Hide Articles List

14 articles on this Page

YR EGLWYS A CHRISTIONOGAETH.

[No title]

------------------------QIRGELWCH…

WALES, GALLIA CO., OHIO.|

News
Cite
Share

WALES, GALLIA CO., OHIO. Xywydtl Cyfnewidiol a Chaled Achosi Salwch a Dyoddefaint-Teulu Mewn Tonau Geirwojii-Marwolaetli S. D. Griffith-John Jenkins Wedi Cael Ergyd o'r Parlys. GAN Y PARCH. JOHN F. DAVIES. Wales, 0., Ebrill 1.âCawsom auaf an- arferol o gyfnewidiolâar brydiau yn gynes iawn, ac yn taranu a melltenu fel pe yn nghanol Miehefin; yna yn oeri yn eithafol, nes oedd pob peth yn dalp o rew. Nid ydyw y bobl hynaf sydd yn fyw yn cofio dim yn debyg i'r gauaf hwn yin ei oerni, Rhedodd yr hinfes- urydd i lawr i 38, ac mewn rhai mlanau 1 42 islaw ze.ro; a ohlywsom foid rhai dynion a llawer o anifeiliaid wedi colli eu bywydau. Bu yr eithafion hyn yn achos o lawer o afieohyd. Y mae yr hen diald diuwiol John C. Evans, Tyn Rhos, Inleu "John Evans, Lloegr," fel yr adnabyddir ef yn fwyaf cyffredin, wedi bod yn dlyfroedd1 dyfn- iun er's amser miaith. Yn nechreu y gauiaf bu ei ferch Mary Jane, yn wael iawin, ac ofnid iddi farw yn ddyddioJ. Daeith ei eh waer Claltherine adref o Centerville, i ofalu am diani, ac aeth hi lhau yn wael, a, bu farw ar-,ol rhyw sdlweh poenus. Ar oil hyny, gwaelodd Plairy Jane, a bu hithau farw yn mhen 'hyw ddiau fis ar oil ei chwaer, ar ol eystuldid o saith mis. Bu Mr. Evans ei litinan yn walel iawin yr un amiser dan y grip, ac ofnid am daino air y dechreu, am ei foid yn 79 mlwydd OIed. Bu ei fab, D. C. EVans, a'i deulu hefyd yn. wael am wythnosau, ond y maeint wedi gwella. yn dda erbyn hyn. Bu y cymyd- cgion yn hynod o garedig- iddynt yn eu uylynguer. Mrs. Evan Richardis, hithau a fu yn wael iawn, ond gwelodd yr Arglwydd yn dda, i'w hairbed hithau i'w phriod a'i phlarat, bach man a iluosog. Mrs Thom- as J. Davies sydd ychydig yn well, ac nid ydym yn amobeithiol am ei hadfer- iald o'i blin gystudd. Bu cyfarfodydd tra llwyddianuis yn Tyn Rhos ar idldechreu y flwyddyin, a diørbyniwydi un ar ddeg yn gyflawn ael- odau o'r eglwys yin ffrwyth o honynt. Dysgwylir gweled rhagor yn diyfod ar fyrdier. Unodd yr ysgrifenydd mewn priodas vn ei thy ei hun, Mrs. Margaret Davies o ardial Tyn Rhos, a Mr. Einos, G. Da- vies o Topeka, Kansas. Y mae Mr. Davies wedi dyfod i aros yn breseno) yn ein plith, a gobeithiwn y byidid y 1 aill a'r Ilall yn ddled:wy'dd! yn eu cys- yHtiaidiaxi newyiddiian. Byddi yn glaff- :teliad i eglwys Tyn Rhos gael dynion da idld i. Y mae Mr. a Mrs. D. Bar an Jones yn aelodau yn Tyn Rhos, ac yn gweithio yn rhagoral, yn gwneuthur diaioini lawer. Bu hi o dian, ddwylaw y grip, ond: miae yn gwella yn breseinol. Dyddl Llun, Mlawrth 13, claddwyd gweddillion y dyn ieiuanc Samuel D. Griffiths yn mynwent Nebo. Yr oeidld yn 24 mlwydd, un mis a 4 diwrnod oed, Rhyw fath odrdla:rf:oide,d,igalBth cyfiym oedd ei afieehyd, a'i cymerodd ymaith yn mihetn pythefnos. Mab ieuengaf y diiwedldlar Griffith D. Griffiths ydoedd: a mtawr hoffid ef gan bawb. Bydidi ei le yn wag yn y teulu, yr eglwys a'r ys- gloil Sul, a. theimla ed fam Mrs. W. W. Jones, Nebo, yn neiilduol ddrwg ar ei ol; hefyd ei dd'wy chwaer, Mrs. Ã. 0. Jones, Columbus, 0., a Miss Annie Griffiths, Nebo; haner chwaer, Mrs. D. E. Jenkins, Nebo, a dau haner brawd, D. H. Griffiths, Carmel, a David Griffiths, Nebo. Cafodd angladd ani'hydeddus a Iluosog, v Parch. W. Mason o Center- Mile, a'r ysgrifenydd; yn gwasaniaethu, Bydded Duw yn notldod i'r teulu yn ei dydd blin, yn neiHduol felly i'r fam ar ol un oedidl yn anwyl iawn iddi. Bu John Jenkins, Center Point, yn wael iawn; ac yn ainobeithiol o fyw mewn canlyniad i ergyd o'r parlys mud, and dywedir heddyw fod ei gyflwr ych- ydig yn fwy gobeithiol. Bydd yn ddrwg gan ei luaws cyfeillioin yn South Sidie, Pittsburg, Pa., glywed am ei salwch. Y mae yn ddyn tawel a, charedig, yn gerddor ac arweinydd corawl rhagorol. Gobeithiwn y ceiff ei arbed. I

EISTEDDFOD DALAETHOL INDIANA.

CFFARFOD CHWAItTEROL ANNIBYNOL…

CHWAKELI BEOWNVILLE, MAINE.

[No title]

[No title]

EBION 0 €ALItU»i^-|

SOUTH WILRESBARBB) pA' „

[No title]

[No title]

Y PARCH, EINION C. EVANS,…