Hide Articles List

26 articles on this Page

Vi . Noswyl-

&»beth laWn rm«idygiad.

I JU0r ^enill i'r Meuad.

FAIR HAVEN, VERMONT, A'R CYLCH.

• AT Y BEIRDD. :

News
Cite
Share

⢠AT Y BEIRDD. TAITH I MILWAUKEE.âGresyn fod y bardd hwn mior ddiofal a fydrydd- iaeth. Dylai ein belirdid dechreuol wy- bod fod rheoilau y dylent barichu; ac yn ddiddadl, dylent ddysgu cyfansmUli yn gymeidrol dda; cyn betidJdio anfon eu cyn- yrchiion i'r waslg. Dyma fel y gwna ei waith: "Mi es dirosodid i Canada Roalldl yno weision i Victoria Ccs yno agor ceg fy ughwdyn Er cael gweld os gefnyf smiyglin." Ystyriwn hi yn fynych arnom yn cidylcdiswydai i ymiatal rha:g cyhoeddi dairnau fel yr «.ichod o barch i'r bardd ei hun. Ni wnai y llineilau ond ei ddi- raidldio. HEN ADGOFION, &C âMae yn didiau yn ddirgelwch i ni paJhamj y eeir beirdd yn ein plith yn ymboeni a barddoniaeth cyn dysgu ysginfenu yr iaith yn gymed- rol o gywir. I ba dldlybem yr ymyra pobl a barddoniaeth cyn dysgu rhyw- beth yn nghylch acen ac odl ? Dechreuir yr "Adgofion" yn y modtd, a: ganlyn: Mai pedwar deg a phedair Blynedd or pan adewais gymru fad yr oedd genyf fi prydi hyny chwaer a. Brotdyr mam a Thad, &c," "'L roo i\is gall wit ymgymerya yn oaniaus a newid a gwella cynyrchion beirdd' anwy- boaus ac anghelfydd. Ni ddylai y beirdd anfon eu hesgidiau awenol i ni i'w clytio. Y DDAU GAWR.âYir ydym wedi dyf- fdu cryn lawer uwch ben y penillion hyii, a rhaid, i ni gyfaddef fod meddtwl yr awdwtr a'i amcan wrth ell hysgrifenu yn ddirgelwch. Dylasai ainfon gyda hwy allwedkl i'w dadgloi a dialdlguddio eu hys- tyr. Ai tebyg mai breuddWyid ydynt ? DERBYNIOL.âDeigryn hiraeth ar 01 D. R. G. gan W. G. Jones; Baiich y Dtyn Gwyn (T. 0); lechyd, loan Eiryri; Y Newyddiadur, Y Ser, Odlig Hiraeth (Ciloenin), Hen Gwcw Gu; Euglynion g^n W. W. J.; I'r Cyfatill T. J. Joihn;, Dewis Anthony (Puntan), Hiraeth y Cymro am ei Wlad, Cysur, Adgofion am New Inn, Rwy'n Credu'r af i eto (Bog- elyn), Cof uwch anghof (Melindwr), Adgoiion am y Pentan, Pwy a, draetha ei oes ef. Gwelir fads genym ddigon o fiarddoiniaeith i barhau am wythnosau, gan nas gallwn hebgor ond prin gptofn yn mhob rhlfytfi. Gaffed amynedd: ei phetrfflaith waith. Beth fyddai i'r beirdd 2-ymeryd "hoe" am fils ne's y gaHom, gy" lioeiddii yr uchod! I

[No title]

"Rliydd i Bob Meddwl ei Farn,…

"Life Member."1

[No title]

TAIR PRIODAS VN IOWA.

CYFARFODYDD ADEILADOL.

« » » D. W. THOMAS, NANTICOKE.

AMRTTWION 0 CHICAGO.

DAW'R GWANWYN MWYK.

MYNWCH WYBOD EICH HUNAN.

aw r> tt) Wst Llestri Gweigion."

[(3^ Pererin Unig.

tCy- ^^iweddar Miss Lilian…

[No title]

Ai Barddoniaetli?

Gair at y Iieirdd. I

Teulu y Tysons.

"Canu a Lleisio."

Ieiian Fardd "At y Beirdd…

CLEVELAND, OHIO.

^Hgeir Nerthyn OI y Dydd>