Hide Articles List

18 articles on this Page

IDAHO SPRINGS, COLORADO.

HOMESTEAD, ALLEGHENY CO.,…

DERBYNIADAU.

IACHAU DARFODEDIGAETH.

[No title]

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

G EN I PRIODI-MARW. i itotynir tal, yn ol 25 cents am bob pedair ilinell, am gylioeddi barddoniaetli yn ngholofn y Genedigaethau a'r Priodasau. GANWYD- JONESâChwefror 12, 1891, merch i Mr. a Mrs. D. J. M. Jones, Oak Hill, Ohio. MORGANâChwefror 15, 1891, merch i Mr. a Mrs. Isaac Morgan, Oak Hill, Ohio. JONEs-Chwefror 3, 1891, yn Chicago, Ill., mab 1 Mr. a Mrs. William Price Jones; gelwlr ei Abner Carbus .Junes. PRIODWYD- J?EAGLE âROBERTSâChwefror 15, 1891, yn Chicago, IJ1.. gan y Parjb. D. Harries, yn el dy el h'un, Mr. Wlll am G. Beagle, Saginaw, Mich., a Miss Kittle Roberts. Bty city, Mich. DAVIEs-GRIFFITHs-Chwefror 9, 1891, yn Wllkesbarre. Pa., gan y Parch. J. Gwrhyd Lewis, Mr. Richard Davles a Miss Mary Ann Griffiths. KENDRICK JONESâChwefror 5, 1891, yn nhy Mr. a Mrs. Lowis Jones, rhleni y briodferch, gan y Parch. A. L. Rowe. Mr Eporalm G. Keri- drlck, Blue Mounds, a Miss Clara J. Jones, Barne veld, Wis. JONESâJONESâIonawr 29, 1891, yn Pitts- burg, Pa., yn eldy el hun. gan y Parch. D Rhos lyn Davles, Mr. James P. Jones a Miss Mary Jones, y ddau o Homestotid, P6. MORRIS DOLBY -lonawr 29, 1891, yn Yen- edocla, Ohio, gau y Parch. D. Jewett Daviea, yn e1 dy el hun, Mr. Evan Morris a Miss Mary D!>iby. ,J ONEs-GORBY -Chwefror 8, 1891, yn Tar- eiiturn, Pa., gan y Parch. O. E. Blchards, Mr Da- vid Junes a Mies Alice Gorby, y dda-uo'r lie ucliofi. FOULKKSâGKIRRITHâChwefror 5, 1891, yn nhy rhienl y briodferch, gan y Parch. M. J. Oad- wala-lr, Mr. Richard fonlkes a Miss Sarah E GrliiiLh, y ddait o Sugar Creek, Putn.im Co., Ohio, HUGHESâJONESâChwefror 18, 1891, gan y Parch. D. E. Prlchard, Mr. Evan Hughes a Miss Ella Johca, y ddau o Rome, N. Y. GOREâJONESâChwefror 18, 1891, yn ei dy el hun. Chicago, Ill., gan y Parcb. D. Harries, Mr. John M (lore a Miss Jessie B. Jones, y ddau o'r d-ilsjas uchol. EDWARDSâROBERTSâChwefror 18, 1891, gan y Parch. T. C. Edwards Mr. David J Ed Wards a Miss Mary C. Roberts, y a dau o Edwards- dale, Pa. GRIFFITHSâGLENNâChwefror 18, 1891, Owen H; wrifflth, gynt o Cambria, Wis a Miss Emma Glenn, o Minneapolis, Minn. MORRIS âDAVIESâChwefror 11, 1891, yn Long Greek, Iowa, yn nhy Mrs. Cat erlne Daves, mam y br olfer-.ti, yn mbre^enolieb cyuuiliad lluosog o berthynasau a chyieilllou, gan y Parch. R. Hughes, Mr. James Morris, Uawa; Livingstone Co. Mo., a Miss Emma E. Davlrs. Bwriadla y par liualnc wneyd eu curtrel ar fferm brydlerth y priodtaD yn Dawn, Mo. Btr FARW- JONEs-Chwefror 16, 1891, Hugh P. Jones, Audenried, Pa. WlLLIAMs-Chwefror 16, 1891, yn 18 ml. oed, Lyman Williams, Remsen, N. Y. Claddwyd ef yn mynwent Fairchlld, ddydd Mercher. PARRY Chwefror 19, 1891, Mary Ellen Parry, merch hynaf y diweddar John ac Eliza- beth Parry, New icork. yadavrodd ar ol frawd, TcomasW. Parry, a chwaor, Averick L. Parry. Ciaddwyd hi yn Middle Granville. WILLUMs-Chwefror 3, 1891, yn ardal Gompr, ger Red O ik, Iowa, William A. Williams, yn 71 mlwydd oad. Yr oedd wedl cael dwy ergyd o'r parlys yn ddiwed iar, a'r Sabboth olaf y bu tyw cafodd y drydydd ergy i, a bu farw bore y aydd Mawrth canlynoi. Ciaddwyd ef y dydd caulyn 1, pryd y gwelnyddwyu gaD y Parchn. li. R. Williams ac O. OWOLS Prt-gethwyd el breg eth augladdol yn dra effeiihlol gall el hen gym ydog, y Parch. O, Owens Syrauaodd et a'i deulu i'r ardal ton o eoai Valley, ill., amryw flynyda- oedd yn ol, Bu el briod farv. tea dwy fly^edd yn 01. Mae iddo bump o biant yn tyw, oil yu yr ar- dal hoa. Yruodd yn ddorOynlwr o'r VInCH ac yu edmygydd mawro hono er's llawer o flynjdd oedd. W, H. s EVANSâIonawr 20, 1891, yn West Bangor, Pa., Maggie, anwyl blenti n Mr. John C. a Jane Evans, yu. I flwydd, a V2utv;rn<,d oed., un o rosyikfou i)r>uierthai y ddaear :mU-e^/vro eto pan nail oedd ond bron ymagor. Hid' Oectd y wjad na'r gymydogaeth wedi g ivybod ne;La^rr al1 danl, ond er hyny llarjwal )e mawr yn y teulu; may yma wagder aufesuioi yn mynwesau ,y rhl- elll. Eu proflad yu .1 lau ydyw iod "Oyrnylau a thywyllwch 01 amgyhh ef, a "Bod fTordd Duw yn y rnor, a'l Iwyarau yn y dyfroedd dyfnlon, ac nadadwaedaiitetol." Ciaddwyd gweddillion yr un anwyl ar yr 28ain, yn mynwent Slatevlllo. Gweinyodwyd ar yr achiysur gan y Parchn. J. Cadwalader ac H. Eoulkes Williams. W. C. R. THOMASâChwefror 2, 1891, Mrs. Margaret J. Thomas, Dodgeville, Wis. Ganwyd hi yn Blaenycwm, plwyf Abergwiily, Sir Catrfyrddln, D. C., Mawrth, i822. Priododd yn 1848 gyda John Thomas yr hwn a fu farw Gorphenal 12, 1874. Ynifudasant i'r wlad non yn 1'71. Cawsaut 11 o blant. Ciaddwyd dau o'r cyfryw yn LNghywru, a thrl o honynt yn y wlad hon, ac y iuae cbwech yn tyw, set Mies Lizzie Thoiuat a Mrs. Margaret Lewis, DulJgeville, Mis. Jennie arm Held, coob; Mis. Annie tvius a Thomas K. Tnomas Dodge- ville, a William L. Thomas, Movllie Iowa. Km- unodd Mrs, Thomas a'r eglwys GyLUlleldfaol yn Pauteg pan yr oedd oddoutu 17 mlwydd oed Derb>niwyd hi trwy ddtrhoulaw cymdelxhas gan y Parch, oavid Davies, yr hwn oedd yn weinidog yr egiwys y pryd h'.vuDallodd yn fry idion gyda enrefyda Lrwy amryw o gytiiewidiciiau a symudladau. Yr oedd yn aelod o'r eglwys Gyn- nalieidfa;>l ya D pau y ba Ltrw. Olald- wyd hi y dyJd Marcher canlynoi yn mynweut y Capel Gwyn, Blue Mounds, lie y mie ei c a ttiii o blant yn gorphwys. Urweinyddwyo*. ar yr achiysur gan y Parch, seal Phillips, Dougevilte, a John H. Davies, Liarneveld. THOMASâChwefror G, 1891, yn sefydiiad Cjmreig Columbus, Wis., arol b jdyn fethiantusa diamddlEfyn am lawer o tlynyddoedd gan ycryd- cymalau, M s. Jane Thomas, gweodw y diwed ar John Thomas, Fan River. Er 01 bud wedi el han- alluogl yn hollol er's ilawor o nynydacedd, ac wedi dy .ddef poenau artsituio!, aid oedd cym ydoglon a chyfoiilion yn dysgwyl ei hymalaw- iad y pryd y diieth. Yr oedd slrloldeb dymunol et hysbt,yl a t,; tiedd gymdelihasgar ei lheddwi, hya YUllOil ar ol el chaethiwo i'w gwely ejf.'s biyn- ycidoedd, n hir gyneflndra a'l gwaeledd maith yn pori hYllY. Ni bu cyfnewidiad ynddi o fown ei hwythm sau olaf chwasth; ond y tybld el bod wedi cael anwyd i'w gwanyohu, fel yr oedd clyw- ed aiu ei marwolaeth yn p-r. syu(A,d 1'1' arlial wyr, oddititiir y rhai cyfagos oeud yn bysOj s 0'1 chyfiwr y dyddiau olaf. Yr oedd Mrs. Thomas yn wraig noueuig am ei thlrlondtib tt'i caaredlg- rwydd, ac yn un a goil I ac a bcrehid yn fawr gan bawb o't cuydnabod. Yr oedd hefyd wedi bod o dau lau crefydd, ac yn gwasa aethu actios Crist yn Moiia gyua ctiariad a Hyddlondeb syml, nes cael el liuddias i uuylyn gan hir gystuad. Gad- awodd i alaru ar el Lol bedwar o blant, y mab a'r Jerch ieuengaf gar tret, wedi arfer goraiu am dani yn brif ymddirledaeth, ac wedi euill cym- eradwyaeth pawb trwy llyddiondeb a thynervvch iddl, Ciaddwyd hi yn mynwent Bethel Ohwefr r 9, y Parch. John R. Jones yu gweinydau ar yr amgylchlad. GOBEBYDXI. GRIFFITHs-Chwefror 12, 1891, yn nhy ei merch, yn West PiWiet, Vt., Jane, gweddw Rob erf T. Griffiths, yn 47 mlwydd oed. Dyoddefodd gystudd trwm yn dawel ac amyneddgar am oddeu.u pum mis. Bu ar ymweliad a Chyuiru yr haf dlwacidaf, ar ul bod yn aosenol oddiyno am dros ddwy llyDcdd ar bymiheg. Tra yno treul- lodd yi-Lian fwyaf o'i hamser yn Bethesda -ei" hen ardal enedlgol, ac yn Llanllyfnl, AtV.;Il--o'r hwu le y (iititlial li,, a*i tit(:)uiu i'r cylllajau hyn. Pawtl reddyilentiod ychydig lisoedd yn Ngli, iiira wedi chwanegu liawer at ei hoenusrwydd a'i hiechyd, gan mor dda yr edryehal ar el dych el lad yn ol; ond yn annysg^yliadwy cyiyagwyd hi I'w gwely gan gicfyd y gaion, yn cael ol ddyiyn gan ddarfodedlgaetii cyhyrn. Nid arbeawyddtra ireullau 1 geisio ymwartd iddi o iaw y gelyn din ystrlol. Gwnaeth amrai feidy^on eu rhan nwynt iddi, a gweinyddwyd ami ya dyuer gan ei pherthynasau a 1 chymydogion, yn nghyd a. Chymryesau caredig a llawn o gydymdeuntad; eiihr amiygodd augeu ei hun yn cttoch na hwynt Yr oead y wralg ym jy awedlg yn hotfus gun gylch eang o gyfei lou, ac eamygld ni yn fawr o her- wydd el rnadlonrwydd a'i synwyr cylXredin cryf. Hefyd, yr oedd yn aelod cyson gyda'r Tâ C., ac yn ystod el malth gystudd rhoides brofion egiur fod gan idt grerydd ddigonol i'w ch udo yn ddlangol trwy rydiau yr lorddonen. Ddydd Sul, Onwefror 15, heoryngwyd ei gwedailllon gan dyifa luosog 1 West Pawiet Cemetery. Cynauwyd gwasanaeth yn nghapel y T. C., a gweinyddwyd gan y Parchn. Thomas al. Owens ac Edward Roberts, M. Gran- ville. a chaed sylwadau cytetriol a ihra effeithiol ganddynt. Mae i'r ymadawedig drl o blant, uau o'r cytryw yn briod, a ilu o berthynaaau a chyr- eilllou yn yr amgylchoedd 1 alaru o'i hoi. Er malth boen a hlr ddlhoenlâyr oedd Yn rhaid ymfoddlonl; Ac er pob croes. el hoes hi Ddlweddodd yn (LIa tddl. CyFAiLit. WILLIAMs-Chwefror 6, 1891, yn Caergybi, yn agos 1 Dodgeville, Wis.. Mrs, Elizabeth Wil- liams, anwyl briod Mr. Thomas Williams, gynt o Llwyn Derw, Taiysarn. Sir Gaernarfon, G. e., yn agos 1 63 miwydd oed, o'r aflechyd a elwir kidney dMcase. Dechreuodd ei liafiechyd ychydig gyda blwyddyn yn ol. Cafodd gystadd malth, yr uwn a ddyoddefodd yu dawel a dirwgnach, gydag ym ostynglad 1 ewyllys yr Arglwydd. Yr oedd ar ad- egau fel pe bi:asal yn cael iro er gwellhad, ond All afael drachefn yr oedd yr atlechyd. Cafodd bob cymorth meddygol oedd yn boslbl 1 arian gaol. a g vnaetu ei phrlod a'i phlant yr oil a all- ent er ei hadferu i'w hiechyd, oud meihodd y cwbl. angeu a orchfygodd yn y diwedd- 'Amser terffnedisc sydd 1 ddyn ar y ddaiHr." Mere., yd oeddi William ac Ann Griffiths, Penybol Treflyu- on, G. 0 Tua phedalr blynedd a deugaln yn ol ymfudodd i'r wlad hon yn nghwujnl el chwaer, Mrs. Wi liarn Owens, Brynffynon, a Mr. James Morris Rati e, Wis yr hwn a gydfagwyd a hi ac oedd fel up o'r teulu Tua dwy tlynedll a deugaln yn ol priododd Thomas Williams a bu iddynt 13 0 blant sef wyth o feiblon a pump o ferched. Bu farw un ferch tua 19 mlynedd yn ,,1. Oafwdd ein ? chwaer y fralnt" fagu yr holl deulu nes eu dyfod i oedranâmae yr ieuengaf YLl awr tua 19 mlwydd oed. Cafodd befyd gymdeithas deg o'i phlant yn el horlau olaf-y mae u mab ac un ferch yn mynyddoedd Colorado. Golygfa dra effeithiol j d oedd pan yr oedd hi yn eu galw, ddeg o Lonynt (fel Jacob gynt) at erchwyn ei gwely, ac yn eu ffarwello a yn eu cyngorl i fod yn blant da ac ufudd i'w t .d, ac 1 barotoi i fyned 1 fyd arall 1 fyw. Yn fuan ar ol hyny collodd ei badnabydd- iaeth o bawb, ac nl bu byw ond ychydig ddydd- tau. Cafodd ein hanwyl chwaer y fialnto'ldwyn 1 fyny o'i tnebyd gyda chrefydd, mown cysylltiad a'r Methodis laid Calfinaidd, a bu yn aelod Cj son o'n heglwys 111 yn Salem, ger Doduevllie, am dros 30 mlynedd. Lluddiwyd hi gan afiechyd 1 ddyiyn moddion gras cyhoeddus gyda chysouder er's amser mai h, yr hyn a'i gofidla yn dd A ys. Er lyniai'n fynych -iveddlau y brodyr drostl. Cladd- wyd hi yn mynwent Dodgeville ddydd Llun, Chwef 9 Yr oedd y dorr fawr a'r ceibydau yn lluosog iawn Gwasanaethwyd yn y ty cj Il cych- wyn gan y Parchn. Som Philli, s a John H. Da- vies. Barneveid, a,, wrth y bedd gan y Parchn. Griffith Jones a Peter Gray ivans yn Saesneg. Cyn ymadael canwyd y peniti 'Bydd myrdd o ryfeddo au,"&c. JOHN WILLIAMS. /IF Er nnVYll y perthynasau yu Nghymru, dyniiniir i'r papyrau yun gryhwyll am y inarwoiaetliau biaenorol.

Anhwylderau yr Elwlod

SWYDDOGION.'

Advertising

ARDAL COLUMBUS, WISCONSIN.

SIR JEFFERSON, PA.

Cyfrifon Capel y T. C., Johnstown,…

Beth am Hyn ?

I Gofynwcii i'ch Cyfeillion…

Advertising

Eisteddfod Iforaidd!

BEIRNIAID.

AMODA.U.