfoeth y wlad hon am o bump i ddeg o weithiau yn fwy na'r aur sydd yn y wlad, fel y mae hawl gyfiawn gan estroniaid ar gwm- niau a phersonau am lawer mwy o arian na'r holl aur yn y wlad, fel y mae galwad am yr aur, yn tynu y safon neu y sylfaen allan o dan yr arian cylchynol. Adeilad ar y tywod yw ein harianaeth bresenol. Tra y byddai arian cylchredol sylfaenedig ar amaethdai, tai byw, rheilffyrdd, glo- feydd, maelfeydd, a holl adnoddau cynyrchiol, fel creigiau.cedyrn yn syl- faen dragwyddol dan yr arian cylch- redol newydd. Rhagoriaeth arall y byddai y safon yn ddigon mawr i gynal digonedd o arian ar gyfer pob angen, gellid cyhoeddi deg mil o fil- iynau o ddoleri o arian, ar haner cyf- oeth y wlad, a bod y dyogelwch yn ,bum doler ar gyfer pob doler ech- wyniad. Byddai y cynllun yn fwy.ystwyth ar gyfer y galwad. Gallai y llywodraeth gyhoeddi digon i gyflenwi y galwad. Ac-wrth natur yr arian, ni fyddai un rhwystr ar ffordd neb, a phawb i dalu eu dyled (pan y gallent. Byddai y ddy- led i'r llywodraeth. Byddai yn sefydlu manteision cyfar- tal i holl ddinasyddion y wlad. Nid oes lie i rydd-gystadleuaeth gyfartal yn y gyfundrefn arianol bresenol. Di- gon o arian yn y Dwyrain am bump neu chwech y cant, a deddfau yn an- nghyfreithloni dros chwech y cant..Y Talaethau Gorllewinol yn cyfreithloni deg y cant er tynu cyfalaf allan yno; personau unigol yn gorfod talu chwech y cant yn y Dwyrain, tra y mae cwm- niau mawrion yn cael arian o wledydd tramor am o dri i bedwar y cant. Ond byddai ein cynllun newydd yn gosod arian o fewn cyraedd pawb am dri y cant, tra bydd y llywodraeth yn talu dau y cant o log i gynilwyr tlawd, y mae hyny mewn ystyr yn dweyd taw dau y cant yw gwir werth arian mewn lie sicr. Trwy helaethu cynllun yr ariandai llythyrfaol, i dalu dau y cant i bawb am eu cynilion, ac echwyna i bawb am dri y cant, sefydlid manteision cyfar- tal i bawb, yna gellid profi gwerth rhydd gystadleuaeth fasnachol. Nid yw yn bosibl i bersonau neu gwmniau bychain sydd yn gorfod talu chwech y cant i'r ariandai, tra mae cwmniau mawrion yn cynal ariandai, a chael arian am dri y cant, i gjstadlu yn llwyddianus a'r corfforiaethau, ond pan ddaw yr arian am yr un llog i bawb, beiddiaf ddweyd y bydd man- teision y dyn unigol galluog yn rha- gori ar gwmniau mawrion, ac yna byddai yn bosibl cael teyrnas Dduw yn y pethau daearol fel yn yr ysbryd- ol. Plant yn yr un teulu yn medd- ianu manteision cyfartal, neu ddefaid yn cael eu bugeilio i bori yn yr un tir o'r bron. Byddai llog cyson ac arian cyfwerth cant yn sefydlu gwerth cy.%)n yn arian y wlad, a byddai swydd-dal y cyflog- edig yn rheoleiddio eu gwerth, wrth y gwaith. Y mae llog yn awr fel cread- ur gwyllt dan reolaeth anturwyr, os bydd. arian yn brin, newidir y llog, neu yn hytrach codir ef; os gor-ddigon- edd o arian, gwesgir y llog i lawr, a thrwy yr arian cyfnewidir gwerth nwyddau o bob math, am hyny, byddai llog sefydlog a digon o arian yn sef- ydlu llwyddiant parhaus. Byddai Hog cyson ag arian cyfwerth yn sefydlu sylfaen gyfiawn dan fas- nach y wlad. Nid oes modd bod yn garedig at weithwyr tlodion tra y mae gofynion cyfalaf yn ymddibynu ar hen drefniadau annuwiol a gormesol ac hunanol. Tueddiadau arianol a chwantau cnawdol yw yr unig allu- oedd" meddyliol sydd yn caniatau dau y cant o log i'r tlawd pryderus, a deg y cant i'r arianwr hunanol. Creadur tlawd yw dyn heb ddeall mawrion dru- gareddau Duw yn natur ar gyfer an- gen dynion, rhoddion Duw i'r plant yw holl adnoddau ein tir. Paham ynte y byddwn mor annuwiol a gorthrymu ein gilydd a,llog uwchlaw enill cyf- oeth y wlad, neu gynydd y trigolion. Cynydd y bobl mewn rhif a dadblygiad yw y galwad, ac y mae yn eglur fod llog uchel yn gorgyfoethogi yr ych- ydig trwy dlodi y llaweroedd, yr hyn wrth natur pethau, sydd yn lleihau y galwad. Pe byddai y bobl yn penderfynu talu holl ddyledion rhyfeloedd ag ar- ian papyr y llywodraeth heb un llog, byddai'r arian yn dreth gyffredinol yn erbyn cyfoeth presenol y bobl, ac yn gorfodi cyfoeth i dalu y draul drwy leihau gwerth cyfoeth yn gyffredinol, felly arbedid y llog ar y draul. Nid oes yr un gronyn o chwareu teg yn y cynllun o dynu y milwyr wrth oedran neu wrth y cant i aberthu eu hunain er amddiffyn cyfoeth y wlad, ac ech- wyna arian a'u talu yn ol gyda Hog blynyddol. Nid bai y plant sydd yn tyfu sydd yn cynyrchu rhyfel, ond pechodau y gorphenol a'r presenol. Yna cyfoeth ddylai dalu y treuliau. Felly, byddai talu dyledion rhyfeloedd mewn arian papyr yn daliad cyfreith- Ion am bob dyled, yn un o'r moddion mwyaf effeithiol i sefydlu heddwch ar y ddaear.

! EDNYFED LEWIS. Y TENORYDD.

IY DDIWEDBAJfc MRS. MARY ANN…

CYFAE.F0B BCSBARTH BWYREIN-IOL…

T TY AR Y TYWOD

EISTEBBFOT FFAR Y BYD A'R…

YN SWN Y PLANT.