Hide Articles List

26 articles on this Page

Vi . Noswyl-

&»beth laWn rm«idygiad.

I JU0r ^enill i'r Meuad.

FAIR HAVEN, VERMONT, A'R CYLCH.

News
Cite
Share

FAIR HAVEN, VERMONT, A'R CYLCH. Gwaith Ued Gyson yn y Chwareli-Ai Ni Ellir Atal Sefyll Allan ?âUndeb Crefyddol. Fair Haven, Vt., Mav/rth 27.âHynod mor gyfnerwidiol yw y tywydd y:n ystod v mis Mawrth yma. Eira: mawr un di- wraod, gwlaw mawr diwrnod avail, a gwynt ysgythrog ar ol hyny, ac aimibell i didi wrnod hafaiidld yen eu canol. Mae y cliwarelau yn gweithto m,or gyson ag y gellir dysgwvl, ag y'styrie,d anfanteisioa yr hin; odrtieithr Hoston, yr hon chwarell a berchenogir gan Mr. Matthews, Boston. Bu y gweithwyr y.n sefyll allan am dros bythefnos o her- wydd anghydlweledliad yn nghylich amser tailu. Daethant i ddealltwriaeth boidld- haol, ac ail ddechreuasant weiithio fel o'r blaen. Oni aliesid cyraedid yr un amieain mior effeithiol ac ajnrhydieidfltis heb atal y gwaith? Trwy ohebu yn ym- resymiadol, pwyllog a boneddigaidd a'r boneddwr yn ddigyfrwng.. diamlelu y gwnaethai sylw dyladwy a boddhaoi i'r adwy blaid. Effeithian iiaturiol y sefyll no allan, yw oynyrchu teimiaaan cynnyrt- us, ey,nidyin ac anfoddog; oamlyniad hyny fydd, coleddiu ysbryd gwrthwynebus a dialgar. Tra y mae ymresyxniad teg a charedig yn allu argyhoeiddiadol, ac yn fwldion i gynyrchu teimladau tyner a seroho g yn. y naill at y Hall, ac awydd hefyd i lesoli eu gilydd. Dylai arwiein- wyr y gweithwyr ystyried y pethau uch- od i dsrfynu anghydwelcHliadau yn daw- cl a Mdyohol; a thrwy hyny, osgoi colled i'r cwmni, a rhoddi mwy o en- illion i'r gwelthwyir. Ymdidiengys fod eglwysi Blissville a Farnamsville, wedi ymuno ag eglwys Fair Haven i sicrhau gwasianaeth y Parch. EI. P. Thomas, yr hwn sydd dldyix ieuane gallulog, gwieithgar, a dytfbdol addawiol iddc. Yn ystod y saith mis diwedidaf, gwnaeth waith canmioladwy yn Fair Haven. Mae wedi emill sylw a serch y plant a'r ieueinctyd, y rhai a her- wyddl, diffyg gofal am danynt, oedidiymt. hroru wedi myned ar ddisberod, a'r eg- lwys mewn perygl o'u colli, am eu bod yn gogwydido i fyned i leoedd eraill, yn rnwedlig at y Saeson. Rhagfl aenodd Mr, Thomas eu haflwydd, trwy sefydlu cyf- arfodlydid chwaiethus a ph-wrpasot iddynt detmilo dyddordieb ynddynt, eu cynyrfu i lafur, a'u harfer i gyfiawnidiyled. swyiddiau perthynol i'w hoed ran a'u galluoedd; trwy hyny eu parotoi. a'u cymwyso i ddMnyddioMteb meWlli cylch- oedd uwch,. Mae gweddi lewyrchus hef- yn ar yr eglwys yn gyffredinol. Hedd- weh a brawdgarweh i raddau helaeth yn ffynu. Prawf lo hyny yw y cymilliadau lluosog yn mhob modidion crefyddol, a ohydwetithreidM gyda phob rhan; ac nid yw y masnachwyr a'r meddygon yn eithriadiol. Bydded iddi fyned rhagdai, fel y byddo i'w heddwoh fod, fel afon, a'i chyfiawfnder fel to.nau y mor. Bu dyfodiad Mr. Thomas i'n mysg, yn achlysur i aduno eglwysi Blissvilte a Farnamsville a Fair Haven, y rhai o herwydd, annoethineb, oeddynt wedi eu gwahaul1 odldtiwrthi. Diamiel1 flod hwn yn symutdiad; i'r iawn gyfeiriad. Dy- muinwn i'r ail uniadl fod: yn gryf, hedd- yehol a pharhaiol; ae y bydd i'r eg- lwysi bychain hyn gael profi adnewydd- iad yn eu sel, eu ffyddlorndeb a'u gweith- garweh. Er mor ddymunol ac adldlawol yw yr undeb hwn, diylent oil, yn wein- idog ac eglwysi, ystyried a theimilo, eu Loa meiwn angen ami oleuni, arweiniad a dylanwadau yr Ysbrydi Glan i'w glan- hialU, eu puro a'u santeiddio. fel ag i gyn- ydidu yn mhob rhinwedd a gras, a'u gwrneuthur yn "halen y ddaear," ac yn "oleuni y byd." Yr Ysbryd) hwn yw yr unig allu i'w c&dw rhag cenflgenau, cyn- enau ac ymbleidiau. Llanwer hwy oil ag ysbryld i weddio, "0 tywallter Ef yn helaeth arnom ni."

• AT Y BEIRDD. :

[No title]

"Rliydd i Bob Meddwl ei Farn,…

"Life Member."1

[No title]

TAIR PRIODAS VN IOWA.

CYFARFODYDD ADEILADOL.

« » » D. W. THOMAS, NANTICOKE.

AMRTTWION 0 CHICAGO.

DAW'R GWANWYN MWYK.

MYNWCH WYBOD EICH HUNAN.

aw r> tt) Wst Llestri Gweigion."

[(3^ Pererin Unig.

tCy- ^^iweddar Miss Lilian…

[No title]

Ai Barddoniaetli?

Gair at y Iieirdd. I

Teulu y Tysons.

"Canu a Lleisio."

Ieiian Fardd "At y Beirdd…

CLEVELAND, OHIO.

^Hgeir Nerthyn OI y Dydd>