Hide Articles List

5 articles on this Page

Nodiadau Cyffredinol.

Coleg Dewi Santo

Llythyp Llundain.

Yn Nyffryn Teifl.j

News
Cite
Share

Yn Nyffryn Teifl. (Gan JOJDf T GWAI). ANGLADI).-Dydd Iau, Mawrth laf, daeth torf fawr o gyfeiliion ynghyd i hebrwng gweddillibn marwol y ddiweddar Mrs. Dinah Mary Morris a'i babnii bychan i fynwent Pen- boyr. Gwelwyd arwyddion o alar dwfn a chyffredinol ymhlith ei haml gyfaillion. I Gweinyddwyd YI1 Peulanganol a Pbenboyr j gau y Parch. D. Jenkins, rheithor. Chwar- | enwyd y I Dead March' yu yr eglwys gan Miss Annie Davies, Ffjnunnbedr. Y prif ulat wyr oeadyut:âMr. Willie Morris (priod), Mrs Rachel Davies (m,am), Mr. Johnny; Davies, Goiden Grove (brawd), Mr. a Mrs T. Crompton, Peuwalk (brawd-yn-nghyfraith a chwaer), a nifer fawr o terthynasau ereill. Yr oedd llawer o flodau-dyrch heirdd yn gorchu idio'r arch. Kstyuir y cydymdeimlad llwyraf a'r oil o'i, galarwtr yti eii hiraeth ar 01 un oedd mor aitwyl iddynt. Yr oedd parch mawr i'r ymidtveklig gan bawb, a "u ei Ile yi, wag yu )' tculn, yr Eg!wye, a'r Ysgol Sul. Nawdd y Nef fo'n dijion dros el ten lu cyhtudd. LL.\G.LE -os GWJI Dewi, c^d a vd eis- teddfod y plant yn Li»uge;er. Llywvddwyd gan y Parch. H. Jones, fioer, a chafwyd arwelnydd campus, yn mherson Mr. Bonoir Jenkins, St. James. Yr ysgrifenydd oM. Mr. Evan Thomas, Penpwll, a'r trysorydd. Mr. Thomas Davies, Glasdir. Miss C. Jones, A.T.C.L., Derw Mills, oedd y gyfeilyddes. Y beirniaid oeddynt: Cerddoriaeth, Mr. Ebaa Jones, Aberbanc; Adroddiadau, dlo., Parek. D. Jenkins, rheithor Penboyr. G^niadwaiik, Mrs. Jones Williams, a Itiaii C. Davies, Gwr- fach. Yr oeid 8fon y gystadleu-ieth yn wlr dda. Obervydd diffyg gofud, nia gellir sy- hoeddi rhestr y Vjuddu^wyr. LLANDTrmoe.âNos Sill w ythnos i'r alt- weddaf, cadw yd gwasanaeth coffa i>«riaethal i'r diweddar Signaller John Edmund Thornim Penddol. Piegethodd y Parch. H. Jonls oddiar Rhuf. v. 7, 8. Ar y diweddd, a'r bobl yn aros ar eu traed, chvvareuodd Nilas Jontf, Ficerdy, y Dead March >- LLANFAIRORLLWITN. â Dydd Llun diweddai, yn mynweut y plwyf, claddwyd yr hyn oo& farwol o'r ddiweddar Miss Anne Davies, Ty- gwyn, ond gynt o Treffkrii. Yr oedd w1 ei hamddifadu o'i golygon er ys blynydda*. Yrj>edd yn 88 mlwydd oed, a hi oedd yr aelod henaf yn Eglwys Llanfairorllwy*. Merch ydoedd i'r di we lder Mr. Evan Davies, Treflwrn, yr hwn fu yn athraw Ysgol MadfcM Bevan yn Llangeler. Digonwyd yr ymadav- edig & hir adyddiau, a meddai serch mawr-M yr Eglwys. Gweinyddwyd yn yr anglaili gan y Parob. W. J. Evans, rheithor.

Advertising