Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

■ %ANWYN YN DYFOD.

L^THVH o MANILA.

LLOFFION AR 1AES DADBLYGIAJ).

^Hgeir Nerthyn OI y Dydd>

Y PARCH, EINION C. EVANS,…

News
Cite
Share

Y PARCH, EINION C. EVANS, D. D. GAN Y PARCH. W. D, WILLIAMS. D. D. New York, Mawrth 28.âDerbynials uciydd Llun y 27ain, y newydd galarus am farwolaeth y Parch. E. C. Evams, D. r., Montreal, Canada. Ganwyd ef mewn fi'< rmdy o'r enw Pfynon Las, Llangran- ug, Sir Aberteifi. Yr oedd yn grefyddol o'i febyd, a phan yn ieuanc iawn ym- L'nodd a phobl yr Arglwydd1 yn nghapel y Wig, yn ei ardal gienedigol. Yr oedd yn fachgen geirwir, goriest, diwyd a phenderfynol. Bu yn athraw am ys.. baid amser, rhywle, yn ardal Llangran- ng, ond ymfudodd i'r wlad hon pan odd- eutu ugain oed, gan ymeefydiu yn Rich- ville, N. Y., tula'r flwyddyn 1869. Cyfarfum ag ef am; y tro cyntaf yn Oberlin, Ohio, mewn cysylltiad a'r Col- eg yno. Yr oedid1 yn y rhes fiaenaf fel inyfyriwr ac ysgolor. Os ydwyf yn oof- io yn iawn, aeth oddliyno yn 1872. Nid ydwyf yn cofio yr achos, na'r rheswm a roddodd, canys yr oedd yn mhlith y goreuon, a'r athrawoin yn hoff iawn o hono. Yna aeth i Goleg Middlebury, Vt., lie y graddiioddl yni 1876, y goreu yn ei ddosbarth. Cymerodd ran o'i gwrs (Miwinyddol yn Yale, a'r gweddill yn Ob- firlin. Ehillodd y teitlau B. A., ac M. A., yn Middilebury; B. D. yn Oberlin; ac yn 1892 cyfiwynodd Middlebury y D. D. arno. Nid ydwyf yn sicr a ddarfu iddo disechren pregethu yn yr Hen Wlad. Pan ymgydnabyddais ag ef gyntaf, yn j 871, yr oedd er ys talm yn ymarfer ei dalent bregethwrol gan bregethu yn achlysurol yn eglwys undebol Gymreig Lake Shore," Cleveland. Nid oedd y 'ddawn" yn rhyw lithrig iawn ganddo, end yr oedd yn llaTfrn o dan Gymreig, yn didyn tal a golyguis, ac yn addawol ueillduol. Ni bu erioed yn weindiog sef- yalog diros eglwys Gymreig, ond yn achlysurol, pregethai yn iaith ei fam. Yr oedd yn Annibyinwr o hiliogaeth ac o argyhoeddiadi, eto yn rhyddfrvdol ei ysbryd, fel na feddyiiai fymryn yn llai o enwadau: ei-aill. Byd)dai bob amser yn barodl i gydweithredm a'i frodyr yn y weinidogaeth, o ba en,wad byroag y bydd- ont. Ar am bell aehtyaur, yn netchrefuad r i wenidogaeth, arferai gynorthwryo ei frodyr, fel efengylydd, ac yu, ddiau bydd Hawer o berlau yn nghoron Eimmanuiel y bu ef yn o'tferyniol i'w dychwelyd. Gallai, gyda'r priodoldeb mwyat. ddweyd: "Mi a ymdlreehais ymdrech deg, mi a orphenais fy ngyrfa, mi a ged!wai8 y ffydd; o hyn allan rhoddwyd coron eyfiawnd,er i'w chadw i mi. yr hon a ryddl yr Arglwydd, y Barnwr Cyfiawn i mi y dydd hwnw; ac nid yn unig i mi, ond i bawb a, garant ei ymddangosiad Ef." Bu yn weiinidiog yn Norwood, N. Y.; eddiyno aeth i Braimerd, Minn., yna i St. Paul; yn nesaf i Indianapolis; oddi- yno i Springfield, Mo.; a phediair blyn- ol derbyniodd- alwad unfrydol i eglwys Emmanuel, Mbntreal-yr eglwys Gymulleidfaol bwysicaf yn Canada. Yr oedd yn ysgolor gwychu ac yn bregeth- wr galluog. Gwrthododd wahodddad i gadtadr yn Ngholeg Oberlin, ac hefyd i un arall yn y Pacific Theological Sem- inary, California. Yn ddiau yr oedd yn mhlith y blaenaf, nid yn unig o'r bech- gyn CynN-eig a. godjwyd yr oes hon yn yr Unol Dalaethau, ond hefyd yn un o ragorolioin yr enwad yn America; ac yn ca,el ei gydnabod felly gan ei genedl, ac yn mhlith pawb a.'i hadwaenai. Y mae ei fynedilad ymaith yn golled fawr. I",Seion I ymostyngaln wylaidd I drefniadan doeth dy Dduw, Mae ein cyfaill hoff, caruaidd, Yn y byd a'r nef yn fyw! Ar y ddaear-mewn dylanwad; Yn y nefoedd-mewn mwynhad; Yma, yn ei ymarweddiad, Fry, yn ngwynfa "Ty ei Dad, "Wiele laraeliad yn wir, yn yr hwn rid oedd dwyll." Gwnaeth ei gyflawn ralll yn ngwinllan ei Arglwydd. Glynodd yn selog wrth ei weinidiogaeth, nes daeth yr alwaidi i wlad sydtd! well. Cymerwyd ef yn sal yn ;nis Tachwedd. ac er pob ymgais i gael adiferiadi, goirchfygu wnai yr iafiechy,d. Bu, am wythnosau, yn rhodio glanau yr Ioixldonen. heb ofni na phryderu. Ymdlrechodid am adferiad. Gwnaeth eglwys Emmanuel bob peth