Hide Articles List

13 articles on this Page

... CLEYELAND, OHIO.

EMPOIilA, LYON CO., KANSAS.

[No title]

0 LANAl YR OHIO.

.I. MARW YN SSBSTY SEATTLE.

News
Cite
Share

I. MARW YN SSBSTY SEATTLE. Dyna fll Tynged Thomas Roberts o Carbon- ado, Wash., ar ol Misoedd o Gystndd. Carbonado, Wash., Awst 15.-Mae genyf y gorchwyl galarus o hysbysu am farwolaeth Thomas Roberts o'r lie hwn âCyrnro a anwyd yn Merthyr Tydfil, Tachwedd 25, 1849; mab David ac Ann Roberts. 0 Merthyr symudodd ef a'i rieni i Cwmbach, Aberdar, a dyma y lie y daeth i adnabyddiaeth a chyfeillgar- wch a Telynog a Cynonfardd-y blaenaf wedi ei roesawu cyn hyn i wlad y gan dragwyddol; ac y mae yn debyg y bydd yr olaf yn teimlo yn alarus fod un arall o'i hen gyfeillion bore oes wedi ymadael a'r fuchedd hon. Un mlynedd ar ddeg yn ol ymfudodd ef a'i deulu allan i Bevier, Mo.; yna yn mhen blwyddyn i Carbonado. Dechreu y gwanwyn diweddaf teimlodd Robert ryw anhwyldeb yn gafael ynddo. Bu gydag amryw feddygon, ond methent wneyd lies iddo. Aeth i'r ysbyty i Seat- tle ycliydig wythnosau yn ol, lie y bu farw ar yr 28ain o Gorphenaf, Deuwyd a'i weddillion gartref yma, a chladdwyd ef y dydd canlynol yn myn- went y lie. Awd a'r corff i'r capel, yr hwn oedd wedi ei addurno ar gyfer yr amgylchiad. Ar ol y gwasanaeth cych- wynwyd tua'r gladdfa, ac anfynych y gwelir y fath deimladau dwys yn cael eu hamlygu gan dyrfa mor lluosog. Yr oedd y geiriau hyny yn dyfod i fy medd- wl, "Wele fel yr oeddynt yn ei garu ef." Yr oedd wedi bod yn aelod crefyddol trwy ei oes. Ni welais neb erioed yn medru byw yn grefyddol mor ddidra- fferth, ac yr oedd yn gwneyd cyfeillion fel mae yr haul yn tynu allan y blod- au yn y gwamvyn. Er mai Bedyddiwr cedd o ran credo, yr oedd yn aelod gyd- a'r Presbyteriaid, yn ddiacon ac yn athraw yn yr Ysgol Sul. Pan yn yr ys- byty yr oedd un o'r Sisters of Charity yn gweini arno; ac meddai hi wrtho, "Repeat this after me, '0 Jesus have mercy on my soul. "Dear sister," oedd ei atebiad, "I have asked that years ago, and it is well with my Soul." Y noson cyn iddo farw galwodd ar Da- vid ei fab, gan ddweyd wrtho fod gan- ddo benillion wedi eu cyfansoddi, ond yr oedd wedi myned yn isel iawn, a'r oil ddeallodd David oedd y Ilinellau canlynol: "Claf wyf dan glwyf yr afu, A phoenau dirdynol yn fy nhynu, Ond diolch wnaf i'm Ceidwad cu, Fod gwawr gobaith arna'i 'n gwenu." Nid i ddangos ei allu barddonol yr wyf yn ysgrifenu y llinellau hyn, ond i ddangos pa mor dawel yr oedd yn gwynebu glyn cysgod angeu. Priod y weddw a thad yr amddifad fyddo yn amlwg yn y teulu.-H. D. Lewis.

-060 DIBWESX AC AELODAETH…

♦ « » CTMRV STAMFORD,…

-*-->♦ LLITH 0 CLAY CO.,…

♦ « » DINAS Y CARTAD BRAWDOL.

N0D10IS 0 SIR LUZERNE.I

—•» »» EISTEDDFOD LANCASTER,…

—<» » » SHAWNEE, PERRf…

t.. Y DDtEARGRVN IN INDIA.