Hide Articles List

7 articles on this Page

Eisteddfod Gadeiriol Eglwyswyr…

Adolygiad y Wasg

Lloffion o'r Meusydd Addfed.

DEONIAETH ARFON.

News
Cite
Share

DEONIAETH ARFON. BANGOR. Dydd Gwyl Dewi.-Ar Ddydd Gwyl Dewi cafwyd Gwasanaeth Cymraeg yn yr Eglwya Gadeiriol, pryd y pregethwyd gan Qanon Lewis, rheithor Llanystunadwy. Garaivys.-Y mae y Deon wedi fcrefnu Gwasanaethau arbenig yn yr Eglwys Gadeiriol yn ystod tymor y Garawys. Ceir gwasanaeth a phregeth Mawrth 8fed gan y Parch. E. L. Southam, Prior of Snowdon Ranger; Mawrth 15fod, pre- gethir gan y Parch. D. Jenkins, fioer Porthmadog; Mawrth 22ain, bydd y Parch. C. W. Barlow, Vice-Principal of the Training College, yn traddodi y Genadwri Ddwyfol; Mawrth 29ain, gwelwn mai y Parch. R. Hughes Williams, rheithor y Gaerwen, Mon, fydd yn Ilenwi pwlpud yr hen Eglwys Gadeiriol; Ebrill 5ed, ceir pregeth gay Parch. G. R. Da vies, fioer Esclusham. Yn ychwanegol at y pregethwyr uchod bydd y Doon ei hun yn rhoddi cyfarwyddiadau bob nos Lun am 7.45. Ar y pysiciau canlynol y bydd y Deon yn traethu:â"Pa fodd yr ydym wedi cael yr Eglwys," "Pa fodd yr ydym wedi cael Gweinidogaeth Gristion- j ogol/' "Pa fodd yr ydym wedi cael y Beibl," "Pa fodd yr ydym wedi cael y Credoau," "Pa fodd yr ydym wedi cael y Sul," "Pa fodd yr ydym wedi cael y Sacramentau." Bydd pob peth a draethir gan y Deon yn werth i wrando arno bob amser. Yr ydys yn hyderu y bydd i bob Eglwyswr fanteisio ar y Gwasanaethau arbenig uchod. Gwyddys y bydd llawer yn darllen llenyddiaeth arbenig yn ystod tymor y Garawys, y mae y Deon yn cymeradwyo llyfr y Parch. F. A. Ire- monger, "Before the Morning Watch." Y mae i'w gael am 2s 6c gan Longman's, Llundain. LLANLLYFNI- Darn or 'lI-fagazine.Y dydd o'r bli&n derbyniwyd y newydd trist fod un yn rliagor o ddewrion fechgyn Llanllyfni wedi cwympo ar faes y gad yn Ffrainc, aef Private. Griffith Roberta, mab Mr. a Mrs. Wm. Roberts, 9, Rhedyw Road, Llan- Uyfui. Bachgen ieuanc tawel, dirodree, gweithgar a ffyddlon ydoedd ein diweddar frawd, bob amser yn barod i gynorthwyo yngwaith yr Eglwys pan y gelwid am ei wasanaeth. Bu yil athraw ac yn ysgrif- enydd yr Yagol Sul, ao fel y sylwodd un brawd, yr oedd yn esiampl o ddefosiwn yn y gwiasanaeth cyhoeddus. Chwith meddwl j na welwn ef mwyach yn ein plith, ond credwn fod Robert heddyw mewn gloewach nen na'n daear lli. Cydymdeimlir yn ddwfn a'r rhieni a'r teulu yn eu trallod trist. Bydded i Dduw pob diddanwch eu diddanu a gobaith Efengyl lesu Grist." -R.I.P. CAERNARFON. Eglwys Dewi Sant.-Ar nos Wyl Dewi, cynhaldwyd gwasanaeth arbenig yn yr Eglwys uchod, pryd y pregethwyd gan y Parch. D. P. Thomas, ficer Corris. De- allwn fod yna luaws mawr wedi dyfod yn nghyd i wrando ar Mr. Thomas yn traethu ei genadwri. Penrhoegaruedd. H. JONES.

YSTRAD.

GLANOGWEN, BETHESDA

LLANRUG.