Hide Articles List

29 articles on this Page

Englyn—"Lliw."

Yr Eryr.

Yr Urdd Iforaidd.

Y Gwanwyn.

Yr Estron.

Lena Price, Merch IVir. a…

Yr Unig.

Deigryn ar Fedd Gwalch Ebrill.

[No title]

DINAS Y CARIAD BRAWDOL.

ASHLEY, LUZERNE CO., PA.

Cyhoeddiadau Brodyr Dyeithr…

YN GWNEYD YR OLL A HAWLIR…

IACHAU CUR PEN.

Gweision a Morwynion Cymru.

Aelod Peryglus.

News
Cite
Share

Aelod Peryglus. MRI. GOL.: Y mae rhai gohebwyr Cym- reig yn dangos ysbryd tra dialgar ac an foneddigaidd, eto dywedir wrthyni fod ein cenedl y fwyaf oleuedig, efengylaidd a moesol o bawb. Os ydyw gohebwyr yn crynrychioli y genedl gall y dyn mwyaf arwynebol weled nad ydyw yr honiad o uchraddiad yn ddim ond honiad. Er ein holl freintiau crefyddol a'n manteision moesol, gwelir prawfion amlwg fod llu- aws o ohebwyr yn ymhyfrydu mewn ym ostwng i wneyd defnydd o foddion pwdr er cyraedd amcanion pwdr, a rhai o hon- ynt yn aelodau eglwysig, ac efallai yn meddwl fod ganddynt ran yn addewidion Dw. Nid peth i'w gredu a'r pen vn gymaint ag a'r galon yw crefydd, nid system i'r meddwl ond egwvddor i'r fuch- edd ydyw. Os nad ydyw yn ymddangos yn v fuchedd, nid yw yn werth ei har- ddel. Y peth a dynodd fy sylw at y pethau hyn yn awr yw gwaith rhyw "Aelod" yn y DRYCH am Ebrill y 5ed, yn cyfeirio gofyniad at y Parch. R. S. Jones, D. D., Providence. Yr wyf yn byw mewn Tal- aeth arall, ac nid ydwyf yn gwybod dim am y ffeithiau, ac nid a hwy y mae a fyn- of, ond a'r egwyddor sydd tu ol iddynt Pa ryddid sydd gan ohebydd i gyfeirio ei ofyniadau at neb ond at y golygydd'^ Digywileidd-dra yn unig yw dwyn enw dyn o flaen y cyhoedd heb ei ganiatad. Nid boneddigaidd cymeryd mantais fel hyn ar Dr. Jones. Pe anrhydedd yr en- wad, lies y Cyfarfod Chwarterol, ac awydd am oleuni ar y pwnc oedd yr am- can ganddo, cymerasai ffordd mwy hyn- aws, caredig, at gyraedd yr am can hwnw. Y peth ddylasai wneyd oeddysgrifenu yn gyfrinachol at Dr. Jones, gan amgau stamp am atebiad, ond ni wnai wrth hyn frathu ei saeth i galon brawd. Dyna oedd ei amcan. I'r amcan hwn v mae am ddefnyddio Dr. Jones. Gan taw beth oedd amryfusedd y brawd diarddeledig nid oedd yn fwy na phechod yr aelod peryglus hwn, a dylai hwn hefyd gael ei osod ar y maes nes. gwy bod a gwnevd pethau gwell. Aelodau fel hwn sydd yn damnio ein heglwysi. Ni fydd heddwch na llwyddiant nes cael gwared ar bob un o honynt. Yr eiddoch, LLAIS 0 OHIO.

Clwb Gwerinol Dinas New York.,

Parson Price a'i Symphony.

Ysgrifau Cymro Gwyllt.,

Iforiaeth yn America.

CERDDORFA MEWN ADDOLDY.

Advertising

- RilWIVG IflFKIF A CHWARE.

BARDDONIAETH.

Y Gobeithlu.

Ymddygiadau Gwrthun.

Yr Ysgol Farddol a'i Hawdwr.

BYR EBION 0 RACINE, WIS.

Anerch Priodasol.