Hide Articles List

14 articles on this Page

YR EGLWYS A CHRISTIONOGAETH.

[No title]

------------------------QIRGELWCH…

WALES, GALLIA CO., OHIO.|

EISTEDDFOD DALAETHOL INDIANA.

CFFARFOD CHWAItTEROL ANNIBYNOL…

News
Cite
Share

CFFARFOD CHWAItTEROL ANNIBYNOL TALAETH NEW YOYK. Cyinaliwyd yr uchod yn Rome, M>aiwrth 25, 26; y Gynadledd am ddau prydnawn Sadwrn. Arweiniwyd y gweithrediaidau gan y llywydid, y Parch. VV. R. Edwards, Grainville. Yr oedd amryw weiinlidiogion wedi dyífod yn nghydiâ^y Parchn. R G. Jones, D. D., DavÃidI E. Prichaird, Rich- ard Hughes, Henry R. Hughes, M. MoD. Hughes, Ph. D., D. L. Williams, L. E. Lewis, W .R. Edwards. W. H. George. Y cynrychiolwyr oeddyntâFloyd, Hugh â¢'ones, Anrh. T. D. Roberts; Rome, D. El. Priehard; Utica,, D. E. Roberts a R Griffiths. Pasiwyd: Ein bod yn cymeriadwyo gweithrediadau y cyfarfod1 blialenlorolt Fed y cyfarfod nesaf i gael ei gynail yn M eh efin, yn Bethania,' Marcy, a bodl y I'arch. W. R. Edwards i draddodi preg- eth ar "Elfemau anheibgorol gweinidbg- aeth lwyddianus." Pod pwnc yr ysgol Sabbothol i ddyfod dan sylw y gynadledd nesaf, a bod David, E. Roberts, Utica, i ddarllen, papyr ar y mater. Ein bod yn llawienhau yn fiawir yn ymdrech a chyd- weithrediad y gwahanol eglwysi rhydd- ion yn, Mhrydaiu i wrthsefyll lledaeniad Pabyddiaeith, ac yn gobeithio fod; yr mnser yn agos iawn pan fydd yr Eg- lwys Wladol yn Nghymru, o leiaf, wedi ei gorfodi i dlalu ei thraul ei hun, os yn i-sndierfynu arwa,in ein cenedl yn ol i diir tyWyllwcih; Ein bod yn cydymdeim- lo a theulu y diacon ffyddlawn John J. Williaimis, Holland1 Patent, yr hwn a fu farw yn sydyn ac annysgwylladwy, a dymiunwn nawdd Duw drostynt; Ein bod yn teimlo yn didiwys yn wyneb hir nych dod a, gwelldid y ddiau frawd, y Parchn. W. D. Williams, Deerfield, a B. H. Williams, Waterville. Byddai cael eu cwmni yn ein cyfarfodydd yn ddiy- munol genym. Hyd hyny, dymiunwn idiiyns. breisenoldleb Duw, pob gras a dydidlanwcih yr iachawdwriaeth; Ein :>od yn cydymdeimlo a/r Parch. L. T Hughes, Pawlet, Vt., yn ei brofedig- aeth chwerw o golli ei anwyl briod yn yr a n gau. Yn ngwyneb marwolaetli y Parch. Michael D. Jones, Bala, G. C., ystyriwn fod y genedil Gymreig wedi colli dyn gwir fiawy, a'r enwa,di Annibynol wedi colli aelod cywir a goleuedig iawn. Ym" drechodd, lawer dfros barliad yr iaith. ( vmraeg, a safodfd yn dyn dros egwydd- .otrion rhydidid, bob amser. Hyidterwn y bydid Duw yn diyner wrth ei weiddiw a'i diant, ac y bydd iddo godi dynion rhag- orol i wlaisianaethu yr enwad a'r genedl yn ol llaw. Pregethwyd nos Sadwrn gan Dr. R. C. Jones, yn hynod o amserol a phwr- pftsol ar y testyn gosodedig, "Manteis- ion gweinidogaeth seifydiog rhaigor un aiehlysurol;" a phasiwyd yn unfrvdol iddo ei chyhoeddi yn y "Ceinhadwr." Biore Sabboth, dechreuwyd gan y Parch. D. L. Williams, a phregethwyd gan y Parchn. L. E. Lewis a Richard Hughes; y prydnawn, gan y Parchn. Henry R. Hughes a W. R. Edwards; a'r hwyr gan y Parchn. L. E. Lewis a W. R. Ed. wards. Cafwyd cyfarfodydd Iluosog a sylweddol, ac arwyddion amlwg o wen- au yr Arglwydd. Darparodd y ohwior- ydd gy,flawnder o ymborth rhagorol, yn ystafelloedd y capel, air gyfer y gwei-n- Idogion a dyeithriaid eraill. Arwein- d lwy!d y cyfarfodydd g'an y Parch. D. E, 1, Pilchard!.âRichard Hughes, Ysg. 4 4 -9

CHWAKELI BEOWNVILLE, MAINE.

[No title]

[No title]

EBION 0 €ALItU»i^-|

SOUTH WILRESBARBB) pA' „

[No title]

[No title]

Y PARCH, EINION C. EVANS,…