Hide Articles List

5 articles on this Page

Y Gymdeitbas Genhadol Eglwysig.

"Morfa." - -

[No title]

DEONIAETH WLADOL LLEYN.

News
Cite
Share

DEONIAETH WLADOL LLEYN. (0 dan Arolygiaeth y Parch. J. BANGOK JONES, Edern). YMWELIAD YR EsGoB.-Yah ditz ddydd- y I iau yn ol ymwelodd yr Esgob a ni er cael ymdrafodaeth ynglyn a'r hyn a. allwn ni fel offeiriaid wneyd i gynorthwyo y Llyw- odraeth yn yr argyfwng presenol. Trwy ganiatad Ficer Pwllheli cynhaliwyd y cyfarfod yn yr Ystafell Eglwysig, lie yr oedd llawer o offeiriaid o wahanol Ddeon- iaethau yr Esgobaeth wedi ymgasglu ynghyd. Yr oedd hefyd yn bresenol yr Archddiacon. Wrth reswm, y Gwasan- aeth Genedlaethol oedd genym mewn golwg, ac fel y gwyddis disgwylir i'r offeiriaid yn ogystal a phawb arall wneyd rhywbeth i hyrwyddo llwyddiant y wlad a dan yr amgylchiadau yr ydym ynddynt. Cydnabydda yr Esgob fod yr offe-iriaid eisoes wedi gwneyd ac yn gwneyd Ilawar yn y cyfeiriad dan sylw. Er engraifft, maent i gyd or bron yn 'Special Con- stables, eraill yn gwaaanaethu ar y 'tri- bunals,' tra y maent yn ddiwahaniaeth yn ymgymeryd a. rhanu pamphledi y Llyw- odraeth ac yn rhoddi pob cyfarwyddyd sut i'w hateb. Yn wir, mae ty pob offeiriad yn swyddfa i'r Llywodraeth y dyddiau hyn. Ymhellach, mae oddeutu dwy fil o honynt yn Gaplaniaid i'r fyddia, a llawer, fel y gwyddis. wedi ayrthio yn aberth i'r cledd. Mae llu eraill yn gweithio arfau rhyfel tra yn dilyn eu galwedigaeth uwchraddol yr un pryd, ac yn awr clywir am lawer eroill yn cynyg eu gw,anaoth, a hyny yn ddiamodol i'r Llywodraeth. Dyma ysbryd rhagorol, onide? Gwelir nad ydyw yspryd trigolioa Meros yn ffynu yn mysg yr offeiriaid. Pwy sydd wedi anghofio faint o feibion yr offeiriaid sydd wedi ymrestru ac wedi syrthio ar faes y gwaed ? Yn awr dyma apel y Llywodraeth yn dyfod i ni am ragor o'u gwasanaeth eto, a mentraf ddweyd na syrth ar glustiau bydapr. I brofi hyn, yr ydym iii,yn,4.4eyn wedi dat- gan ein parodrwydd i fyned i faea y gwaed ac i weithio arfau rhyfel i'r milwyr. Gwyddom mai dyma yspryd yr oil o'r offeiriaid. LLANBEDROG. Llongyfarchwn Mise Manley, y Rheithordy, ar ei phenderfya- iad i gyflawni ei rhan er llee y wlad. Mae yn awr yn gwasanakthu yn Swyddfa y Penaiwn Canolog yn Llundain. Edmygwn ei gwladgarwch a dymunwn bob llwydd- iant iddi. Y DOSBABTH GWEU.âAnfonodd y chwi- orydd becyn o. nwyddau defnyddiol i'r Gatrawd Gymreig yn Ffrainc, ao yn ddi- ddadi gwerthfawrogir hwynt yn fawr gan y bechgyn. Dyma Gristionogaeth ym- arferol, sef firwyth ein proffes, a hir y parhao ydyw ein gweddi. MABW AR FAES Y GWAED.Yn nghanol ein bywyd yr ydym mewn angau.' Gwir- eddwyd hyn yn hanesPrivate Saunders, un o ystlyswyr yr Eglwys yn y plwyf hwn,. Torodd ei gysylltiad diweddaf a'r ddaaar tra yn cyfiawni ei ddyledswydd ar faee y gwaoo. Colled fawr ydyw hoa i ni gan ei fod yn gymeriad pur, difrycheulyd, ac yn gaffaelitd mawr i'r Eglwys. Dyma golofn arall yn nheml Duw wedi ei thori i lawr, ie, halen y ddaear. Yn ddiddadl, dyma un o'r cedyrn, a themtir ni i ofyn, fel Dafydd, 'Pa fodd y cwympodd y cedyrn?' Ymorphwysed ei anwyl briod I a'i eneth fach dan adenydd cariad yr Ieeu, oblegid Efe ydyw cyfaill penaf pcchadur- iaid.

Rhiwmatic ac Anhwyldeb y Kidney.