Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

■ %ANWYN YN DYFOD.

L^THVH o MANILA.

LLOFFION AR 1AES DADBLYGIAJ).

^Hgeir Nerthyn OI y Dydd>

News
Cite
Share

HUMPHREY RICHARDS, COTTER, lA. GAN Y PARCH. W. D EVANS. Y peth cyntaf a dyn sylw cynulleidfa at ddyn pan gyflwynir ef iddi ydyw ei ddullwedd a safiad ei gorff. Dyn braidd yn dal ac o br.vd wed d oleu ydyw Mr. Richardsâei duedd gymdeithasgar yn peri idido ogwyddo ychydig yn mlaen tuag atocih, a hawddgarweh naturiol ei wynebpryd yn eich tynu chwithau ato. Gan ei fod bellach yn hen ohiebydd cy- meradwy y "Drych," y "Cyfaill," yn gystal a chyhoed diadau eraill Cymreig a Seisnig, aid, annyddorol i luaws o'ch darllenwyr fydid ychydig o'i hanes. Mewn ardal deilwng o athrylith, ar un o'r bryniau tlysion uwch pentref hynafol a thawiel Eglwysfach. pen gog- ledldol Sir Aberteifi, o'r lie y ceir y gol- ygfeydd! mrwyaf arddunol ar y Ddyfi ddolenog yn ymehvyddo gan ymchwydd croesawol y mor, yno, mewn amaeth- dy o'r enw Bwleheinon, y ganwydi Mr. Richards yn 1850. Ãi dad v^oed'l TjPwis Richards, gwr deheuig gydag anifeil- iaid, a galw mawr am dano fel farrier, a chryn fedr ganddo hefyd! i drin af- iec h y don dynoil. Ein w morwiy no I ei fam oedid Catherine Jienkins, chwaer y preg- ethwr cymeradwy Dlavidl Jenkins, Caer- hedyn, yr hwn ydoedid) dra phoblogaidd yn nghylch oedd Machynlleth. Bu ac y mae i Mr. Richards luaws o gefnderau a pherthyna.sau pellach yn wyr o noQ. yn y weinidogaeth. Yn eu plitb y di- weddar Barchedig Evan Owen (A.), Cambria. Wis., a'i frawd, y Parchedig Johni Owen (A.), Llanegryn, G. C. Daliai berthynas hefyd a'r diweddar Eos LI ech id. Cafodd gychwyniad mewn addysg dan yr athraw mooTUis Da.fyddt Roberts, brawd y diweddar Barchedig R. Rob- erts, Llangeithio. yr hwn a fu farw pan oedd Humphrey bach yn ieuanc iawn, Collodd ei riènLhefydi yn yr oedran tyn- er o dair ar ddieg, a bu raid iddo wneyd ei oreu i ymdiaraw drosto ei hun. Bu yn ffoduis i giael magwrfa grefyddol yn nghapel Wesleyaidd Eglwysfach dan yr arcihddiiaxsoniaid David Wolsley, Dovey Bank Cottage, a John Evans, y Ddolen. Yn ngwamwyn 1871 daeth i America, gan ymgartrefu ar y cymtaJ gyda. John Janes, Emmtett, geT Watertown, Wis. Oddiyno ajetih i Iowa., He dros rai blyn- yddau y bu yn tori glo, gan ymgartrefu yn Des Moimeis. Yn 1875 ymunodd mewn glani briodas a Miiss Mary Williams o ardaJ Long Creek, ac yn y sefydliad hwnw, yn agios i Cotter, y prynodd un o'r ffermyddi ardderchocaf, ar yr hon y codiodld deiuilui o blant rhinweddol, ac yno y mae ei nytlh. Ca.wn yn y "Co- Safeguard," miaii trwy lafur a dylianwadr Mir. Richards yn benaf y lie- olwyd gorsaf Cotter, ac nitai efe oedd postfeistr cyntaf y pentref. Er miaii Wesleyad egwyddorol ydoedd ac ydyw, mae yn ddigon eangfrydig i wneyd ei gartiref yn gysurus gyda/r T. C. yn Bethel; ooymJaJe, yn flaenor parchus yn yr eglwys honto er's llawer o flynyddau. Bu yix llywydd GJyfarfod Dosbarth Dwyreiniol y Gorllewini, i'r hwn y mae yn awr yn ysgrifenydd. Efe j ydoedd cynrychiolydd y Dosbarth yn y Gymanfa dldiweddarf yni Blue Springs, Neb. Yr oedd yn gymydog agosaf ac yn gyfaill mynwesol i'r diweddar Barch- edig R. Hughes (Esgob y Gorllewini, ami yr hwn y ceir yisgirif ragorol o'i eiddo yn "Y Cyfaill" miis Mawrth diw- eddaf. Perthyuia, Mr. Richards i am- ryw gymdeithasau dyngarol, megys yr A. O. U. W., y Knights of Pythias, ac er's chwarter canrif mae yn aelod gweithgar o Urdid y Seiri Rhyddion (Free Masons), wedi cyraeidd i'r gradd- au uehel, at ycommendery. Am dano dywed y "Columbus Safeguard:" "Politically he is a conservative, Repub- lican; has held several offices of trust. In 1897 his political friends prevailed on him to make the run for the legis- lature, to which he finally consented, but, before the primary came off he withdrew his name in the interest of harmon,y in the party. Mr. Richards has good executive ability, and has al- ways been ready to make any reason- able sacrifice to serve the people."

Y PARCH, EINION C. EVANS,…