Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

-90' 7-1 PEP. FF.CT Now supplied to both the Archbishops, and to a iarge majority of the ) CLERGY in WALES, to all Ships and Dockyard Chapels in H. M. Royal Navy, and used in about 12,000 Churches at Home and Abroad. I EXPERIENCE ABROAD. "Easter, 1913. "I wish to have NO Of HER Communion Wine in my Diocese but 'VINO SACRO' (Signed) "JOHN F. TRINIDAD (Bishop) (the late) but 'VINO SACRO' Port of Spain, "Trinidad" EXPERIENCE AT HOME. 17th Sept., 1914. 'In my opinion 'VINO SACRO* is PEJH.RLBSS amongst Com- munion Wines. (Signed) "STEWART SMYTH (Vicar). 'In my opinion 'VINO SACRO* is PEJH.RLBSS amongst Com- munion Wines (Signed) "STEWART SMYTH (Vicar). "St. Mark's Vicarage, "Victoria Docks, E t t MET TERMSâCARRIAGE PREPAID. II 33, per if Br,trie*. j I 18/- per 6 Bottles. 10- pei 3 Boitlea. i 30/- per 24 half Bottles. 19 6 pei 12 half Boiiiei I 1 11/- per 6 half Bottles. I I Samtle Bottle 4,1- Post-free. SMALL PHIA L, with A naivsis and I Sample Bottle 4/" post-free. SMALL PH1A Lt with Analysis and Testimonials, GRA 7'IS to tkf Clergy or Churchwardens. VINO SACRO stay be M is VALES oi m following Vine Merchants: ABEBGAVSNNV- Facey & Sou. CARDIFFâA. W. Dendy. CARMARTHENâBrigstocke ai d Son. *DENBIGHâPierce. HAVEHPOH/WKSI â 1-. H. Thumas. ILANDuDNo-G. F. & A. Brown & Son. MAltSTEG-I. W. Leake and Co. MOLO- J. S. Swift. NEWTOWNâThos. Switi. PRusitoxt-G. LI. Griffiths PRESTEIGNâ Henry Jenkins | RHVLâH. A. Steer I SWANSEAâFulton and Co. I TBNBVâG. Chiles. I WELSHTOOLâ C. Galloway I WREXHAMâT. W Co.,i'ta B I HICKS & Co., 37 GEOkGH SI., PLYMOUTH I m All Waies being now "Controlled" orders must be prepaid. it I Y LLAN A'R DYWYSOGAETH. (The Churi and Principality). OFFICIAL ORGAN OF THK OHURU*; IN WALES PUOLlSIIil EVERY FRIDAY SCALE OF CHARGES â¢*OB PREPAID ADVERTISEMENTS WEDNESDAY MORNING 18 the latest kime for reoelvlng advertisements for Insertion In the current number. The Terms for TRADI ADviBTisjEMMm, single solumn, are as follows:â6 insertions, 1/B per Inch per insertion; 13 insertions, 1/- per inch per Insertion 5 38 insertions, 9d. per iacn per inser- tion 62 Insertions, 8d per inch per insertion. AUCTION NOTICES, PUBLIC NOTICES (Legal, Municipal, Parochial, and School Board) Tenders,Conta cts, &c., 1/6 per inch per insertion ELECTION ADDRESSES (Parliamentary, Municipal, and School Board) pBOfiricarusM of Public Companies, 1/6 per irch per insertion PARLIAMENTARY and Government Notice&, 5s. per iuch per insertion. PUBLIC AMUSEMENTS. Basaars, Concerts, Eisteddfodau, Shows, Sports Religious Services, Lectures, &c., lis. per -.rch per insertion, SPECIAL PREPAID CLASSâ Such as Apartments Wanted and Miscellaneous Want* !fo. of One Three g.^ Words. Insertion Insertion* d. d, 20 10 20 30 30 4 T 4 3 7 40 I 7 3 1 4 f 50 I a 3 40 5 ⢠"ISL, j ° 4 ⢠« > ⢠Double Adviftistmems un c'katg. d twice the above rates. TELERAU AM Y 11 LLti.N,P Un fopl yr vrythnosol, u. St. y chwartei Dati â 3s. <4(. Td. Pedum, Pomp, a Cbwech. yn ol Ie. yt un Saitb ill copi (drwy y Post), ice. y dwsln. Deuddeg ac uchod, 9c. y dwsin: Taliadan i gael eu gwneyd ar ddcrbyclad bthaw ai bec bob chwarter. "Athrofa Aberystwyth (U" o'r Colegau yn Mkrifysgol Cymru). PBIFATHRAWâT, F. ROBERTS, M.A., LL D. DECHREUA'R y 46&in Tymhor ar DDTDD MAWRTH, Hydref IYDD, 1917. Paratoir yr efrydwyr ar gyfer ArhoHadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o Ysgol oriaethau (amryw 0 honynt yn gyfyngedig i Qymry) y flwyddyn hon. Cymer yr arholiad le yn Aberystwyth ar y 8fed 0 Fis Medi, 1917. Am fanyliou pellach, ymofyner &â J H DAYIES, M.A., Cofrestrydd. AT EIN GOHEBWYR. MKWN LLAW Er i m dalfyru Uawer yr wythnos hOD, methwyd cyhoeridi yr hot! yxgnfau dder- bytiiwyd. Erfyniwn ar i'n gohebvtyr beidio Miifon rh;-gleiii cyfarf "dydd i ni am y presenol o leiaf, a rhaid i bob dernyn bardconol gael ei anfon i Olygydd y Golofn Farddof, y Parch. D. Lewis (Ap Ceredigion), IJansadwrn. Anglesey. Dyittttnwn ar i bob Gohsbydd dai* sylw i'r bsolau canlyuol;- I Pob ya;gril a fwriedir i'r Llam i 1&.1 .1 lanfon i'r Golyfydd. t Ctau fod mwy nag uu Llubedr 18 ^ghymru, doder Lampeter' ar bob llythyr J. Peiditr defnyddio lleni mawrion paii m ysgrifanm. 4 Gofaler yogrifens At ius, ar ttn oohr i'r idaltn yn anil. I. Ni matlb grlw 0 aiirhjrw yavril a dder- oynir oe at bvad taw a chyfeiriad yr scfoti- vdd yn cael ei ymddiried i ni. < Ni ddych welir yogrifeu na wneir dsfnydd » houyut. 7. Anfoner pob adroddiad mor fuha ag 'ydd bosibl, ond dim yn ddiweddarach na 008 Lun, fal ag i gyraedd y awyddfft 1 gynar idydd Mawrth. Cyfeirir Erihyglaa. GOHSBIATSTHVA, Nswydd- on. 4iyfrau i'w hadolygu, Ae., RDITUR, LLAN CrFICB LAMPETXB Cyradiithas Ddirwestol Eglwys Loegr. (CANGEN ESOOBABTH BANGOR). CYSTADLEUAETH BWYSIG Mae Pwyllgor y Gymdeitbas uchod yn cynyg y gwobrau isod am y Traethodau goreo ar U DDIRWEST A DARBODAETH." Y gystadleuaeth yn agored i aelotiam Ysgoliou Sul, Ysgolion Dyddiol, a Chyfarfodydd Qfcnt yr Eglwys. Dymunir ar i athrawon Eglwysig dynu sylw yr aelodau at y gystadleuaeth a'r fantaia o ymgya- tadlu, Y gystadleuaeth yn agored i blant o dan 16eg oed. GWOBRAU: laf, 10s. 2il, 7/6 3ydd, 5/ 4ydd, 1/6. J Y cyfansoddiadau i gyrhaedd yr Vagrifenydd Esgobaethol (Parch. R. R. Roberts, St. Thomas' Vicarage, Llandwrog) erbyn y Llungwyn nesaf. Cynhelir CYNHADLEUD FLYNVDOOL y Gymdeitbas uchod yn y CHURCH ROOM, PKNMAENMAWR, Ar Difydd lau, Mawrth 29ain. Disgwylir enwogion i gymeryd rban, a thaer erfynir ar i glerigwyr ac eraill i wceyd ymdrech i fod yn bresenol. Mae'r cyfnod yn bwysig. Pob manylion oddiwrth Ysgrifenydd Trefniadol yr Esgobaeth. 3460-tc. CLERICAL. TXT ANTED- Curate for Pontblyddyu Church, W Mold. Title offered.-Apply, Garth- beibio Rectory, Welshpool. 4093-985p. WANTED, on 1st May, an Uncertificated (Male or Female) Headteacher for Pen- rhyndeudraeth C. of E School (Mixed) Salary, 260 to £ 65 per atiiiiim. -Apply, Vicar, Penrbyn- deudraetb, Merioneth. 3454-985 ARGRAFFU RHAD. GYFLYM, A DE8TLLS I YN SWYDDFA'B LLAN M 1

UNIVERSITY COLLEGE OF SOUTH…

CWRS Y BYD.

PORTAMADOG A'R CYLCH.

LLANDWROG.