Hide Articles List

7 articles on this Page

Eisteddfod Gadeiriol Eglwyswyr…

Adolygiad y Wasg

Lloffion o'r Meusydd Addfed.

DEONIAETH ARFON.

YSTRAD.

GLANOGWEN, BETHESDA

News
Cite
Share

GLANOGWEN, BETHESDA MARW A CHLADDU.âTarawyd preswylwyr y lie uchod A braw, hiraeth, a galar, pan led- aenwyd y newydd prudd fod Mrs. Williams, priod Mr. Willie Williams, y Gerlan, wedl ymadael &'r fuobedd hon yn gynar nos Sul, Cbwefror 18fed. Cafodd wythnoaau o gya- tudd, a bwnw yn un caled ar rai adegau; brydiau eraill byddai yn hynod earnwyth, ond dioddefodd yr oil yn dawel a dirwgnach, can foddloni yn hollol i'r ewyllya ddwyfol. Yr oedd llawer o nodweddion da yn perthyn i'r ymadawedig. Pur ydoedd el hiaith bob amaer, ac yr oedd yn liafurua, darbodua, a threfnua yn el theulu. Un path amlwg arall oedd ei dull moeagar a'l chyfarchiad alriol wrth baeio ar yr heol, neu rhyw le arall. Byddai gw§n bob amser ar el gwyneb fel gwdn haul, yn taBu airioldeb i bawb a'i cy farfyddai, ao fedeimla el phriod a'i phlaht fod ei cholli yn gwneyd cyfnewidiad mawr yn yr amgylchiadau. Bu yr ymadawedig yn aelod ffyddlawn a selog gydag aohoa Criat yn Glan- ogwen, a bydd gwagder a chwithdod mawr ar ei ho! ymhob rhan o waaamieth yr Eglwya. Y dydd lau canlynol i'w marwolaeth, daeth torf luoaog o'i chydnabod i weini iddi y gym- wyuaa olaf drwy hebrwug el gweddillion I Erw Duw yn Coetmor. Gweinyddwyd aryr achlyaur gan y Parch. D. Thomas, curad. Gadawodd ar el hol yn myd y profedigaethau a'r galar briod hoff a phed war 0 blant bychaln, yr bynaf ohonynt ond 12 oed. Y mae cydym- delinlad eang A'i hanwyl briod a'r plant oil, yn arbenig el phriod, yr hwn aydd yn bur wael el iechyd er's wythnoaau. Nawdd y nef fo drce y teulu oil yu eu trallod chwerw, a dymunwn i Mr. Williams lwyr adferiad i'w gynhefin iechyd. ARDDODIAD DWYLAW.â Y dydd olaf yn Mawrth, bydd Arglwydd Eagob Bangor yn ymweled ag Eglwys Llanllechid i weinyddu yr Ordinhad o Arddodiad Dwylaw. Y mae dosbarth wedi ei ffurfio eiaioes yn Glanogwen i barotol yr ymgeiswyr.â W H.R.

LLANRUG.