Hide Articles List

11 articles on this Page

Y SEFYLLFA YN MESOPOTAMIA.

Yr Eglwysi Cymreig yn Lerpwl.

Y Gymdeithas Genhadol Eglwytig…

Marwolaeth Arglwyddes Llewelyn,…

DEWI SANT, PADDINGTON.

LLANDDEINIOLEN.

IDOLWYDDFLFN.

Y Rhyfel

ST. HELEN'S, PENISA'RWAEN.

News
Cite
Share

ST. HELEN'S, PENISA'RWAEN. CYPARFODTDD DYDD G^TL DDBWI. Yn nghanol yr helyut blin presenol, treuliwyd noson ddifyr gyda'r plant yn Institute St. Helen's, o dan arweiniad diddan a doniol Mr. Thomas Roberts, Cae Sicwm. Cafwyd eye- tadleuaetbau da, chwaethus, ac adeiladol, yn arddangos 61 llafur mawr mewn canu, y Llyfr Gweddi, Holwyddoreg, Hawl ao Ateb, a Maetl Llafur yr Esgobaetb. Yn wir, oyrhaeddodd rhai o'r cystadlenaethau ysgrifenedig deil- yngdod uchel. Excelsior' fyddo'r arwydd- air. Gwelwyd fod dosbarthiadau y plant, sydd o dan ofal y Parch. R. Wynne-Griffith, wedi gwneyd gwaith rhagorol. Gweithred- wyd fel trysorydd y noswaith gan Mr. Thomas Lewia, Rhoswlan, yn lie Mr. John Roberts, Bailiff, Glasgoed. Gwelthredwyd fel beirniaid gan Mr. Johnny Griffith, Saron, a Mr. R. Thomas, Tanycoed, yn hynod dde- heuig. Yn ychwanegol at y cystadleuaethau a'r adroddiadau, cafwyd caneuon a dauawdau swynol gan Miss Thomas, Miss Williams, a Master Wynn Williams, Llanberis, a hefyd gan Miss Olwen Griffith, Llanrug. Cawaant dderbyniad siriol, gwresog, a diolch oalonog. Rhoddwyd y gwobrwyon allan gan Mrs. Wynne-Griffith i'r ymgeiswyr llwyddianus, Drwg calon genym gofnodi fod ein Rbeithor yn dal yn wael er yn graddol wella. Efe oedd wedi al ddewis I lanw y gadair, ond er nas gallai y Parch. T. A. Morgan-Joues fod yn breaenol, anfonodd ei ddymuniadau da i'r cyfarfod, ynghyd i rhodd sylweddol at gronfa yr Vsgol Sul. Eiddunwn iddo o'n calonau adferiad buan. GABTRBF.- Y r oeddem yn falch o weled Private Willie Evans, Pen-tai-croesion, yn yr eglwys ddydd Sul yn edrych yn bur dda, a befyd David Evans, Pant Hywel, Iy'n gwas- anaethu ar fwrdd y Repulse.' CLBIIPION.-Parbau I wella y mae Mr. Evan Hughes, Arthur Terrace. Y mae wedi bod gartref am rai wythnoaau. Dal yn ddi- gon gwael y ma 2 Mrs. Foulkes-Williams, Llwynmadog. Eiddunwn i'r ddau gyflawn adferiad, a hyny yn fuan.

LLANGEINWEN A LLANGAFFO.

CWRS Y RHYFEL. i